Transportschade

In de metaalproductiebranche kan er tijdens het transport heel wat misgaan: producten die u heeft geleverd, werken na aankomst bijvoorbeeld niet meer. Of de grondstoffen die u heeft besteld, komen nooit aan. Dan is de vraag: welke verzekeraar dekt welke kosten, tot waar en tot welk bedrag? Om een financiële strop te voorkomen, kunt u zelf het een en ander doen om schaderisico’s te minimaliseren.

Vervoer machines

Als u machines of machineonderdelen levert – of onderdelen uit het buitenland laat leveren – loopt u het risico dat uw levering tijdens het transport beschadigd raakt. Of nog erger: ze komen nooit aan doordat het schip onderweg zinkt. Om hoge kosten en vervelende discussies achteraf te voorkomen, doet u er verstandig aan het hele transporttraject te verzekeren: van productievloer tot plaats van bestemming. Vanzelfsprekend kan ook de vervoerder (deels) aansprakelijk worden gesteld voor transportschade, maar als u een evenementendekking afsluit, bent u ook verzekerd voor schade tijdens laden en lossen.

Spreid het transportrisico

Bedenk bij overzees transport dat het nooit verstandig is om op één paard te wedden. Als u voor vijf ton aan onderdelen heeft ingekocht in een ver land, is het helemaal geen slecht idee om dat in meerdere transporten naar Nederland te vervoeren. Daarmee verkleint u de kans dat u in één keer alles kwijt bent.

Hanteer Incoterms

Afspraken over het transport kunt u vastleggen in Incoterms (International Commercial Terms). Incoterms is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper (fabrikant) bij internationaal transport van goederen. Ze zijn ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC). Met Incoterms legt u vast:

 • welke verplichtingen u beide heeft;
 • wie welke verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
 • wie tot welk punt het transport regelt;
 • het punt waarop de kosten en risico’s overgaan van de fabrikant naar de koper. Bij inkoop van spullen in het Verre Oosten, kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u pas het risico draagt vanaf het moment dat de spullen over de reling van het schip zijn geladen.

Keuze vervoerder

In de metaalsector wordt vervoer veelal uitbesteed aan een transportbedrijf. Als u de door u geproduceerde goederen laat vervoeren, kies dan een erkende transporteur, met het keurmerk Transport & Logistiek. Meer informatie over dit keurmerk en een lijst met erkende vervoerders vindt u op: keurmerktenl.nl

Voldoende dekking?

Let er ook op dat uw verzekering afdoende dekking biedt. De verzekering van de transporteur keert meestal per kilo vervoerde goederen uit. Dan kan de dekking in uw branche al snel ontoereikend zijn. De vervoerder zelf is maar beperkt aansprakelijk. Controleer ook de polis of laden en lossen is meeverzekerd. Juist tijdens het in- en uitladen kan schade ontstaan.

Exceptioneel vervoer

Voor het vervoer van uitzonderlijk grote machines, constructies of onderdelen (zoals windmolens of koelinstallaties) moet er veel geregeld worden. Dat is grotendeels de taak van de transporteur, maar u doet er verstandig aan te controleren of aan alle (wettelijke) eisen is voldaan. Zijn de juiste vergunningen en ontheffingen aangevraagd? Is begeleidend vervoer geregeld? Heeft de transportbegeleider een certificaat van vakbekwaamheid? Door dat zeker te weten, kunt u hoge boetes voorkomen.

Checklist transportschade

Vraagt u zich af:

 • Is het transport volledig gedekt door uw huidige verzekering?
 • Is ook eventuele schade tijdens laden en lossen gedekt?
 • Is het verstandig een grote lading gespreid te vervoeren?
 • Is de dekking van uw transportverzekering hoog genoeg?
 • Is het slim Incoterms te hanteren?
 • Laat u het transport verrichten door een transporteur met het keurmerk Transport & Logistiek?
 • Is bij exceptioneel vervoer aan alle (wettelijke) eisen voldaan?