Inbraak en diefstal

Mode- en gebruiksartikelenwinkels zijn een aantrekkelijk doelwit voor dieven en inbrekers. Nederlandse winkeliers verliezen jaarlijks ruim een miljard euro door winkelcriminaliteit. Daarnaast is er in deze branche vaak nog veel contant geld aanwezig. En dan is er nog het risico op verduistering door personeel of leveranciers. Wat kunt u doen om deze risico’s te verlagen?

Hoe voorkomt u diefstal van geld?

Let op de volgende punten:

 • Train uw personeel in de controle van contant geld en creditcards.

 • Kassa’s: moeten worden leeggemaakt of vergrendeld als ze niet in gebruik zijn. Zorg dat er een minimale hoeveelheid contant geld in kas is en dat grotere biljetten direct in een afroomkluisje worden gedaan. Let erop dat kassa’s nooit onbeheerd blijven. Zorg dat de bedrijfsleiding toezicht houdt op het tellen van de kassa.

 • Contant geld: moet dagelijks worden gestort of opgehaald. Als de bedrijfsleider gaat storten, kan hij zich het beste laten vergezellen door een werknemer. Ga niet elke dag op hetzelfde tijdstip storten: een patroon werkt overvallers in de hand. Het in de winkel aanwezige contant geld moet tot het moment van storting worden opgeborgen in een inbraak- en brandresistente kluis, die maar voor een beperkt aantal medewerkers toegankelijk is.

Bij een overval

Zorg dat uw personeel weet wat ze moeten doen bij een overval; laat ze de inhoud van de kassa direct afgeven en maak duidelijk dat ze NIET moeten proberen de held uit te hangen. Plaats, om een gewelddadig reactie te voorkomen, een stil alarm. Laat uw medewerkers – zodra de overvallers zijn vertrokken – direct 112 bellen, en een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de daders geven.

Lees hier meer over in het risicoitem over Preventie Overval.

Hoe voorkomt u diefstal van goederen?

Berg alle waardevolle spullen na sluiting goed op; maak regelmatig een inventaris van de aanwezige waardevolle spullen. Maak goede afspraken over sleutelbeheer en de toegang van leveranciers en andere (zakelijke) bezoekers. Zijn er antidiefstalpoortjes geplaatst bij de uitgang? Hebt u duurdere artikelen beveiligd met (inkt-)tags? Zorg dat er eventueel een tassencontrole is bij de uitgang, bij voorkeur door een medewerker van een professionele bewakingsdienst.

Hoe voorkomt u diefstal door leveranciers?

Leveranciers kunnen op verschillende manieren goederen of geld verduisteren: ze kunnen een lager aantal dan op de factuur staat leveren of zaken in rekening brengen die ze niet leveren. En dan bestaat er nog de mogelijkheid van geheime afspraken tussen uw personeel en leveranciers of tussen uw personeel en klanten.

Preventiemaatregelen:

 • Houd routinecontroles van kisten en andere grootverpakkingen; het liefst door twee mensen (bijvoorbeeld een medewerker en een manager) die allebei voor ontvangst moeten tekenen.

 • Tel bij levering de aantallen: kloppen deze met de orderbon?

 • Controleer (vóór betaling) de facturen van leveranciers.

 • Bewaar orders en facturen op een veilige plaats, zodat er niet mee geknoeid kan worden.

 • Zorg voor toezicht door een leidinggevende en bewakingscamera’s om geheime afspraken onmogelijk maken. Wees alert wanneer een klant altijd bij dezelfde kassamedewerker afrekent.

 • Maak meer dan één persoon verantwoordelijk voor het bijhouden van de inventaris.

Fraude door personeel

Werknemers kunnen knoeien met de verkoopcijfers of met de inhoud van de kas. U kunt werknemersfraude beperken door nieuwe medewerkers zorgvuldig te screenen. Vraag om ten minste twee referenties en controleer die. Verder is het verstandig regelmatig onaangekondigde financiële controles te houden. Zorg dat de betaling van leveranciers, controle van de kas en betaling van personeel zo mogelijk door meer dan één persoon worden gedaan. Moedig medewerkers die de boekhouding doen aan regelmatig op vakantie te gaan; op die manier krijgen ze niet de kans om frauduleuze zaken in de boeken te verbergen. Zorg ten slotte dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de gevolgen van fraude.

Diefstal door personeel

U loopt ook het risico dat uw medewerkers artikelen achterover drukken. Houd daarom regelmatig inventaristellingen. Hang – zeker in het geval u verduistering vermoedt – camera’s op in het magazijn. Verder is het verstandig om regelmatig een inventaris te houden van waardevolle spullen. Zorg dat uw winkelpersoneel persoonlijke spullen (tassen en jassen) in een aparte ruimte opbergen. Laat eventueel bewakingsmedewerkers ook een oogje op uw personeel houden ter afschrikking. Een personeelskorting is een minder negatieve, maar vaak wel effectieve voorzorgsmaatregel.

Beveilig het pand

Neem verder de nodige anti-inbraakmaatregelen: heeft de winkel een goed anti-inbraaksysteem dat in verbinding staat met een meldcentrale? Zijn deuren en ramen goed beveiligd? Houd ook rekening met de buitenruimte: zorg dat het terrein rond de winkel goed verlicht is en dat er geen schuil- of klimmogelijkheden zijn. Zorg dat de buitenverlichting en eventuele tijdklokken daarop goed staan afgesteld en regelmatig worden gecontroleerd. Plaats indien nodig afschrikmiddelen zoals bewakingscamera’s en/of een mistgenerator. Als u gebruikmaakt van een bewakingsdienst, kies dan voor een erkend bedrijf, zodat u verzekerd bent van betrouwbare bewakers.

Neem voor meer informatie eens een kijkje op de website van de politie.

Checklist winkelcriminaliteit

Vraagt u zich af:

 • Zijn alle deuren voorzien van degelijk hang- en sluitwerk?

 • Zijn deuren en ramen beveiligd tegen inbraak?

 • Is het terrein rond de winkel ’s nachts verlicht?

 • Is er een goed anti-inbraaksysteem dat in verbinding staat met een meldcentrale?

 • Is uw personeel getraind in de controle van contact geld en creditcards?

 • Wordt contant geld dagelijks gestort of opgehaald?

 • Gebeurt storting of ophalen van contact geld NIET op een vast tijdstip?

 • Worden grote biljetten regelmatig afgeroomd?

 • Wordt contact geld tot het moment van transport bewaard in een inbraak- en brandresistente kluis, die maar voor een beperkt aantal medewerkers toegankelijk is?

 • Gebeurt betaling van leveranciers, controle van de kas en betaling van personeel door meer dan één persoon?

 • Voert u regelmatig onaangekondigde controles uit op boekhouding en de inventaris?

 • Worden geleverde goederen gecontroleerd op aantallen en kwaliteit?

 • Tekenen ten minste twee personen voor ontvangst?

 • Worden alle facturen van de leverancier gecontroleerd door de vestigingsmanager?

 • Vraagt u nieuwe medewerkers om referenties en controleert u deze?

 • Is de toegang tot het magazijn beperkt tot bevoegd personeel?

 • Weten uw werknemers wat ze moeten doen in het geval van een overval?

 • Zijn al uw medewerkers goed opgeleid in hoe om te gaan met winkeldieven?