Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Opgerolde bouwtekeningen en tekeninstrumenten

Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in de in de architecten- en ingenieursbranche. Wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

De architecten- en ingenieursbranche is sterk afhankelijk van de schommelingen in de economie. Dat komt vooral doordat er in economisch slechte tijden minder wordt gebouwd. Nu de economie en ook de woningmarkt weer aantrekt, begint ook deze branche weer te groeien. Architecten krijgen voornamelijk opdrachten voor nieuwe woningen. Daarom profiteren architecten nu van de opleving van de woningmarkt die zich – met enige vertraging – vertaalt in de bouw van nieuwe woningen. Ingenieurs profiteren van het feit dat de overheid na de crisis weer meer investeert in de infrastructuur.

Cijfers & verwachtingen

Hoewel de markt weer begint aan te trekken voor architecten en ingenieurs, ligt hun omzet nog steeds 40 procent onder het niveau van 2008. Maar ze blijven profiteren van het herstel van de woningmarkt en zien hun tarieven langzaam stijgen. Voor 2018 wordt een groei van 3 procent verwacht

Ga voor actuele branche-informatie zoals macro-economische cijfers, analyses en vooruitzichten naar Insights. Met deze website voorziet ABN AMRO het bedrijfsleven van up-to-date economische informatie, nodig om concurrerend te kunnen ondernemen. Ook vindt u het laatste nieuws over de economie, sectoren en grondstoffen.

De cijfers over en de visie op de zakelijke dienstverlening zijn samengesteld door sectoreconoom Han Mesters.

Trends

In de architecten- en ingenieursbranche zijn een aantal trends waarneembaar:

  • Architecten moeten creatief wendbaarheid zijn om voor te kunnen blijven op de concurrentie. Door slimmer samenwerken, kennis te hebben van de nieuwste technologische ontwikkelingen en (materiaal)innovaties kan een SMART-architect zowel architectuur als duurzaamheid naar een hoger niveau tillen.
  • De verdergaande digitalisering van de bouw biedt de architect kansen. De architect kan vroeg in het ontwerptraject het verschil maken. Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) bieden kansen voor betere communicatie, een beter proces, lagere faalkosten en tevredener klanten. In de bouwsector zijn de architecten de aangewezen partij om deze digitale handschoen op te pakken.
  • Architecten moeten steeds vaker in de ontwerpfase al rekening houden met belangrijke principes van de circulaire economie: reduce, reuse en recycle. Architecten kunnen een belangrijke positie innemen in het circulaire ontwerptraject.
  • Ook duurzaam bouwen biedt kansen: wereldwiijd verdubbelt de markt voor duurzaam iedere drie jaar.

Wet- en regelgeving

De architecten- en ingenieursbranche heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (internationaal bekend als de GDPR: General Data Protection Regulation) legt vanaf mei 2018 nog strengere regels op voor de beveiliging en bewaking van privacygevoelige gegevens.

Risico’s

  • Innovatieve bedrijfsactiviteiten en technologische veranderingen brengen andere risico’s met zich mee, waardoor de dekkingen van de huidige verzekeringen mogelijk tekortschieten.
  • De toename van complexere projecten, strengere eisen rond onafhankelijkheid en uitbreiding van het takenpakket kunnen van invloed zijn op de (beroeps)aansprakelijkheid, zoals de ontwerpaansprakelijkheid. Ook zijn bureaus zijn kwetsbaarder voor cybercriminaliteit: schade door brand, verlies van data of cybercriminaliteit kan aanzienlijke kosten en bedrijfsstagnering met zich meebrengen. De afhankelijkheid van ICT leidt bij veel bedrijven tot extra uitgaven om het uitvalrisico te beheersen.

Maatregelen

Goed risicomanagement wordt in deze branche steeds belangrijker. Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Inmiddels zijn er goede verzekeringen tegen cybercriminaliteit op de markt. Zorg dat u goede afspraken maakt met leveranciers van dataopslag.