Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in de juridische en administratieve dienstverlening. Wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

Groei houdt aan

De groei van de juridische en administratieve dienstverlening zet door. Met name het aantal kleine kantoren en eenmanszaken (zzp’ers) is sterk toegenomen, terwijl het aantal grotere kantoren vrijwel gelijk is gebleven.

Cijfers & verwachtingen

De advocatenbranche groeide in 2017 met 3,5 procent: een half procent minder dan het jaar daarvoor. Ga voor actuele branche-informatie zoals macro-economische cijfers, analyses en vooruitzichten naar Insights. Met deze website voorziet ABN AMRO het bedrijfsleven van up-to-date economische informatie, nodig om concurrerend te kunnen ondernemen. Ook vindt u het laatste nieuws over de economie, sectoren en grondstoffen.

De cijfers over en de visie op de zakelijke dienstverlening zijn samengesteld door sectoreconoom Han Mesters.

Trends

In de advocatuur zijn de volgende trends waarneembaar:

  • De juridisering van de samenleving zet door: daar profiteren advocatenkantoren van. Ook krijgen zij meer werk door de strengere regels waar banken aan moeten voldoen en door de nieuwe ontslagwet.
  • Daarnaast geldt dat bedrijven minder bereid zijn de hoge uurtarieven van advocaten te betalen. Advocaten zien zich gedwongen transparanter over hun tarieven en kosten te zijn. Dit leidt ook tot nieuwe vormen van dienstverlening en nieuwe prijsmodellen en dus een sterkere prijsconcurrentie. Zo neemt het aanbod van online en telefonisch juridisch advies toe, waarvan de tarieven aanzienlijk lager liggen dan die voor persoonlijk advies.
  • De digitalisering van de branche is niet te stuiten. Advocatenkantoren gebruiken steeds vaker programma’s om efficiënter te werken, zoals urenregistratiesoftware. Voor administratief dienstverleners worden hogere eisen gesteld aan de digitale aanlevering van gegevens en rapportages. Ook het gebruik van online boekhouden blijft groeien, wat minder werk betekent voor administratiekantoren.

Wet- en regelgeving

De advocatuur heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (internationaal bekend als de GDPR: General Data Protection Regulation) legt vanaf mei 2018 nog strengere regels op voor de beveiliging en bewaking van privacygevoelige gegevens.

Nieuwe wet- en regelgeving heeft een grote impact op de manier waarop financieel-administratieve dienstverleners hun rapportages opstellen. Dat dwingt hen de transitie te maken naar een datagedreven organisatie: daarmee wordt het rapportageproces sneller en flexibeler.

Risico’s

Veranderingen in bedrijfsvormen en wet- en regelgeving kunnen leiden tot veranderde risico’s op het gebied van inkomen en aansprakelijkheid. Het risico op cybercriminaliteit neemt toe: daarmee groeit het risico dat vertrouwelijke en privacygevoelige bedrijfsgegevens in de verkeerde handen vallen. Advocaten- en administratiebureaus beheren vaak veel belangrijke gegevens van klanten en lopen naast het risico op een datalek, ook het gevaar dat ze data verliezen door brand, fysieke inbraak of uitval van ICT. De afhankelijkheid van ICT leidt bij veel bedrijven tot extra uitgaven om het uitvalrisico te beheersen.

Maatregelen

Goed risicomanagement wordt in deze branche steeds belangrijker. Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Inmiddels zijn er goede verzekeringen tegen cybercriminaliteit op de markt. Zorg dat u goede afspraken maakt met leveranciers van dataopslag.