Inbraak en diefstal

Supermarkten en voedingsspeciaalzaken zijn een aantrekkelijk doelwit voor dieven en inbrekers. Nederlandse winkeliers verliezen jaarlijks ruim een miljard euro door winkelcriminaliteit. Daarnaast is er in deze branche nog vaak veel contant geld aanwezig. En dan is er nog het risico op fraude door personeel of leveranciers. Wat kunt u doen om deze risico’s te verlagen?

Hoe voorkomt u diefstal van geld?

U kunt diefstal van geld voorkomen door te letten op de volgende punten:

 • Train uw personeel in de controle van contant geld en creditcards.

 • Kassa’s moeten worden leeggemaakt of vergrendeld als ze niet in gebruik zijn. Zorg dat er een minimale hoeveelheid contant geld in kas is. Grotere biljetten moeten direct in een afroomkluisje worden gedaan, die aan het einde van de werkdag geleegd wordt. Let erop dat kassa’s nooit onbeheerd blijven. Zorg dat de bedrijfsleiding toezicht houdt op het tellen van de kassa-inhoud.

 • Contant geld moet regelmatig worden gestort of (liever nog) opgehaald. Een veilige manier van verwerken van contant geld kan met een cash-managementsysteem (ook wel ‘afstortsysteem’ genoemd). Als de bedrijfsleider gaat storten, kan hij zich het beste laten vergezellen door een werknemer. Ga niet elke dag op hetzelfde tijdstip storten: een patroon werkt overvallers in de hand. Het in de winkel aanwezige contante geld moet tot het moment van storting worden opgeborgen in een inbraak- en brandbestendige kluis, die maar voor een beperkt aantal medewerkers toegankelijk is. Zorg dat de inhoud van de kluis (de waarde van het geld) minimaal overeenkomt met de ‘waardeberging’ (criterium voor kwaliteit) van de kluis.

 • Laat de pinautomaat in de winkel buiten openingstijden leeg achter en met de deur open, zodat zichtbaar is dat deze leeg is.

 • Zorg voor een goede camerabewaking. Via de gratis dienst Live View kan de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijken met de camerabeelden. Zo is de politie direct op de hoogte als er een inbraak of overval (of ander gewelddadig delict) wordt gepleegd.

Bij een overval

Zorg dat uw personeelsleden weten wat ze moeten doen bij een overval. Laat ze de inhoud van de kassa direct afgeven en maak duidelijk dat ze NIET moeten proberen de held uit te hangen. Plaats, om een gewelddadig reactie te voorkomen, een stil alarm (een overvalknop). Laat uw medewerkers – zodra de overvallers zijn vertrokken – direct 112 bellen en een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de daders geven.

Meer hierover leest u bij risico Overval.

Hoe voorkomt u diefstal van goederen?

Berg alle waardevolle spullen na sluitingstijd goed op in een inbraakwerende kast of ruimte. Maak regelmatig een inventarisatie van de aanwezige waardevolle spullen. Verkoop duurdere artikelen zoals sigaretten, scheermesjes, medicijnen en telefoonkaarten alleen vanachter een balie. Maak goede afspraken over sleutelbeheer en de toegang van leveranciers en andere (zakelijke) bezoekers. Kunnen bezoekers van uw winkel zelfscanners gebruiken? Houd dan regelmatige controles waarbij de bon en de inhoud van de tas worden vergeleken. Geef duidelijk aan dat er regelmatig controles plaatsvinden.

Hoe voorkomt u diefstal door leveranciers?

Leveranciers kunnen op verschillende manieren goederen of geld verduisteren: ze kunnen een lager aantal dan op de factuur staat leveren of zaken in rekening brengen die ze niet leveren. En dan bestaat er nog de mogelijkheid van geheime afspraken tussen uw personeel en leveranciers of tussen uw personeel en klanten.

Preventiemaatregelen:

 • Houd routinecontroles van kisten en andere grootverpakkingen; het liefst door twee mensen (bijvoorbeeld een medewerker en een manager) die allebei voor ontvangst moeten tekenen.

 • Tel bij levering de aantallen: kloppen deze met de orderbon?

 • Controleer (vóór betaling) de facturen van leveranciers.

 • Bewaar orders en facturen op een veilige plaats, zodat er niet mee geknoeid kan worden.

 • Zorg voor toezicht door een leidinggevende en bewakingscamera’s om geheime afspraken onmogelijk te maken. Wees alert wanneer een klant altijd bij dezelfde kassamedewerker afrekent.

 • Maak meer dan één persoon verantwoordelijk voor het bijhouden van de inventaris.

 • Geef nachtleveranciers alleen toegang tot speciale, afsluitbare gedeelten van het magazijn.

 • Geef een beperkt aantal medewerkers (niet-kopieerbare) sleutels.

Oneerlijk personeel

Het is een naar idee, maar diefstal of fraude door medewerkers komt helaas regelmatig voor. U kunt dit risico beperken door nieuwe medewerkers te screenen. Vraag om ten minste twee referenties en controleer die. Houd regelmatig onaangekondigde financiële controles en houd regelmatig een inventarisatie van waardevolle spullen. Zorg dat de betaling van leveranciers, controle van de kas en betaling van personeel door meer dan één persoon worden gedaan. Moedig medewerkers die de boekhouding doen aan regelmatig met vakantie te gaan; op die manier krijgen ze niet de kans om frauduleuze zaken in de boeken te verbergen. Zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de gevolgen van diefstal.

Beveilig het pand

Neem verder de nodige maatregelen om de gevolgen van inbraak te beperken. Heeft de winkel een goed elektronisch inbraakalarm dat in verbinding staat met een meldcentrale? Zijn deuren en ramen goed beveiligd? Is er een camerasysteem waarvan de beelden ook op afstand bekeken kunnen worden? Bekijk ’s ochtends minimaal 10 minuten voor opening en ’s avonds minimaal 10 minuten voor sluiting de camerabeelden en controleer op onregelmatigheden. Wacht bij verdachte personen eerst de komst van politie of bewakingsdienst af. Een mistgenerator is een goede beveiliging tegen inbraken of ramkraken. Deze vult de ingang van de winkel namelijk snel met een dikke mist, waardoor inbrekers onverrichter zake het hazenpad zullen kiezen. Afhankelijk van de ligging en de situatie van de supermarkt kan het ook verstandig zijn om rampaaltjes bij de ingang te plaatsen.

Beveilig ook de buitenruimte

Zorg dat het terrein rond de supermarkt goed verlicht is en dat er geen schuil- of klimmogelijkheden zijn. Zorg dat de buitenverlichting en eventuele tijdklokken daarop goed staan afgesteld en regelmatig worden gecontroleerd. Plaats indien nodig afschrikmiddelen zoals bewakingscamera’s. Als u gebruikmaakt van een bewakingsdienst, kies dan voor een erkend bedrijf, zodat u verzekerd bent van betrouwbare bewakers.

Checklist winkelcriminaliteit

Vraagt u zich af:

 • Zijn alle deuren voorzien van degelijk hang- en sluitwerk?

 • Zijn deuren en ramen beveiligd tegen inbraak?

 • Is het terrein rond de winkel ’s nachts verlicht?

 • Is er een goede inbraak-meldinstallatie die in verbinding staat met een meldcentrale?

 • Is uw personeel getraind in de controle van contant geld en creditcards?

 • Wordt contant geld dagelijks gestort of opgehaald?

 • Gebeurt storting of ophalen van contant geld NIET op een vast tijdstip?

 • Worden grote biljetten regelmatig afgeroomd?

 • Wordt contant geld tot het moment van transport bewaard in een inbraak- en brandbestendige kluis, die maar voor een beperkt aantal medewerkers toegankelijk is?

 • Gebeurt betaling van leveranciers, controle van de kas en betaling van personeel door meer dan één persoon?

 • Voert u regelmatig onaangekondigde controles uit op de boekhouding en de inventaris?

 • Worden geleverde goederen gecontroleerd op aantallen en kwaliteit?

 • Tekenen ten minste twee personen voor ontvangst van leveringen?

 • Worden alle facturen van de leverancier gecontroleerd door de bedrijfsleider?

 • Vraagt u nieuwe medewerkers om referenties en controleert u deze?

 • Is de toegang tot het magazijn beperkt tot bevoegd personeel?

 • Weten uw werknemers wat ze moeten doen in het geval van een overval?

 • Zijn al uw medewerkers goed opgeleid in ‘hoe om te gaan met winkeldieven’?

Meer over preventie van diefstal, overval en inbraak leest u bij Criminaliteit & Vandalisme.