Winkelcentrum laatste fase van de groothandel keten

Fase 3: Verkoop

Wat zijn in de verkoopfase de grootste risico’s? En hoe kunt u die minimaliseren? 

Risico: niet-betalende klanten

Als uw klanten niet, of niet op tijd betalen, kan u dat grote financiële problemen opleveren. U moet al grote bedragen voorfinancieren bij de inkoop van goederen. En dan staat er bij de uitlevering ook nog eens een flinke bak geld uit. Wat kunt u doen om de schade door wanbetalers zoveel mogelijk te beperken?

Betalingstermijn: zo kort mogelijk

Goed debiteurenbeheer is essentieel. Het lijkt klantvriendelijk om uw klanten ruim de tijd te geven om uw factuur te betalen, maar in de praktijk snijdt u zich met een lange betalingstermijn in uw eigen vingers. Door een korte betalingstermijn te hanteren, heeft u sneller de mogelijkheid om uw klant aan de betalingsafspraak te houden.

Houd uw klant te vriend

Probeer, ondanks alle ergernis over de te laat betaalde factuur, vriendelijk te blijven tegen uw klant. Het kan zijn dat het allemaal een misverstand was, of dat uw klant eenmalig een liquiditeitsprobleempje had. Als u direct begint te dreigen met deurwaarders, is de kans groot dat u deze klant voorgoed kwijt bent. Als het echt een probleem dreigt te worden, ga dan in gesprek met de klant.

Besteed het uit

Bent u te veel tijd kwijt met achter niet-betalende klanten aanzitten? Staat er bovendien te vaak, te veel geld uit aan onbetaalde rekeningen? Dan kunt u ook overwegen uw debiteurenbeheer uit te besteden. U kunt zelf bepalen of u het hele prospect-to-cashproces uitbesteedt of een deel daarvan. Bij factoring draagt u uw facturatie én debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf: de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt u direct uw geld en hoeft u dus niet te wachten totdat uw facturen zijn betaald. Als u liever zelf uw debiteurenbeheer in handen houdt, kunt u ook incassohulp inschakelen: u krijgt dan directe hulp bij het innen van vorderingen. Controleer of uw rechtsbijstandsverzekering incassohulp dekt. Zo niet, vraag of een uitbreiding met deze dekking mogelijk is.

Spreid uw kansen

Zorg dat u niet afhankelijk bent van één afnemer. Als deze klant failliet gaat, zit ook u met de gebakken peren. Zorg voor risicospreiding en blijf die spreiding goed monitoren. Let op tekens aan de wand voor een aankomend faillissement. Die vindt u in het blog: Klant failliet? Bescherm uw rechten!

Risico: conflict met afnemers

U kunt om allerlei denkbare redenen ruzie krijgen met een klant. Hij is bijvoorbeeld ontevreden over het door u geleverde product of stelt u aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product. Net als bij zakenpartners in het inkoopproces, doet u er daarom verstandig aan om ook in deze fase uw eigen positie en rechten zo goed mogelijk te beschermen. 

Stel leveringsvoorwaarden op

Om uzelf te beschermen in geval van aansprakelijkheid, zijn waterdichte leveringsvoorwaarden een must. In uw algemene voorwaarden kunt u financiële risico’s uitsluiten. Dit maakt zakendoen duidelijk én minder ingewikkeld. In uw leveringsvoorwaarden regelt u zaken die gaan over de levering van uw product, bijvoorbeeld levertijd van een product of hoe annulering van een bestelling is geregeld. Om ervoor te zorgen dat de voorwaarden echt waterdicht zijn, laat u de voorwaarden opstellen of in ieder geval controleren door een jurist.

Ken uw klant

Wat in de inkoopfase gold voor leveranciers, geldt hier ook voor afnemers: weet met wie u zaken doet. Probeer te weten te komen wat het betalingsgedrag is van nieuwe partners. Ga de eerste keer de goederen persoonlijk afleveren. Dan weet u direct wat voor vlees u in de kuip heeft.

Recall-risico

Als u door een defect spullen moet terughalen of retour krijgt, kan dat een behoorlijke financiële strop betekenen. Een recall-verzekering biedt dekking voor de kosten van een terugroepactie en kan voor u de oplossing zijn. In de praktijk blijken echter veel groothandelaars dat risico niet te verzekeren, maar te nemen. Als ook u daarvoor kiest, vraagt u zich dan wel even af of uw financiële buffer groot genoeg is om dat verlies te kunnen dragen. Het is sowieso verstandig om altijd vóór uitlevering de producten nog eens te controleren.

Risico: een ongeluk onderweg

Ongeacht de manier waarop hij zijn goederen bij zijn klanten laat bezorgen, loopt iedere werkgever het risico dat zijn medewerker onderweg iets overkomt. Of dat nu gebeurt tijdens de bezorging van een pakket, tijdens een ritje naar een leverancier of in het magazijn op de heftruck, de medewerker zal u aansprakelijk stellen.

Onderschat risico

Groothandelaars bevoorraden hun klanten op uiteenlopende manieren. De een heeft zijn eigen wagenpark, de ander besteedt het transport volledig uit, een derde doet dat fiftyfifty. Waar u ook voor kiest, er is altijd het risico dat uzelf, of een van uw werknemers, tijdens werktijd betrokken raakt bij een ongeluk. Wist u dat de schade die uw werknemer lijdt tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig niet onder uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) valt? Die schade wordt ook niet gedekt door uw WAM-verzekering (autopolis) of werkmaterieelverzekering. De enige manier om u tegen deze schade te verzekeren, is een WEGAM-verzekering. WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen. Deze verzekering dekt uw werkgeversaansprakelijkheid af en is daarmee een essentiële verzekering voor iedereen met personeel.

Preventiemaatregelen heftruck

Ook ongelukken met heftrucks vallen onder deze categorie. Dat is niet alleen een risico voor u en uw personeel, maar ook voor bezoekers aan uw bedrijf. U kunt het risico dat er een ongeluk met een heftruck plaatsvindt verkleinen door:

  • Mensen aan te wijzen die de heftruck(s) mogen besturen. Vanzelfsprekend moeten zij daar een certificaat voor hebben. Maak hen verantwoordelijk voor de veiligheid in het magazijn, dat lijkt overbodig, maar maakt in de praktijk een groot verschil.

  • Zorg voor supervisie: vooral wanneer u veel extern ingehuurde mensen heeft rondlopen in het magazijn. Zorg dat iedereen – ook de buitenlandse werknemers – op de hoogte is van alle veiligheidsrisico’s en bijbehorende preventiemaatregelen.