Bedrijfsschade

Een webwinkel is grotendeels virtueel, maar als uw kantoor en/of magazijn door een brand, overstroming of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn. Zeker bij een grote brand in uw magazijn, kan uw bedrijf langere tijd volledig stil komen te liggen, met alle nadelige gevolgen voor uw inkomen en uw reputatie van dien. Zorg daarom dat u goed voorbereid bent.

U bespaart uzelf een hoop ellende als u – juist nu er geen vuiltje aan de lucht is – een aantal zaken vastlegt. Zo is het goed om een inventarisatie te maken van alles wat u op kantoor en in het magazijn hebt staan, zodat u dat na grote schade snel weer kunt vervangen.

Opnieuw beginnen?

Ook is het verstandig om van te voren na te denken over factoren die meespelen bij een eventuele herstart. Bedenk daarbij:

  • Is herstellen een optie? Daarmee heeft u waarschijnlijk minder problemen met bestemmingen en vergunningen dan wanneer u elders opnieuw moet beginnen.

  • Is het een optie om te verhuizen naar een andere locatie?

  • Is het mogelijk om deels in bedrijf te blijven tijdens de wederopbouw?

  • En tot slot: kent uw bedrijf seizoensgebonden pieken? Krijgt u bijvoorbeeld meer bestellingen voor de feestdagen? Vraagt u zich dan af welke invloed een totaalverlies in die periode heeft?

Uitval apparatuur

Bij een stroomstoring, kortsluiting of een technisch defect kan apparatuur er zomaar mee ophouden.

In uw geval zijn servers essentieel voor de voortgang van uw bedrijf. Om schade door uitval te voorkomen, is het belangrijk dat u de elektrische installatie regelmatig laat keuren en waar nodig onderhouden. Ook om brand te voorkomen, moet u elektrische apparaten en de elektrische installatie regelmatig laten controleren en keuren. Schakel hiervoor uitsluitend een gecertificeerd bedrijf in.

Zie ook: Brandrisico’s: elektra/elektrische installaties