Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
heftige vlammen

Brand

Kantoren in de uitzendbranche lopen een vrij groot brandrisico. Althans, dat geldt voor kantoren waar nog veel papier aanwezig is. Veel kantoren bewaren steeds meer informatie digitaal (in the cloud of op externe servers) en hebben steeds minder naslagwerken en ordners in huis. Brand kan ontstaan door beschadigde bedrading of defecte apparatuur en kan zich verspreiden via meubels en volle prullenbakken. Ook roken blijft een belangrijke oorzaak. Hier leest u welke preventiemaatregelen u kunt nemen.

Kantoorgebouwen in deze branche variëren van grote, complexe gebouwen tot kleine pandjes. Vuur, rook en gassen kunnen zich makkelijk verspreiden via verticale en horizontale openingen zoals luchtkanalen en liftschachten, airconditioning- en verwarmingsbuizen, via trappen en langs de dakrand. Gerenoveerde kantoren kunnen verlaagde plafonds en verborgen ruimtes achter muren hebben, waardoor de brand zich ongemerkt kan verspreiden.

Brandafscheidingen

Om snelle verspreiding nog enigszins af te remmen, moet het gebouw voldoende brandmuren hebben. Let erop dat bij renovaties de brandwerendheid intact blijft. Branddeuren bieden onvoldoende bescherming, omdat zij niet altijd gesloten mogen blijven. De deuren van alle kamers, inclusief vergaderzalen en alle deuren naar trappenhuizen of loopbruggen, moeten worden uitgerust met zelfsluitende mechanismen. De verwarmingsinstallatie moet zich in een aparte, brandvertragende ruimte bevinden.

Elektra

De meest voorkomende branden in kantoren ontstaan door beschadigde of defecte bedrading en door storingen in elektrische apparatuur. Denk hierbij aan pc’s, printers, kopieermachines, beamers, foto- en videoapparatuur ,verlichting, airco en keukenapparatuur. Alle bedrading moet daarom periodiek worden geïnspecteerd ; bij voorkeur door een onafhankelijk keuringsbureau (ElektraGarant).

Vooral in oudere gebouwen is de kans groot dat de elektrische installatie niet is afgestemd op de activiteiten in het kantoor. Er zijn bijvoorbeeld te weinig groepen of te weinig stopcontacten voor alle apparatuur, waardoor een verhoogd brandrisico door overbelasting ontstaat. Alle elektrische apparatuur moet goed geaard zijn en een dubbelgeïsoleerde bedrading hebben. Bovendien moet ook deze apparatuur op regelmatige basis worden geïnspecteerd door een onafhankelijk keuringsbureau. Laat noodzakelijke aanpassingen direct door een erkend installatiebureau uitvoeren (in plaats van zelf aan de slag te gaan).

Beperk verspreidingsmogelijkheden

Brand kan zich verspreiden via meubels, vloer-, wand- en raambekleding, papier en volle prullenbakken. Kunststof meubilair veroorzaakt bij brand een dichte, zwarte rook, waardoor blussen lastiger wordt. Opslag van karton, afval of voorraden, moet uit de buurt van potentiële ontstekingsbronnen zoals lampen of elektrische apparaten staan. Een geordend huishouden kan het brandrisico eveneens verkleinen: zorg dat alle ruimten altijd vrij zijn van stapels papier, vuil en rommel. Zorg dat oud papier regelmatig uit het pand wordt verwijderd en dat alle prullenbakken regelmatig worden geleegd. Alle ruimtes waarin vuilnis of archieven worden opgeslagen, moeten bekleed zijn met brandwerend materiaal. Zorg dat ook digitale dossiers veilig zijn voor brand: maak regelmatig een back-up en sla deze bij voorkeur buiten het kantoor op, in een brand- en inbraakbestendige kluis.

Roken

Roken blijft een belangrijk brandrisico. Geef duidelijk aan dat roken verboden is. Zorg dat op plaatsen waar roken is toegestaan (bij de ingang) veiligheidsasbakken staan, die regelmatig worden geleegd in een zelfsluitende onbrandbare afvalbak of een peukenverzamelaar.

Branddetectie

Verder is het belangrijk dat er in de winkel een goed werkende branddetectie- en –onderdrukkingssysteem is, dat in contact staat met een meldcentrale. Deze systemen moeten regelmatig worden gecontroleerd en getest. In grotere kantoren moeten in het hele gebouw rook- en hittedetectors zijn geplaatst: óók in de lucht- en afzuigkanalen.

Blusmiddelen

Ook is het belangrijk dat overal geschikte brandblussers binnen handbereik zijn. Voor ruimtes waar veel computers en andere apparatuur staan, zijn vooral koolzuur- of CO2-blussers (brandklasse B) geschikt: het koolzuur haalt de zuurstof bij de brand weg waardoor deze verstikt. Zorg wel dat de gebruikers hun gezicht afwenden; anders komen ze zelf zuurstof tekort. Zorg daarom dat al het personeel weet hoe ze de blusmiddelen moeten gebruiken. Verder vormen sprinklers een goede brandbeveiliging; zeker als het gaat om branden die buiten kantoortijden uitbreken.

Georganiseerde brandveiligheid

Verder is het van groot belang dat alle personeelsleden alle noodprocedures in het geval van brand kennen. In grotere kantoorcomplexen is een brandveiligheidsprofessional de aangewezen persoon om een brandveiligheidsplan op te stellen. In alle soorten kantoren is een regelmatige brandoefening aan te raden, zodat alle medewerkers weten waar de nooduitgangen zijn, wie de BHV’ers zijn en wat ze moeten doen in geval van brand. Verder is het verstandig het hele pand regelmatig te inspecteren op brandgevaarlijke situaties. Wanneer u aan het uitbreiden of renoveren bent, zijn extra brandveiligheidspatrouilles nodig.