Bedrijfsschade

Als uw winkel door een brand, overstroming of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn. Zeker bij een grote brand, kan uw bedrijf langere tijd volledig stil komen te liggen, met alle nadelige gevolgen voor uw inkomen en uw vaste klantenkring van dien. Zorg daarom dat u goed voorbereid bent.

Maak een bedrijfscontinuïteitsplan

U bespaart uzelf een hoop ellende als u – juist nu er geen vuiltje aan de lucht is – een aantal zaken vastlegt. Zo is het goed om een inventarisatie te maken van wat u heeft, zodat het na grote schade makkelijker is alles te vervangen. Verder is het goed om een bedrijfscontinuïteitsplan te maken en dat up-to-date te houden. Daarin legt u alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en ander relevante informatie vast.

Opnieuw beginnen

Ook is het verstandig om van te voren na te denken over factoren die meespelen bij een eventuele herstart. Bedenk daarbij:

 • Is herstellen een optie? Daarmee heeft u waarschijnlijk minder problemen met bestemmingen en vergunningen dan wanneer u elders opnieuw gaat beginnen.

 • Is het een optie om te verhuizen naar een andere locatie? Dat wordt lastiger als u veel vaste klanten heeft. Vooral kleine winkels kunnen het moeilijk krijgen als ze verhuizen naar een nieuwe locatie: u heeft dan tijd nodig om uw reputatie te herstellen. Voor grote winkels zal het lastig zijn een geschikt pand te vinden.

 • Is het mogelijk om deels open te gaan tijdens de wederopbouw?

 • Apparatuur is op zich eenvoudig te vervangen, maar het zal enige tijd duren om het te installeren – zeker als uw bedrijf een doorstart maakt op een nieuwe locatie.

 • Verkoopt u veel internationale producten? Bedenk dan dat het voor deze producten langer duurt voordat u uw voorraad weer op peil heeft.

 • En tot slot: kent uw bedrijf seizoensgebonden pieken? Welke invloed heeft een totaalverlies in die periode?

Uitval apparatuur

Bij een stroomstoring, kortsluiting of een technisch defect kan apparatuur er zomaar mee ophouden.

Om schade door uitval te voorkomen, is het belangrijk dat u apparaten met een keurmerk aanschaft en die regelmatig laat onderhouden. Airconditioningsystemen moeten regelmatig op lekken worden gecontroleerd. Om brand te voorkomen, moet u elektrische apparaten en de elektrische installatie regelmatig laten controleren en keuren. Schakel hiervoor uitsluitend een gecertificeerd bedrijf in.

Zie ook: Brandrisico’s: elektra/elektrische installaties

Checklist continuïteitsplan

Om voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen, doet u er goed aan de gevolgen van een calamiteit voor de continuïteit van uw bedrijf in kaart te brengen. Dat kunt u doen door een continuïteitsplan op te stellen, waarin u naast alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en ander relevante informatie, ook preventieve maatregelen opneemt die continuïteitsbedreigende risico’s kunnen verminderen. In het plan behoren minimaal de volgende vragen te worden beantwoord:

 • Hoe lang kunt u maximaal dicht blijven? Hoe uniek is uw bedrijf, gezien de formule, de locatie en het directe aanbod in de omgeving?

 • Hoeveel tijd vraagt het herstel?

 • Is de administratie en alle andere belangrijke data gewaarborgd?

 • Hoe snel kan het netwerk met bijbehorende faciliteiten weer worden gebruikt?

 • Is voortzetting en/of opslag elders of in een noodvoorziening in de directe omgeving mogelijk?

 • Welke middelen/faciliteiten zijn minimaal nodig bij een vervangende ruimte?

 • Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde (sleutel)medewerkers?

 • Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde leveranciers?

 • Hoe communiceert u over de gevolgen van de ramp naar klanten, personeel en de pers?

 • Welke aanvullende overheidseisen worden gesteld?

 • Welke vaste kosten lopen door gedurende de schadeperiode?

 • Biedt de verzekeringspolis voldoende dekking?