data center

Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in de ICT-branche. Wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

De ICT-branche is in korte tijd is uitgegroeid tot een onmisbare factor in de economie. Op het gebied van ICT-diensten zijn zowel grote (internationale) spelers, als middelgrote en kleine ondernemingen actief. Ook groeit het aantal zzp’ers dat een breed scala aan gespecialiseerde ICT-diensten en softwareontwikkeling aanbiedt. De opkomst van cloud computing (online ICT-diensten en verhuur van software) zorgt voor andere werkwijzen en verdienmodellen.

Groeivertraging

ICT-bedrijven profiteren van de digitale transformatie die in diverse sectoren plaatsvindt en van de aantrekkende economie. ICT wordt steeds belangrijker binnen bedrijfsprocessen. Toch is er sprake van een groeivertraging. Die komt vooral door een tekort aan goed opgeleid personeel.

Cijfers & verwachtingen

Ga voor actuele branche-informatie zoals macro-economische cijfers, analyses en vooruitzichten naar Insights. Met deze website voorziet ABN AMRO het bedrijfsleven van up-to-date economische informatie, nodig om concurrerend te kunnen ondernemen. Ook vindt u het laatste nieuws over de economie, sectoren en grondstoffen.

De cijfers over en de visie op de zakelijke dienstverlening zijn samengesteld door sectoreconomen Han Mesters en Kasper Buiting.

Trends

In de ICT-branche zijn de volgende trends waarneembaar:

  • In het bedrijfsleven is sprake van een digitale transformatie. Software, data-analyse, algoritmen en sensoren spelen een steeds belangrijker rol. Bijvoorbeeld in de zorg en de industrie. ICT-bedrijven profiteren van deze ontwikkeling. Software, cloud en virtualisatie zijn voorbeelden van groeimarkten binnen de ICT-branche.
  • Het aandeel ICT-bedrijven dat last heeft van een tekort aan geschikt personeel is in het afgelopen jaren flink toegenomen: inmiddels is dit 28,3 procent. Er is vooral een tekort aan specialisten in computertalen, softwareontwikkelaars en data-analisten. Het tekort aan personeel begint nu zelfs een wissel te trekken op de omzetgroei van de branche.
  • Steeds meer bedrijven slaan via het internet hun data extern op: in de cloud. Naar schatting zal in 2020 80 procent van alle computerdata in de cloud zijn opgeslagen.
  • Cloud computing levert schaalvoordelen op. In de markt voor opslag en rekenkracht zorgen grote platformen als Microsoft, Google en Amazon voor prijsdruk. Voor kleinere ICT-bedrijven is dit de reden om zich te specialiseren. Dat kan in horizontale markten, bijvoorbeeld ERP of HRM. Maar ook in verticale markten liggen kansen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, industrie of financiële dienstverlening (‘fintech’).
  • Uit een onderzoek door accountantskantoor Deloitte blijkt dat de schade door cybercriminaliteit aan de Nederlandse economie jaarlijks 10 miljard euro bedraagt. Vooral banken, nutsvoorzieningen, technologische bedrijven en de publieke sector lopen volgens de onderzoekers gevaar.
  • Het internet en de steeds verdergaande digitalisering faciliteren een groot aantal circulaire oplossingen in de markt. Technologie in de vorm van sensoren, netwerkverbindingen, software en cloud-toepassingen heeft het potentieel de opkomst van de circulaire economie te versnellen, vooral in de sectoren Industrie, Bouw, Retail, Agri en Food.

Wet- en regelgeving

De organisatieadviesbranche heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (internationaal bekend als de GDPR: General Data Protection Regulation) legt vanaf mei 2018 nog strengere regels op voor de beveiliging en bewaking van privacygevoelige gegevens. Dat betekent onder andere dat ondernemers aparte afspraken moeten maken met hostingbedrijven over de beveiliging van data.
 • Als de Eerste kamer instemt met het wetsvoorstel voor de Wet computercriminaliteit III, heeft dat verregaande consequenties voor de branche. Deze wet maakt het namelijk mogelijk om ernstige vormen van cybercrime op te sporen, door het op afstand binnendringen van ‘geautomatiseerde werken’ en plaatsen van software.

Risico’s

Veranderingen in bedrijfsvormen en wet- en regelgeving kunnen leiden tot veranderde risico’s op het gebied van inkomen en aansprakelijkheid. Het risico op cybercriminaliteit neemt toe: daarmee groeit het risico dat vertrouwelijke en privacygevoelige bedrijfsgegevens in de verkeerde handen vallen. De afhankelijkheid van ICT leidt bij veel bedrijven tot extra uitgaven om het uitvalrisico te beheersen.

Maatregelen

Goed risicomanagement wordt in deze branche steeds belangrijker. Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen.