Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u meer over de trends en ontwikkelingen in de online-winkelbranche: wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

De markt voor webwinkels blijft gestaag groeien

Sinds de opkomst van het internet, is ook het aantal webwinkels explosief gestegen en is deze branche zelfs meer dan verdubbeld. In de laatste jaren vormde de branche verreweg de grootste stijger binnen de detailhandel. Buitenlandse spelers, zoals Amazon, eBay en Zalando, hebben een aanzienlijk aandeel in de Nederlandse markt. De trend dat consumenten steeds vaker online kopen, zet door. Het aantal zelfstandigen dat vanuit het eigen huis een webwinkel is begonnen, is de laatste jaren explosief gestegen.

Cijfers

Er staan ruim 24.000 webwinkels ingeschreven bij de KvK, maar volgens Thuiswinkel.org. zijn er 45.000 bedrijven actief (en hebben een SBI-code). 23.000 bedrijven heeft slechts een of twee medewerkers. In 2013 telde de branche 1408 starters. Het gros van de nieuwkomers in de sector heeft nauwelijks personeel of zelfs helemaal geen personeel. Online verkopen (exclusief reizen en tickets) zijn gestegen van € 2,8 miljard in 2005 tot € 10,6 miljard in 2013. Het aandeel van de online inkopen is gestegen tot boven de 10%. De verwachting is dat dit aandeel nog verder zal stijgen tot een aandeel van een derde van de totale omzet in 2020. De 100 grootste online retailers waren samen goed voor een omzet van € 5,24 miljard in 2013. Iets meer dan de helft daarvan (50,5) werd verdiend door de tien grootste partijen.

Cijfers mobiele verkopen

De totale omzet van mobiele verkopen (m-commerce) bedroeg in 2013 € 1,3 miljard. Ongeveer 70% komt uit aankopen via de tablet. Het aantal mobiele kopers is gestegen van 1,7 miljoen in de tweede helft van 2012 tot 2,7 miljoen in de tweede helft van 2013. Bij de mobiele verkopen is de categorie kleding, schoenen en accessoires het grootste. De aankopen via tablets (70% van alle mobiele aankopen) worden voor ongeveer 96% vanuit huis gedaan. De tablet vervangt de pc steeds vaker. Van de aankopen via smartphones (30%) wordt ongeveer 63% vanuit huis gedaan en 15% onderweg. Het gemiddelde aankoopbedrag is aanzienlijk lager via mobiele verkopen dan via verkopen via de pc.

Wet- en regelgeving

De webwinkelbranche heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste.

 • Vanaf 13 juni 2014 gelden er nieuwe consumentenregels waarmee een consument sterker staat wanneer hij iets koopt op internet. Webwinkels moeten meer informatie geven dan voorheen en er gelden nieuwe eisen voor het bestelproces.

 • Er komen steeds meer keurmerken voor webwinkels op de markt. Voorbeelden zijn: Thuiswinkel Waarborg, Webshop Keurmerk en het Qshops-keurmerk.

 • Onlangs heeft de Chinese regering nieuwe wetgeving goedgekeurd die het mogelijk maakt voor buitenlandse webwinkels om effectiever en efficiënter dan voorheen de Chinese markt te betreden. Het aantal internationale spelers op de online Chinese consumentenmarkt zal daardoor de komende jaren fors toenemen.

 • Bevoorrading is aan meer en meer regels gebonden, vooral in de steden. Iedere gemeente stelt zo haar eigen voorwaarden voor bevoorradingstijden en uitlaatgassen. De groeiende e-commercemarkt vraagt om uniforme regelgeving binnen gemeenten.

Risico’s

De nieuwe wet- en regelgeving op gebied van kopen op afstand kan leiden tot nieuwe of verhoogde risico’s op het gebied van aansprakelijkheid. Strengere regels over distributie in steden leiden tot risico’s op het gebied van milieuaansprakelijkheid.

Maatregelen

Breng in kaart welke aansprakelijkheden er zijn (bijvoorbeeld productaansprakelijkheid) en welke preventiemaatregelen u kunt treffen. Een goede verzekering met dekking voor product recall en productaansprakelijkheid kunnen belangrijk zijn.

Trends

In de voedingsmiddelenbranche zijn een aantal trends waarneembaar:

 • Er wordt steeds meer via smartphones en tablets gekocht.

 • Webwinkels gebruiken steeds meer online marketingtechnieken, zoals behavioural targeting, search engine optimization en analytics (SEO en SEA) om de vindbaarheid en conversie zo hoog mogelijk te krijgen. Big Data analytics wordt ook steeds meer ingezet. Google is hierbij een zeer belangrijke speler in de markt.

 • In de markt kan onderscheid gemaakt worden tussen 100% online retailers (zoals Bol.com en Coolblue) en retailers, die zowel via winkels als online verkopen (zoals Albert Heijn en HEMA).

 • Vergelijkingssites zoals Kieskeurig (Sanoma) en die van de Consumentenbond zijn sterk opgekomen de laatste jaren.

 • Volgens een berekening van het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies (CSIS) bedraagt de schade van cybercriminaliteit aan de Nederlandse economie ongeveer 1,5% van het bruto nationaal product, oftewel circa € 8,8 miljard.

 • De meest gebruikte betaalmethode in Nederland is iDeal (meer dan de helft). De door de banken gehanteerde norm van 99% beschikbaarheid wordt in veel gevallen niet gehaald, waardoor de branche omzet verliest. Achteraf betalen wint aan terrein. Relatief wordt dit in Nederland nog weinig gebruikt (20% van de transacties).

 • De organisatie Ecommerce Europe werkt aan het eenvoudiger maken van het Europese betalingsverkeer. Op dit moment kan er bij internationale transacties vaak alleen worden betaald via creditcard. De standaardisatie van het Europese betalingsverkeer via Single Euro Payments Area (SEPA) per 1 februari 2014 biedt hier mogelijkheden toe.

Risico’s

Nieuwe producten en technologieën leiden tot nieuwe risico’s en mogelijk extra aansprakelijkheidsrisico’s en inkomensrisico’s. Ook het risico dat u of uw klanten het slachtoffer worden van cybercriminaliteit is groot.

Maatregelen

Goed risicomanagement wordt in deze branche steeds belangrijker. Naast heldere algemene en leveringsvoorwaarden is een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering heel belangrijk. Ook zijn er inmiddels speciale verzekeringen tegen cybercriminaliteit op de markt.

Personeel

Er zijn relatief veel zzp’ers actief in deze branche.

Risico’s

Voor deze groep – en met name voor de zzp’ers – is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot. Er is geen verplicht bedrijfstakpensioenfonds in deze branche, maar wel een cao voor homeshopping bedrijven.

Maatregelen

Laat u vooral goed adviseren over producten op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en (bancaire) lijfrente.