Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Man die op een flipover verbindingen maakt

Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in de organisatieadviesbranche. Wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

Groeiende branche

De markt voor adviesdiensten is zeer cyclisch van aard. Bij een tegenvallende conjunctuur daalt de vraag snel en fors. Bij een zich herstellende economie daarentegen, versnelt de vraag. Momenteel profiteert de organisatieadviesbranche van de groeiende economie. De grote spelers als McKinsey, Accenture en BCG groeien hard en moeten weer vechten om talent. De middelgrote spelers zoals Berenschot en Twynstra zijn hard geraakt door de crisis en hebben zwaar moeten herstructureren. De groei van kleinere, gespecialiseerde partijen en zzp’ers zet door.

Cijfers & verwachtingen

Het aantal organisatieadviesbureaus in Nederland is sterk gestegen: van 43.500 in 2007 naar ruim 100.000 in 2016. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de toetreding van een groot aantal zzp’ers. De omzetgroei lag in 2017 een procent lager dan in 2016: 7 procent.

Ga voor actuele branche-informatie zoals macro-economische cijfers, analyses en vooruitzichten naar Insights. Met deze website voorziet ABN AMRO het bedrijfsleven van up-to-date economische informatie, nodig om concurrerend te kunnen ondernemen. Ook vindt u het laatste nieuws over de economie, sectoren en grondstoffen.

De cijfers over en de visie op de zakelijke dienstverlening zijn samengesteld door sectoreconoom Han Mesters.

Trends

In de organisatieadviesbranche zijn de volgende trends waarneembaar:

  • Door het snel veranderende zakelijke landschap groeit de vraag naar organisatieadvies. Denk bijvoorbeeld aan de impact van digitalisering en circulaire economie. Die leiden tot een behoefte aan nieuwe bestuurs- en businessmodellen.
  • Klanten vragen om multidisciplinair advies. Een team van verschillende specialisten werkt daarom samen aan het vraagstuk van de klant. Oplossingen komen tot stand op basis van inbreng uit meerdere disciplines, zoals IT, marketing en managementadvies. Die samenwerking creëert een sterkere waardepropositie.
  • De tariefdruk blijft hoog. Opdrachtgevers blijven de kwaliteit-prijsverhouding van de geleverde diensten kritisch bekijken. De tarieven blijven binnen de perken door de grote hoeveelheid kleine bureaus: bijna 98 procent van de bedrijven heeft minder dan vijf werknemers.

Wet- en regelgeving

De organisatieadviesbranche heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste:

  • Adviesbureaus hebben veel werk aan de invoer van nieuwe wetten. Ze adviseren bedrijven hoe die compliant moeten worden aan wetten als de nieuwe Omgevingswet, de AVG, de Arbowet en de wet Werk en zekerheid.
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (internationaal bekend als de GDPR: General Data Protection Regulation) legt vanaf mei 2018 nog strengere regels op voor de beveiliging en bewaking van privacygevoelige gegevens. Ook voor adviesbureaus zelf.

Risico’s

Veranderingen in bedrijfsvormen en wet- en regelgeving kunnen leiden tot veranderde risico’s op het gebied van inkomen en aansprakelijkheid. Het risico op cybercriminaliteit neemt toe: daarmee groeit het risico dat vertrouwelijke en privacygevoelige bedrijfsgegevens in de verkeerde handen vallen. Organisatieadviesbureaus beheren vaak veel belangrijke gegevens van klanten en lopen naast het risico op een datalek, ook het gevaar dat ze data verliezen door brand, fysieke inbraak of uitval van ICT. De afhankelijkheid van ICT dwingt veel bedrijven tot extra uitgaven om het uitvalrisico te beheersen.

Maatregelen

Goed risicomanagement wordt in deze branche steeds belangrijker. Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Inmiddels zijn er goede verzekeringen tegen cybercriminaliteit op de markt. Zorg dat u goede afspraken maakt met leveranciers van dataopslag.