Brand

Het risico op brand in uw verkoopwagen of opslag is vrij hoog: brand kan ontstaan door beschadigde bedrading of defecte apparatuur en kan zich snel verspreiden. Vooral de opslag is brandgevoelig, vooral omdat daar vaker geen mensen aanwezig zijn. Brand leidt in veel gevallen tot een totaalverlies: door bluswater en rook is al snel de gehele voorraad onverkoopbaar. Hier leest u welke preventiemaatregelen u kunt nemen.

Elektra

De meest voorkomende branden in verkoopwagens of opslagruimtes ontstaan door beschadigde of defecte bedrading en door storingen in elektrische apparatuur. Denk hierbij aan verlichting, weegschalen en kassa’s. Alle bedrading moet daarom periodiek worden geïnspecteerd; bij voorkeur door een onafhankelijk keuringsbureau (ElektraGarant). Een dergelijk keuringsbureau kan, als dat nodig is, de geconstateerde gebreken ook herstellen.

Alle elektrische apparatuur moet goed geaard zijn en een dubbelgeïsoleerde bedrading hebben. Bovendien moet ook deze op regelmatige basis worden geïnspecteerd door een erkende elektricien en wanneer nodig worden onderhouden. Laat noodzakelijke aanpassingen direct door het bureau uitvoeren (in plaats van zelf aan de slag te gaan).

Regelmatig schoonmaken

Ook vetophoping is een veelvoorkomende oorzaak van marktbranden, zeker in kramen/wagens waar voedsel wordt bereid. Keukengereedschap en -apparatuur moet daarom regelmatig worden schoongemaakt om te voorkomen dat vet zich ophoopt en een brand zich snel kan verspreiden.

Beperk verspreidingsmogelijkheden

Brand kan zich in de loods snel verspreiden via pallets, opgeslagen goederen en verpakkingsmateriaal. Laat geen grote stapels pallets buiten de loods liggen: dat is een uitnodiging voor brandstichters. Zorg dat ook uw administratie veilig is voor brand: maak regelmatig een back-up en sla deze op in een vuurbestendige kluis.

Decoratiemateriaal

Veel kramen en wagens zijn versierd, vooral tijdens de feestdagen. Veel decoraties zijn gemaakt van hout, karton, papier of andere brandbare materialen. Deze moeten brandwerend worden geïmpregneerd. Zorg dat decoraties buiten het bereik van potentiële ontstekingsbronnen, zoals lampen of elektrische apparaten, worden neergezet of opgehangen.

Branddetectie

Verder is het belangrijk dat er in de opslagruimte een goed werkende branddetectie- en –onderdrukkingssysteem is, dat in contact staat met een meldcentrale. Deze systemen moeten regelmatig worden gecontroleerd en getest.

Blusmiddelen

Ook is het belangrijk dat er brandblussers binnen handbereik zijn. Zorg dat al het personeel weet hoe ze de blusmiddelen moeten gebruiken.

Checklist brandgevaar

Vraagt u zich af:

  • Wordt de elektrische installatie regelmatig gekeurd?

  • Bevinden alle apparaten zich in een goede staat?

  • Bevinden decoraties zich uit de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals lampen of elektrische apparaten?

  • Zijn er voldoende blusmiddelen?

  • Worden de blusmiddelen jaarlijks gekeurd?

  • Zijn uw medewerkers getraind in het gebruik van blusmiddelen?

  • Kennen uw medewerkers de procedures in geval van een brand?

  • Zijn alle decoraties gemaakt van onbrandbaar materiaal of brandwerend geïmpregneerd?