Machinebreuk

Als een belangrijke machine ermee ophoudt of vastloopt, kan de productie binnen uw bedrijf een poosje niet voorruit. In het gunstigste geval kan de machine snel gerepareerd worden. Maar als een moeilijk vervangbaar onderdeel van een essentiële machine stuk is, kan machinebreuk noodlottig effect hebben op uw productie – en dus op uw omzet. In het ergste geval kan uw bedrijf zelfs volledig stil komen te liggen.

Meest voorkomende oorzaken

Machinebreuk kan verschillende oorzaken hebben. Om de belangrijkste te noemen:

 • storingen (in het netwerk of door achterstallig onderhoud);
 • bedieningsfouten;
 • fouten in de montage;
 • slijtage;
 • een vreemd object (zoals gereedschap) in de machine;
 • stroomuitval;
 • vorst of wateroverlast.

Regelmatig onderhoud

U kunt zich weliswaar verzekeren tegen machinebreuk, maar daarmee heeft u niet sneller een nieuwe machine of reserveonderdeel in huis. U loopt dan nog steeds het risico die grote order niet op tijd af te krijgen. Misschien moet u uw personeel zelfs naar huis sturen. Belangrijk is daarom het regelmatige onderhoud. U doet er verstandig aan een onderhoudsschema voor alle machines op te stellen. Daarin kunt u per machine opnemen wanneer het tijd is voor keuring en onderhoud. Let er bij aanschaf van nieuwe machines op dat deze voldoen aan de CE-markering Machinerichtlijn. Meer informatie over de Machinerichtlijn vindt u op: rvo.nl

Onderhoud: in huis of uitbesteden?

Als u zelf een onderhoudsmonteur in dienst heeft, kan hij het defect snel repareren. Verzekert u zich er dan wel van dat hij over de juiste kwalificaties, ervaring en kennis beschikt? Als u onderhoud uitbesteedt, doe dit dan uitsluitend aan een erkend onderhoudsbureau. Daarnaast bieden steeds meer machinefabrikanten de mogelijkheid om machines te leasen: de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de machine ligt dan bij hem.

Voorkom bedieningsfouten

Machinebreuk ontstaat in de praktijk in veel gevallen door bedieningsfouten. De persoon die een freesmachine moet programmeren, maakt bijvoorbeeld een tikfoutje bij de invoer van het aantal centimeters van het bewerkbare object. Dat leidt tot een aanvaring tussen metaal en machine, met een enorme ravage als gevolg. Of iemand zet een blok metaal niet stevig genoeg vast, waardoor het los trilt tijdens bewerking. U kunt het risico op dit soort fouten verkleinen, door te zorgen voor een goede instructie en regelmatige training van uw medewerkers. Zorg dat de machinekennis van uw medewerkers regelmatig wordt opgefrist en dat ze weten waar de risico’s liggen.

Analyse vervangmogelijkheid

Sommige onderdelen zijn uniek of worden uitsluitend in het Verre Oosten gemaakt. Als die moeten worden vervangen, kan het maanden of zelfs een jaar duren voordat u die in huis heeft. U doet er daarom verstandig aan in kaart te brengen welke machines essentieel zijn voor de productie (bijvoorbeeld met een stroomdiagram van het productieproces) en wat de beschikbaarheid is van vervangende onderdelen. Vraagt u zich af waar reserveonderdelen verkrijgbaar zijn of wie ze voor u kan produceren. Bij sommige machines kan het verstandig zijn een back-up te hebben klaarstaan of preventief reserveonderdelen in huis te hebben. Zeker als u met op maat gemaakte machines werkt, is het belangrijk om ontwerptekeningen te bewaren (liefst buiten het bedrijf) en goede afspraken te maken over reproductie.

Checklist machinebreuk

Vraagt u zich af:

 • Welke machines of onderdelen zijn essentieel voor het productieproces?
 • Is er een stroomdiagram van het productieproces?
 • Is er een onderhoudsschema voor alle machines?
 • Worden de machines regelmatig onderhouden door een erkend onderhoudsbureau?
 • Worden de machines regelmatig gekeurd door een onafhankelijk keuringsbureau?
 • Hebben nieuwe machines een CE-markering?
 • Is uw interne monteur voldoende gekwalificeerd?
 • Krijgen uw medewerkers regelmatig instructies over en training in de bediening van de machines?
 • Weet u waar u vervangende onderdelen kunt bestellen en hoe lang het duurt voordat u die in huis heeft?
 • Heeft u moeilijk vervangbare reserveonderdelen in huis?
 • Heeft u een back-up van essentiële machines in huis?
 • Heeft u goede afspraken gemaakt over reproductie van op maat gemaakte machines?
 • Heeft u een kopie van de ontwerptekening?

Meer informatie vindt u op risicosinbeeld.nl bij Werkplek & Middelen.