Trends en ontwikkelingen in de machine-industrie

Op deze pagina leest u over de trends en ontwikkelingen in de machine-industrie. Wat speelt er? Wat zijn de vooruitzichten? David Kemps, sector banker Industrie van ABN AMRO heeft een selectie gemaakt van de trends met de meeste impact. Hij beschrijft het toekomstpotentieel, maar ook welke risico’s daaruit voortkomen.
De belangrijkste branches in de metaalsector zijn de machine-industrie (ruim 2.900 machinebouwbedrijven) en de metaalproductenindustrie (ruim 11.000 metaalbewerkingsbedrijven). Metaalbedrijven zijn sterk gevoelig voor economische schommelingen en voor fluctuaties in de wereldwijde grondstofprijzen en wisselkoersen. Door de aantrekkende wereldhandel zijn beide branches aan het groeien.

De machine-industrie

Deze branche is heel breed en omvat machinebouwers, die doorgaans gespecialiseerd zijn in machines voor een bepaalde sector, zoals metaalbewerking, landbouw of voedingsbereiding. Deze branche is heel sterk exportgericht. Dat maakt deze branche zeer afhankelijk van schommelingen in buitenlandse economieën. Machines moeten aan steeds meer eisen voldoen om een hogere efficiency en effectiviteit te bewerkstelligen. Veel handwerk maakt plaats voor robotisering.

Belangrijke cijfers

De machinebouwbranche is aan het groeien. Tussen 2011 en 2016 is deze branche met 4,2 procent gegroeid. De machinebouw is sterk op export gericht. De branche is dan ook in hoge mate afhankelijk van de directe export naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China. Dit verhoogt wel de onzekerheid. De exportmarkten zullen echter in de komende jaren nog bijdragen aan de groei. Volgens de laatste cijfers van het CBS bedroeg de omzet 26,5 miljard euro.

Verwachting

Op basis van het toenemend aantal orders uit het buitenland (voornamelijk Duitsland) zal naar verwachting de productie en de omzet ook komend jaar blijven groeien. De Brexit heeft wel een engszins dempend effect op de groei. Toch wordt voor 2018 een groei van 5 procent verwacht.

Trends

In de metaalindustrie en machinebouw zijn verder de volgende trends waarneembaar:
Smart Industry wordt als dé oplossing gezien om de toenemende vraag van de klant naar low volume (kleine productieseries), high mix (grotere diversiteit in producten) en high complexity (complexere producten – met bijvoorbeeld elektronica en software). Smart Industry maakt het door technologische innovaties (3D-printing, robotica), verbinding en automatisering (internet of things) van de toeleveringsketen mogelijk om efficiënt kleinere aantallen, in een hoge kwaliteit te leveren, tegen dezelfde kosten. Kortgezegd: maatwerk voor de prijs van een massaproduct.

‘In de metaalproductiebranche werken ‘spoedjes’ heel verstorend, vertelt David Kemps. ‘Het hele productieproces moet stilgelegd worden, de machines schoongemaakt en opnieuw ingesteld, omdat de klant vandaag nog duizend producten in de kleur rood nodig heeft. Automatisering en onderlinge verbinding van slimme machines zorgen ervoor dat automatisch wordt berekend wanneer fabricage die dag het minst verstorend is.
Cobots zijn snel lerende robots die naast mensen werken. Je doet ze één keer een handeling voor en vervolgens kunnen ze het zelf. Dat scheelt investering in tijd en geld om een robot te programmeren, vooral bij lagere productieaantallen. Cobots zijn zeer geschikt voor repeterend precisiewerk in kleine volumes. Er is zelfs al een uitzendbureau voor cobots.
Smart Industry zorgt er verder voor dat er minder werk wordt uitbesteed aan China en Oost-Europa. Het aandeel loonkosten wordt steeds lager in de kostprijs. Automatisering maakt de productie efficiënter dan in China en bovendien hoeven de producten niet zes weken op de boot, met alle transportrisico’s van dien.
3D-printers kunnen tegenwoordig hoogwaardige kunststof en metalen onderdelen printen, zoals vliegtuigonderdelen. Een heel efficiënte productiemethode als je ergens 48 stuks van nodig hebt in plaats van 48.000.’

Servitization.
Deze trend is vooral zichtbaar in de machinebouw. Steeds meer afnemers willen flexibel blijven en willen betalen voor het gebruik in plaats van het bezit.

David Kemps: ‘Machinefabrikanten gaan de nadruk leggen op het Product-as-a-Service: de afnemer betaalt niet meer een heel hoog bedrag voor een nieuwe machine, maar betaalt per stans, vouw of gat. De fabrikant blijft eigenaar van de machine. Product-as-a-Service is alleen een winstgevend verdienmodel als de fabrikant zorgt voor een machine van superieure kwaliteit. Elke storing kost geld. Dit model gaat daarom verder dan een onderhoudscontract: slimme machines kunnen defecten zien aankomen, waarop direct geanticipeerd wordt. Bijvoorbeeld door een reserveonderdeel op te sturen. Predictive maintenance heet dat. ’

Circulariteit. Niet alleen materialen, maar ook grondstoffen en energie nodig voor bewerking wordt steeds meer hergebruikt. Koelwater wordt bijvoorbeeld opgeslagen om het kantoor te verwarmen. Omdat de fabrikant eigenaar blijft van de machine. wordt refurbishing en recycling van de oude machines veel eenvoudiger.

Schaarste aan technisch personeel. Door de vergrijzing zijn er minder jonge mensen. Bovendien volgen steeds minder jongeren een technische opleiding. Dit probleem wordt deels opgelost door slimmer werken en de inzet van robots.

David Kemps: ‘Je moet als ondernemer in de metaalsector flexibel blijven om in te kunnen spelen op de klantbehoefte. Daarom is nu het moment om kritisch te kijken naar je machinepark en de organisatiestructuur. Dat geldt ook voor kleinere bedrijven.
Vraag je daarbij af: kunnen we ook kleinere series winstgevend produceren? Heb ik daar de juiste machines voor? Moet ik mijn organisatie daar anders voor gaan inrichten? Kijk om je heen naar samenwerking met bedrijven die verstand hebben van elektronica en software. Producten moeten steeds slimmer worden. Zelf een softwareontwikkelaar in dienst nemen is vaak te duur. Samenwerken op projectbasis is dan een beter en goedkoper alternatief.’

Meer informatie over de metaalindustrie vindt u op www.abnamro.nl/industrie