Trends en ontwikkelingen

Restaurants en cateringbedrijven vormen de grootste groep bedrijven binnen deze branche, op de voet gevolgd door de categorie snackbars, lunchrooms, fastfoodrestaurants, pannenkoekenhuizen  en ijssalons. Op deze pagina leest u meer over de trends en ontwikkelingen in de restaurantbranche. Wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

Groeiende markt

De resultaten van deze branche worden beinvloed door de schommelingen in de economie en van consumentenbestedingen. Sinds 2011 groeit de omzet van restaurants weer.  Ook in 2014 is er een flinke groei te zien en de verwachting is dat de groei zich doorzet in 2015. Cateringbedrijven hebben in 2013 een klein omzetverlies gekend. De omzettoename bij restaurants komt afgelopen jaren voornamelijk uit prijsverhogingen. De winstgevendheid blijft nog onder druk staan, onder andere door stijgende voedselprijzen.

Cijfers

Het omzetaandeel van buitenhuisconsumptie is door de crisis flink afgenomen: van 34,2% in 2007 tot 30,7% in 2013.In 2013 telde de branche ruim 4100 bedrijfsoprichtingen. De gerealiseerde omzet in 2013 bedroeg in totaal circa € 11,3 miljard.

Risico

Een lagere winstgevendheid brengt financiële risico’s met zich mee.

Maatregelen

Een goed inkoopbeleid kan al veel schelen. Zorg dat u een goede rechtsbijstand- en kredietverzekering hebt en schakel waar nodigt een incassodienst in.

Wet- regelgeving

De restaurantbranche heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste.

 • Restaurants krijgen met steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne en (voedsel)veiligheid te maken.

 • Daarnaast geldt sinds 2013 de nieuwe Drank en Horeca wet, waarmee de minimum alcoholleeftijd is verhoogd naar 18 jaar.

 • Verder geldt voor ondernemers die levensmiddelen verkopen vanaf 13 december 2014 nieuwe regelgeving op het gebied van allergenen (ingrediënten die een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken). Zij zijn, wanneer klanten hier om vragen, verplicht allergeneninformatie te verstrekken van alle producten die zij verkopen.

 • De hoogte van de leges (kosten) voor het totaalpakket aan vergunningen is in meer dan acht op de tien gemeenten gestegen.

Risico

Strengere wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid brengt nieuwe en verhoogde risico’s op het gebied van aansprakelijkheid met zich mee.

Maatregel

Breng in kaart welke aansprakelijkheidrisico’s er zijn en welke preventiemaatregelen u hiervoor kunt nemen.

Trends

In de restaurantbranche zijn de volgende trends waarneembaar:

 • Er komen steeds meer nieuwe concepten op de markt, zoals yoghurt- en ambachtelijke ijssalons, juicebars, pop-uprestaurants (op tijdelijke locaties) en huiskamerrestaurants.

 • Ook het aantal restaurants met een (exotische) buitenlandse keuken blijft groeien, evenals het aantal all-you-can-eat-restaurants.

 • Binnen de branche is een toenemende vraag naar vers, duurzaam, biologisch en lokaal voedsel.

 • Betaalsystemen in restaurants worden steeds geavanceerder en belangrijker.

 • Online reserveren blijft toenemen.

 • Vergelijkingssites zoals Iens.nl worden steeds belangrijker voor omzet.

 • De verkoop via veiling- en kortingssites (zoals Groupon.nl) neemt toe.

 • Partycatering is gegroeid, door een groei van het aantal festivals en andere evenementen.

 • De traditionele snackbar komt steeds meer onder druk te staan en ondervindt in toenemende mate concurrentie van tankstations, supermarkten en afhaalrestaurants.

 • Het aantal franchiseketens neemt toe en steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij een franchiseketen. Voordelen zijn naamsbekendheid, herkenbaarheid van de formule, gezamenlijke promotie, kostenbesparing (bijvoorbeeld inkoop, administratie en promotie). Daar tegenover staat dat de ondernemer minder vrijheid heeft en meer contractuele verplichtingen.

Risico’s

 • Nieuwe concepten kunnen nieuwe risico’s met zich meebrengen. Dat kan ertoe leiden dat de dekking van huidige verzekeringen tekortschiet.

 • De toename van pinbetalingen en het gebruik van nieuwe betalingstechnologie leiden tot meer betalingsrisico’s. Storingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot omzetverlies en de risico’s op het gebied van cybercriminaliteit nemen toe.

 • De toename in het gebruik van terrasverwarmers leidt tot grotere brand- en aansprakelijkheidsrisico’s.

Maatregelen

 • Goed risicomanagement op dit gebied wordt steeds belangrijker. Inventariseer welke risico’s gedekt zijn en welke niet.

 • Zorg voor goed materiaal, op de juiste manier geïnstalleerd en regelmatig gecontroleerd door vakmensen.

Personeel

Ongeveer 31% van de kosten in deze branche bestaan uit personeelskosten. Het aandeel flexwerkers neemt toe. De belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn lichamelijke (over)belasting en onregelmatige werktijden. De instroom in de WGA en de publieke sectorpremies van het UWV voor WGA en Ziektewet stijgen in 2015.

Risico’s

Er is in deze branche een verhoogd risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en ook het risico op een pensioengat is groot.

Maatregelen

Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. U bent als ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dat geeft u een goed beeld van aandachtpunten op het gebied van werknemersveiligheid. Laat u verder goed adviseren over de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA. Meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) voor de inhuur van flexwerkers vindt u bij de wiki’s over Personeel.