Een groep werknemers die niet aan het werk zijn

Stagnatie bedrijf (bedrijfsschade)

Als uw bedrijf door een brand, overstroming of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn. Zeker bij een grote brand, kan uw bedrijf langere tijd volledig stil komen te liggen, met alle nadelige gevolgen van dien voor uw inkomen en uw vaste klantenkring. Zorg daarom dat u goed voorbereid bent.

Welke risico’s loopt u?

Als uw onderneming – door wat voor oorzaak dan ook – deels of helemaal stil komt te liggen, maakt u geen of minder omzet en lijdt u dus financiële schade. Denkbare oorzaken daarvoor zijn:

 • de werkplaats is onbruikbaar geworden. Bijvoorbeeld door schade na een brand, ontploffing, storm, waterschade, bliksem of een aanrijding;
 • uw machinepark of andere installaties raken beschadigd of er treedt een storing op in het computernetwerk waardoor de hierdoor aangestuurde machines niet meer kunnen draaien;
 • de aanvoer van gas, water of stroom valt weg;
 • een van uw grootste leveranciers kan niet meer leveren of een van uw grootste afnemers valt weg. Zeker als u enige tijd niet heeft kunnen leveren, loopt u het risico dat uw klanten (deels) naar de concurrent overstappen. U zult dan heel veel moeite moeten doen om deze of nieuwe klanten weer aan boord te halen.

Bedrijfscontinuïteitsplan

Als uw onderneming deels of helemaal stil komt te liggen, maakt u geen of minder omzet en lijdt u dus financiële schade. U kunt uzelf een hoop ellende besparen door nu na te denken over de gevolgen van onvoorziene gebeurtenissen. Wat moet u daarna vervangen? Wie moet u inschakelen om de schade te beperken? Welke gegevens zijn onmisbaar? Leg dit allemaal vast in een bedrijfscontinuïteitsplan en houd dat up-to-date. Meer informatie hierover vindt u op risicosinbeeld.nl
Stroomstoring
Als u te maken krijgt met een stroomstoring (bijvoorbeeld door een blikseminslag, overstroming, of eenvoudigweg door werkzaamheden in de straat), kan er niet gewerkt worden. U doet er daarom verstandig aan om een back-upstroomvoorziening te hebben in de vorm van een generator.

Toeleverings- & afnemersrisico

Bent u voor de toelevering van uw grondstoffen of halffabricaten afhankelijk van een of meerdere grote leveranciers? Heeft u zich dan weleens afgevraagd wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer deze leverancier wegvalt, bijvoorbeeld na een grote brand of door een faillissement? Kunt u dan gemakkelijk uitwijken naar andere leveranciers? U doet er verstandig aan om hierover vooraf afspraken te maken met alternatieve leveranciers. Beter is het zelfs nog om vooraf dit risico te spreiden. Hetzelfde geldt als u voor een of enkele grote afnemers produceert. Ook in dat geval is het goed om vooraf dit risico te spreiden door meerdere afnemers te zoeken.

Checklist continuïteitsplan

In een continuïteitsplan neemt u naast alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en andere relevante informatie, ook preventieve maatregelen op die continuïteitsbedreigende risico’s kunnen verminderen. In het plan behoren minimaal de volgende vragen te worden beantwoord:

 • Hoe lang kunt u maximaal dicht blijven?
 • Hoeveel tijd vraagt het herstel?
 • Is de administratie en alle andere belangrijke data gewaarborgd?
 • Is voortzetting en/of opslag elders of in een noodvoorziening in de directe omgeving mogelijk?
 • Welke middelen/faciliteiten zijn minimaal nodig voor een vervangende ruimte?
 • Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde (sleutel)medewerkers?
 • Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde leveranciers?
 • Hoe communiceert u over de gevolgen van de ramp naar klanten, personeel en de pers?
 • Welke aanvullende overheidseisen worden gesteld?
 • Welke vaste kosten lopen door gedurende de schadeperiode?
 • Biedt de verzekeringspolis voldoende dekking? Daarbij is naast de verzekerde som de uitkeringsperiode van groot belang. Standaard wordt 52 weken als uitkeringstermijn gekozen, maar dat blijkt dikwijls niet voldoende voor de gehele herstelperiode.