Aansprakelijkheid

Supermarkten worden elk jaar weer geconfronteerd met claims door ‘verwijtbare situaties’. Soms zijn het klanten die zich in de winkel bezeren, in andere gevallen verwondt het personeel zich in omstandigheden, die eenvoudigweg vermeden hadden kunnen worden. De schades zijn vaak aanzienlijk en de afwikkeling kan lang duren, om nog maar te zwijgen over de schade voor uw reputatie.

Onderstaande voorbeelden zijn situaties die bij supermarkten regelmatig tot claims leiden en die u eenvoudig kunt voorkomen:

 • Op de groenteafdeling glijden mensen regelmatig uit over gevallen blad of ander groenafval, wat tot ernstige verwondingen kan leiden. Ook kan de vloer glad worden door condens van kratten of producten. Let erop dat medewerkers van deze afdeling dikwijls de vloer controleren en waar nodig schoonmaken.

 • Bij reiniging van de vloer komt het regelmatig voor dat de vloer glad is door water of resten van (té geconcentreerd) reinigingsmiddel. Het is dan ook aan te bevelen om de vloeren buiten openingsuren te dweilen, en dan alleen op plaatsen waar op dat moment geen vakken gevuld worden. Het plaatsen van alleen een waarschuwingsbord volstaat niet. Uitglijden leidt regelmatig tot ernstige verwondingen.

 • Bij een natte vloer als gevolg van een gebroken fles of gescheurd karton moet de vloer altijd direct gereinigd én gedroogd worden. Laat personeel niet eerder vertrekken dan wanneer de vloer volledig droog is.

 • Elektriciteitssnoeren op de vloer kunnen gemakkelijk tot vallen leiden, ook als ze door een koker beschermd worden. Laat daarom snoeren altijd direct op een wandcontactdoos aansluiten of direct naar het plafond leiden en voorzien van trekontlasting (zodat de aansluiting niet gebrekkig kan worden en daardoor brand kan veroorzaken).

 • Bij tijdelijke opstellingen en plaatsing buiten schappen altijd nagaan of de stapel niet kan omvallen: ook dat kan lichamelijke schade veroorzaken.

 • Lat uw medewerkers bij het vullen van hoge schappen veilige opstapjes gebruiken die ook niet weg kunnen glijden. Zorg dat ze verpakkingsmateriaal zoals dozen, strips en spanbanden direct opruimen of verzamelen in de gaasrolcontainers.

 • Winkelwagens met kinderzitjes regelmatig controleren op beschadiging. Ook is het hierbij extra van belang dat de wielen goed functioneren: door geblokkeerde wieltjes kan het wagentje kantelen.

 • Bij schade door vreemde delen in voedingsmiddelen moet u altijd direct de leverancier schriftelijk verantwoordelijk stellen. Dit gaat vooral om steentjes in producten met krenten, pitten in vruchten (zoals muesli).

 • Beplak glazen deuren en puien met duidelijk waarneembare stickers, zodat klanten (en hun kinderen) er niet pardoes tegenaan kunnen lopen.

 • Zorg dat er strikte orde en netheid in het magazijn heerst om verwondingen door struikelen of uitglijden te voorkomen.

 • Let ook op de onderhoudsstaat van het eigen terrein rondom de supermarkt. Vooral met het oog op kwetsbare bezoekers, zoals senioren en rolstoelgebruikers: zorg dat er geen losliggende of uitstekende tegels, verzakkingen in de stoep of gladheid tot valpartijen kunnen leiden.