(Product)aansprakelijkheid

Natuurlijk streeft u ernaar producten van een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Maar soms gaat er wat mis. De levering is te laat, het product voldoet niet aan de verwachting of veroorzaakt verwondingen of materiële schade. Het kan ook gebeuren dat uw klant schade oploopt bij een bezoek aan uw bedrijf. In elk van deze gevallen kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat is niet alleen een financiële strop, maar kan bovendien funest zijn voor uw reputatie. Hoe voorkomt u dat?

Veilig bezoek

Om verwondingen of materiële schade bij een bezoek aan uw bedrijf te voorkomen, zorgt u voor een zo veilig mogelijke omgeving. Zorg bijvoorbeeld dat er geen gladde vloeren zijn om op uit te glijden, geen losliggende draden om over te struikelen en geen ongemarkeerde glazen deuren of wanden om doorheen of tegenaan te lopen. Onveilige elektra is voor iedereen een groot gevaar en daarom wordt periodieke keuring van apparaten en bedrading (bijvoorbeeld met ElektraGarant) door de meeste brandverzekeringen verplicht gesteld. Met een bewegingsdetectie-installatie rondom gevaarlijke machines (zoals stans- , snij- of walsmachines), zorgt u ervoor dat deze afslaan zodra iemand te dicht in de buurt komt.

Productaansprakelijkheid

De producten die u levert, moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Daar heeft u vóór, tijdens en na de productie zelf grip op. U kunt het risico op productaansprakelijkheid minimaliseren door:

  • De grondstoffen/halffabricaten bij levering te controleren: voldoen deze aan uw eisen en verwachtingen?
  • Het productieproces in te richten op kwaliteitscontroles.
  • Na afloop het eindproduct te controleren of deze voldoet aan de wettelijk eisen (CE-keurmerk).
  • Een duidelijke gebruiksaanwijzing op te (laten) stellen: waar is het product wel en niet voor geschikt? Wat is veilig gebruik? Hoe moet het onderhouden worden?
  • Een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
  • Goede leverings- en verkoopvoorwaarden op te stellen.

Om te weten wat de aansprakelijkheidsrisico’s van het product zijn, moet u zich vooraf goed afvragen waar het voor gebruikt gaat worden. Aan een schroef waarmee boekenplanken kunnen worden opgehangen, worden heel andere eisen gesteld dan aan een schroef voor in een vliegtuigvleugel.

Goede voorwaarden

Om uzelf te beschermen tegen aanspraken, voor het geval er iets niet gaat zoals verwacht, zijn goede, waterdichte voorwaarden een must. In deze voorwaarden regelt u onder andere de betaling, garantie, het moment waarop eigendom van het product overgaat en de aansprakelijkheid. In sommige branches heeft de branchevereniging standaardvoorwaarden opgesteld, die u alleen nog maar hoeft aan te passen aan uw eigen onderneming. Als u lid bent van de Metaalunie, kunt u de Metaalunievoorwaarden gebruiken: leveringsvoorwaarden specifiek voor deze sector. Wanneer u hele specifieke producten of diensten levert, doet u er goed aan om voorwaarden te laten opstellen door een jurist.
Meer informatie vindt u via: metaalunie.nl

Het opzichtrisico

Als tijdens de bewerking of reparatie een object van uw klant beschadigd wordt door een van uw medewerkers, dan is dat een risico waarvan verzekeraars vinden dat dit onder uw verantwoordelijkheid als ondernemer valt. De ondernemer moet namelijk goed werk afleveren. Dat zogeheten ‘opzichtrisico’ verzekert een verzekeraar niet standaard mee. Soms is hier wel een beperkte aparte dekking voor mogelijk.

Checklist aansprakelijkheid

Vraagt u zich af:

  • Is het productieproces afdoende ingericht op kwaliteitscontroles?
  • Zijn uw producten voorzien van een duidelijke instructie?
  • Biedt uw aansprakelijkheidsverzekering afdoende dekking?
  • Heeft u een goede rechtsbijstandsverzekering?

Controleer, vóórdat u een nieuwe opdracht of bestelling aanneemt, of de voorwaarden die u daaraan stelt u voldoende beschermen tegen aansprakelijkheid.