man inspecteert een machine

Ondernemer en personeel

De metaalsector kent maar weinig zelfstandigen. Ook heeft 74 procent niet meer dan 5 werknemers in dienst. Om de schommelingen in vraag te kunnen opvangen, huren werkgevers steeds vaker flexibele arbeidskrachten in. Steeds meer handwerk wordt door robots gedaan. Daarnaast is het vinden van vakbekwame technici een steeds grotere uitdaging. Op deze pagina vindt u informatie over personeel en de risico’s die u als werkgever loopt.

Flexwerkers

Naar verwachting zal het aandeel flexwerkers de komende jaren in deze sector flink toenemen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) die sinds 2015 van kracht is, heeft gevolgen voor de inhuur van flexwerkers. Zo beperkt de WWZ het aantal tijdelijke contracten (de ‘keten’) dat u achtereenvolgens met flexwerkers kunt afsluiten. Ook mag u in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter geen proeftijd meer opnemen.

Meer informatie over de bepalingen in de Wet werk en zekerheid (WWZ) over de inhuur van flexwerkers vindt u op risicosinbeeld.nl bij Medewerkers en Preventiewerk.

Personeel vinden

De technologische ontwikkelingen binnen deze sector hebben zo’n grote vlucht genomen, dat er vooral een tekort is aan hoogopgeleide specialisten. Wel gaan steeds meer arbeidsbureaus bemiddelen in gespecialiseerd personeel, zoals Covebo, SRS en BaanExpert. Steeds meer repeterend handwerk wordt door robots gedaan. Daarnaast blijft er voldoende werkgelegenheid op de lagere niveaus, omdat een deel van het werk altijd handmatig zal blijven.

U kunt bij het Servicepunt Techniek van het UWV terecht voor informatie, advies en begeleiding op het gebied van personeel en ondernemerschap. Zie ook: servicepunttechniek.nl

OOM helpt

Wist u dat u als lid van Stichting OOM een tegemoetkoming kunt aanvragen in de scholingskosten van uw medewerkers? OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Met 15.000 aangesloten bedrijven is het een van de grootste opleidingsfondsen in Nederland. OOM streeft naar beter opgeleid personeel in de metaalbewerking en een aantrekkelijker imago van de sector. Meer informatie vindt u op oom.nl

Premie WGA-totaal: UWV of verzekeraar?

In 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (de BeZaVa) ingevoerd. Werkgevers betalen sindsdien WGA-premies voor het risico dat (ex)werknemers arbeidsongeschikt worden. Zowel voor werknemers met een tijdelijke en die met een vast contract; die premie heet WGA-totaal. Ieder jaar moet u opnieuw kiezen op welke van de twee manieren u het WGA-risico afdekt: door premie af te dragen aan het UWV of door eigenrisicodrager WGA te worden en zich voor het WGA-risico door een verzekeraar te laten verzekeren. U doet er verstandig aan zich goed te laten adviseren wat voor u de beste keus is. Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Gezondheidsrisico’s

Het ziekteverzuim in de metaalindustrie is relatief hoog: rond de 4 procent. Werknemers in de metaalindustrie lopen dan ook grote gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld op het gebied van machineveiligheid en lasrook. Daarnaast kan de zware lichamelijke belasting leiden tot klachten, die op hun beurt kunnen leiden tot een toename van het ziekteverzuim. In ernstige gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Preventie in de metaalindustrie is daarom erg belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen en hoort bij uw zorgplicht vanuit goed werkgeverschap. Ook verzuimbegeleiding, re-integratie en een goede inkomensverzekering zijn in de metaalindustrie van essentieel belang.

Checklist personeel

Vraagt u zich af:

  • Bent u op de hoogte van de wijzigingen in de regels voor inhuur volgens de Wet werk en zekerheid (WWZ)?
  • Heeft u een goed overzicht van de tijdelijke contracten binnen uw bedrijf: weet u hoe vaak die nog vernieuwd mogen worden?
  • Weet u wat de mogelijkheden zijn op het gebied van eigen risico binnen de BeZaVa?
  • Wat doet u om verzuim te voorkomen?
  • Heeft u een goed verzuim en re-integratiebeleid?
  • Is de dekking van uw inkomstenverzekering hoog genoeg?