Drie schoonmakers aan de slag

Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in de schoonmaakbranche. Wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

De schoonmaakmarkt kent enkele grote en heel veel kleine spelers. Sinds 2007 is het aantal bedrijven met minder dan vijf werkzame personen met bijna 75 procent toegenomen. Bijna 90 procent van de bedrijven heeft inmiddels minder dan vijf werknemers. De groei van de bedrijvigheid in Nederland stimuleert de schoonmaakmarkt. De druk op het aantal vierkante meters bedrijfsruimte en een inbestedende overheid beperken echter de volumegroei.

Cijfers & verwachtingen

De schoonmaakbranche groeide in 2017 met 2,5 procent. Ga voor actuele branche-informatie zoals macro-economische cijfers, analyses en vooruitzichten naar Insights. Met deze website voorziet ABN AMRO het bedrijfsleven van up-to-date economische informatie, nodig om concurrerend te kunnen ondernemen. Ook vindt u het laatste nieuws over de economie, sectoren en grondstoffen.

De cijfers over en de visie op de zakelijke dienstverlening zijn samengesteld door sectoreconoom Han Mesters.

Trends

In de schoonmaakbranche zijn de volgende trends waarneembaar:

  • Grotere schoonmaakbedrijven gaan steeds meer multiservice-concepten bieden om de verzadiging van de markt het hoofd te bieden. Ze vullen hun schoonmaakdiensten aan met andere diensten zoals beveiliging, receptie, catering, beveiliging en ICT-ondersteuning. Op die manier kunnen ze een bedrijf volledig ontzorgen op het gebied van facility management.
  • De samenwerking met IT wordt in deze branche essentieel. Schoonmaak- en IT-bedrijven ontwikkelen samen apps waarmee je praktische zaken kunt regelen, zoals een parkeerplaats reserveren, de kamertemperatuur aanpassen of koffie bestellen.
  • Schoonmaakbedrijven gebruiken steeds vaker geavanceerde schoonmaakmachines, zoals robotstofzuigers en sensoren die de schoonmaakstatus van gebouwen meten.

Wet- en regelgeving

De schoonmaakbranche heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (internationaal bekend als de GDPR: General Data Protection Regulation) legt vanaf mei 2018 nog strengere regels op voor de beveiliging en bewaking van privacygevoelige gegevens.
  • Schoonmaakmiddelen kunnen bij verkeerd gebruik schade toebrengen aan het milieu of aan de gezondheid van de mensen die ermee werken. Daarom heeft de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB): de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche, online een milieutool beschikbaar gesteld. Daarmee kunt u snel in kaart brengen met welke wet- en regelgeving op milieugebied u te maken heeft. U ziet na invulling van de vragenlijst bijvoorbeeld direct of u een (milieu)vergunning of een ontheffing aan moet vragen.

Risico’s

Veranderingen in bedrijfsvormen en wet- en regelgeving kunnen leiden tot veranderde risico’s op het gebied van inkomen en aansprakelijkheid. Het risico op cybercriminaliteit neemt toe: daarmee groeit het risico dat vertrouwelijke en privacygevoelige bedrijfsgegevens in de verkeerde handen vallen. Schoonmaakbedrijven beheren veel klantgegevens en lopen naast het risico op een datalek, ook het gevaar dat ze data verliezen door brand, fysieke inbraak of uitval van ICT. De afhankelijkheid van ICT dwingt veel bedrijven tot extra uitgaven om het uitvalrisico te beheersen.

Maatregelen

Goed risicomanagement wordt in deze branche steeds belangrijker. Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Inmiddels zijn er goede verzekeringen tegen cybercriminaliteit op de markt. Zorg dat u daarnaast goede afspraken maakt met leveranciers van dataopslag.