ontwerpers in een brainstormsessie

Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in de reclamebranche. Wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

Opleving na crisis

De reclamebranche heeft veel te lijden gehad door de crisis. Veel bedrijven bezuinigden op advertenties, waardoor de omzet binnen de branche met een kwart daalde. Inmiddels groeit de omzet alweer 4 jaar achtereen. Het herstel van de branche zal door de herstellende economie naar verwachting in 2018 doorzetten. Ook door de grote online advertentiebudgetten.

Cijfers & verwachtingen

De reclamebranche groeide in 2017 met 3 procent. Eenzelfde groei wordt voor 2018 en 2019 verwacht.
Ga voor actuele branche-informatie zoals macro-economische cijfers, analyses en vooruitzichten naar Insights. Met deze website voorziet ABN AMRO het bedrijfsleven van up-to-date economische informatie, nodig om concurrerend te kunnen ondernemen. Ook vindt u het laatste nieuws over de economie, sectoren en grondstoffen.

De cijfers over en de visie op de zakelijke dienstverlening zijn samengesteld door sectoreconomen Han Mesters en Kasper Buiting.

Trends

In de reclamebranche zijn de volgende trends waarneembaar:

  • Online advertising is uitgegroeid tot het grootste advertentiemedium. Google en Facebook hebben hierin een aandeel van rond de 60 procent. Het bereik en de meetbaarheid die zij bieden, heeft een enorme aantrekkingskracht op advertentiebudgetten.
  • Reclamebureaus hebben moeite met het vinden van hoogopgeleid ICT-personeel. Door de verschuiving naar online als belangrijkste advertentiekanaal, zijn nieuwe competenties nodig. Kennis van bijvoorbeeld computertalen wordt ook in deze branche steeds belangrijker. Dit personeelstekort kan de groei in de weg staan van reclamebureaus die zich grotendeels op online richten.
  • De reclamebranche ziet kansen in de circulaire economie: ze zien steeds meer in dat circulair denken niet alleen een positieve impact op het klimaat heeft, maar ook kansen biedt voor merkgroei.

Wet- en regelgeving

De reclamebranche heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (internationaal bekend als de GDPR: General Data Protection Regulation) legt vanaf mei 2018 nog strengere regels op voor de beveiliging en bewaking van privacygevoelige gegevens.
  • MVO wordt steeds belangrijker in marketinguitingen. De consument stelt steeds hogere eisen aan eerlijke en gezonden producten en wil transparantie over de productie. Als de Eerste Kamer de wet Zorgplicht kinderarbeid aanneemt, zal dat zijn weerslag krijgen in reclame-uitingen. Deze wet vraagt van alle bedrijven die in Nederland iets verkopen om te voorkomen dat er kinderarbeid in die producten of diensten zit.

Risico’s

Veranderingen in bedrijfsvormen en wet- en regelgeving kunnen leiden tot veranderde risico’s op het gebied van inkomen en aansprakelijkheid. Het risico op cybercriminaliteit neemt toe: daarmee groeit het risico dat vertrouwelijke en privacygevoelige bedrijfsgegevens in de verkeerde handen vallen. Reclamebureaus beheren vaak veel belangrijke gegevens van klanten en lopen naast het risico op een datalek, ook het gevaar dat ze data verliezen door brand, fysieke inbraak of uitval van ICT. De afhankelijkheid van ICT dwingt veel bedrijven tot extra uitgaven om het uitvalrisico te beheersen.

Maatregelen

Goed risicomanagement wordt in deze branche steeds belangrijker. Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Inmiddels zijn er goede verzekeringen tegen cybercriminaliteit op de markt. Zorg dat u daarnaast goede afspraken maakt met leveranciers van dataopslag.