Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
persoon bekijkt sollicitatieformulier

Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in de uitzendbranche. Wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

Groeiende branche

Als sterk cyclische branche, hebben de uitzendbureaus de economische wind stevig in de rug. De uitzendbranche is momenteel weer aan het groeien. De uitzendbureaus profiteren vooral van de groeiende vraag naar arbeidskrachten door een opleving in de techniek en de industrie. De werkloosheid is aan het dalen en deze trend zal zich naar verwachting doorzetten.

Cijfers & verwachtingen

Ga voor actuele branche-informatie zoals macro-economische cijfers, analyses en vooruitzichten naar Insights. Met deze website voorziet ABN AMRO het bedrijfsleven van up-to-date economische informatie, nodig om concurrerend te kunnen ondernemen. Ook vindt u het laatste nieuws over de economie, sectoren en grondstoffen.

De cijfers over en de visie op de zakelijke dienstverlening zijn samengesteld door sectoreconoom Han Mesters.

Trends

In de uitzendbranche zijn de volgende trends waarneembaar:

  • De arbeidsmarkt wordt snel krapper. De grootste krapte zit in de techniek, IT, industrie en bouw. In de detailhandel, financiële instellingen en openbaar bestuur wordt geen krapte ervaren.
  • De vraag naar uitzendkrachten groeit sterk, behalve in de administratieve sector. In de administratieve sector was er eind 2017 sprake van een daling van het aantal uitzenduren van 2 procent. Ter vergelijking: in de industriële sector steeg het aantal uitzenduren met 14 procent.
  • Organisaties vergroten hun flexibele schil. Het aandeel werknemers met een vast contract loopt al jaren terug. Bedrijven kiezen liever voor flexibele arbeidscontracten, zoals tijdelijke contracten en maken meer gebruik van uitzendkrachten. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van zzp’ers, maar bij voorkeur via payrolling (om een conflict met de wet DBA te voorkomen).
  • Uitzenders verbreden hun dienstenpakket. Vanwege een sterke druk op de marges, Uitzendbureaus verlenen steeds vaker aanvullende diensten, zoals werving en selectie, re-integratie, opleidingen en HRM-advies.
  • Technologische ontwikkelingen leiden tot meer data-gebaseerde beslissingen. Veel beslissingen over HR werden traditioneel intuïtief genomen. De opkomst van HR-analytics brengt daar verandering in: nieuwe inzichten worden gegenereerd op basis van personeelsdata. Veel organisaties doen dit nu op reporting-niveau, maar gebruik van voorspellende analytics is in opkomst.

Wet- en regelgeving

De uitzendbranche heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste:

  • De wet Deregulering Beoordeling Arbeid (DBA) leidt ertoe dat organisaties minder vaak zzp’ers inhuren. In plaats daarvan kiezen ze voor flexwerkers, met een payroller als wetmatige werkgever.
  • Sinds de invoering van de wet Werk en Zekerheid moeten werkgevers werknemers met een tijdelijk contract na 2 jaar automatisch een vast contract aanbieden, terwijl dat voor uitzendkrachten 5,5 jaar is (1,5 jaar fase A en 4 jaar fase B).
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (internationaal bekend als de GDPR: General Data Protection Regulation) legt vanaf mei 2018 nog strengere regels op voor de beveiliging en bewaking van privacygevoelige gegevens.

Risico’s

Veranderingen in bedrijfsvormen en wet- en regelgeving kunnen leiden tot veranderde risico’s op het gebied van inkomen en aansprakelijkheid. Het risico op cybercriminaliteit neemt toe: daarmee groeit het risico dat vertrouwelijke en privacygevoelige bedrijfsgegevens in de verkeerde handen vallen. Uitzendbureaus beheren vaak veel belangrijke gegevens van klanten en lopen naast het risico op een datalek, ook het gevaar dat ze data verliezen door brand, fysieke inbraak of uitval van ICT. De afhankelijkheid van ICT dwingt veel bedrijven tot extra uitgaven om het uitvalrisico te beheersen.

Maatregelen

Goed risicomanagement wordt in deze branche steeds belangrijker. Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Inmiddels zijn er goede verzekeringen tegen cybercriminaliteit op de markt. Zorg dat u goede afspraken maakt met leveranciers van dataopslag.