Bedrijfsschade

Als uw verkoopwagen of loods door een brand, overstroming, storm of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn. Zeker bij een allesverwoestende brand, kan uw bedrijf langere tijd volledig stil komen te liggen, met alle nadelige gevolgen voor uw inkomen en uw vaste klantenkring van dien. Zorg daarom dat u goed voorbereid bent.

Voorbereid zijn op een ramp, hoe doe je dat? U bespaart uzelf een hoop ellende als u – juist nu er geen vuiltje aan de lucht is – een aantal zaken vastlegt. Zo is het goed om een inventaris te maken van alles wat u in de verkoopwagen én het magazijn (en eventueel in uw kantoor)  hebt staan, zodat het na grote schade makkelijker is alles te vervangen. Verder is het goed om een bedrijfscontinuïteitsplan te maken en dat up-to-date te houden. Daarin legt u alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en ander relevante informatie vast.

Opnieuw beginnen

Als ondernemer in de ambulante handel is het misschien net iets makkelijker o opnieuw te beginnen na een ramp dan als eigenaar van een ‘vaste’ winkel. Toch doet u er goed aan de gevolgen van een calamiteit voor de continuïteit van uw bedrijf in kaart te brengen. Dat kunt u doen door een continuïteitsplan op te stellen, waarin u naast alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en ander relevante informatie, ook preventieve maatregelen opneemt, die continuïteitsbedreigende risico’s kunnen verminderen.

Uitval apparatuur

Bij een stroomstoring, kortsluiting of een technisch defect kan apparatuur er zomaar mee ophouden.

Om schade door uitval te voorkomen, is het belangrijk dat u apparaten met een keurmerk aanschaft en die regelmatig laat onderhouden. Koelsystemen moeten regelmatig op lekken worden gecontroleerd. Om brand te voorkomen, moet u elektrische apparaten en de elektrische installatie regelmatig laten controleren en keuren. Schakel hiervoor uitsluitend een gecertificeerd bedrijf in.

Zie ook: Brandrisico’s: elektra/elektrische installaties

Checklist continuïteitsplan

Om voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen, doet u er goed aan de gevolgen van een calamiteit voor de continuïteit van uw bedrijf in kaart te brengen. Dat kunt u doen door een continuïteitsplan op te stellen, waarin u naast alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en ander relevante informatie, ook preventieve maatregelen opneemt die continuïteitsbedreigende risico’s kunnen verminderen. In het plan behoren minimaal de volgende vragen te worden beantwoord:

 • Hoe lang kunt u maximaal dicht blijven? Hoe uniek is uw bedrijf, gezien de formule, de locatie en het directe aanbod in de omgeving?

 • Hoeveel tijd vraagt het herstel?

 • Is de administratie en alle andere belangrijke data gewaarborgd?

 • Hoe snel kan het netwerk met bijbehorende faciliteiten weer worden gebruikt?

 • Is voortzetting en/of opslag elders of in een noodvoorziening in de directe omgeving mogelijk?

 • Welke middelen/faciliteiten zijn minimaal nodig bij een vervangende ruimte?

 • Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde (sleutel)medewerkers?

 • Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde leveranciers?

 • Hoe communiceert u over de gevolgen van de ramp naar klanten, personeel en de pers?

 • Welke aanvullende overheidseisen worden gesteld?

 • Welke vaste kosten lopen door gedurende de schadeperiode?

 • Biedt de verzekeringspolis voldoende dekking?