Brand

Webwinkels kennen een matig brandrisico. Het brandrisico voor het kantoorpand van waaruit u zaken doet, is afhankelijk van de hoeveelheid papier (ordners e.d.) die u daar heeft opgeslagen. Ook de staat van de elektrische apparatuur en bedrading speelt een rol. Voor de opslag van goederen geldt een groter brandrisico, omdat daar vaker geen mensen aanwezig zijn. Brand kan zich bovendien snel verspreiden en in veel gevallen tot een totaalverlies leiden. Door bluswater en rook is al snel de gehele voorraad onverkoopbaar. Hier leest u welke preventiemaatregelen u kunt nemen.

Elektra

De meest voorkomende branden ontstaan door beschadigde of defecte bedrading en door storingen in elektrische apparatuur. Denk hierbij aan pc’s, de printer, het kopieerapparaat, maar ook aan het koffiezetapparaat en verlichting. Alle bedrading moet daarom periodiek worden geïnspecteerd; bij voorkeur door een onafhankelijk keuringsbureau (ElektraGarant). Een dergelijk keuringsbureau kan, als dat nodig is, de geconstateerde gebreken ook herstellen.

Vooral in oudere gebouwen is de kans groot dat de elektrische installatie niet is afgestemd op de activiteiten in het kantoor. Er zijn bijvoorbeeld te weinig groepen of te weinig stopcontacten voor alle apparatuur, waardoor een verhoogd brandrisico door overbelasting ontstaat. Alle elektrische apparatuur moet goed geaard zijn en een dubbelgeïsoleerde bedrading hebben. Bovendien moet ook deze op regelmatige basis worden geïnspecteerd door een erkende elektricien en wanneer nodig worden onderhouden. Laat noodzakelijke aanpassingen direct door het bureau uitvoeren (in plaats van zelf aan de slag te gaan).

Beperk verspreidingsmogelijkheden

Brand kan zich verspreiden via verpakkingsmateriaal, papier (in het kantoor) en volle prullenbakken. Opslag van karton, afval of voorraden, moet uit de buurt van potentiële onstekingsbronnen zoals lampen of elektrische apparaten gebeuren. Een geordend huishouden kan het brandrisico eveneens verkleinen: zorg dat alle ruimten altijd vrij zijn van vuil en rommel. Zorg dat lege dozen en andere verpakkingsmaterialen dagelijks uit het pand worden verwijderd en dat alle prullenbakken regelmatig worden geleegd. Alle ruimtes waarin vuilnis wordt opgeslagen, moeten bekleed zijn met brandwerend materiaal. Zorg dat ook de administratie van de webwinkel veilig is voor brand: maak regelmatig een back-up en sla deze bij voorkeur elders op, in een vuurbestendige kluis.

Roken

Roken blijft een belangrijk brandrisico. Geef duidelijk aan dat roken verboden is. Zorg dat op plaatsen waar roken is toegestaan (bij de ingang) veiligheidsasbakken staan, die regelmatig worden geleegd in een zelfsluitende onbrandbare afvalbak of een peukenverzamelaar.

Branddetectie

Verder is het belangrijk dat er in het kantoor en het magazijn een goed werkend branddetectie- en –onderdrukkingssysteem is, dat in contact staat met een meldcentrale. Deze systemen moeten regelmatig worden gecontroleerd en getest. In grotere winkels moeten in het hele gebouw rook- en hittedetectors zijn geplaatst: óók in de lucht- en afzuigkanalen.

Blusmiddelen

Ook is het belangrijk dat overal brandblussers binnen handbereik zijn. Zorg dat al het personeel weet hoe ze de blusmiddelen moeten gebruiken. Daarnaast vormen sprinklers een goede brandbeveiliging.

Georganiseerde brandveiligheid

Verder is het van groot belang dat alle personeelsleden alle noodprocedures in het geval van brand kennen. In grotere kantoorcomplexen is een brandveiligheidsprofessional de aangewezen persoon om een brandveiligheidsplan op te stellen. In alle soorten kantoren is een regelmatige brandoefening aan te raden, zodat alle medewerkers weten waar de nooduitgangen zijn, wie de BHV’ers zijn en wat ze moeten doen in geval van brand. Verder is het verstandig het hele pand regelmatig te inspecteren op brandgevaarlijke situaties. Wanneer u aan het uitbreiden of renoveren bent, zijn extra brandveiligheidspatrouilles nodig.