ingegooide ruit

Bedrijfsschade

Als uw restaurant door een brand, overstroming of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn. Zeker bij een grote brand, kan uw bedrijf langere tijd volledig stil komen te liggen, met alle nadelige gevolgen voor uw inkomen en uw vaste klantenkring van dien. Zorg daarom dat u goed voorbereid bent. Hieronder leest u wat u daarvoor zelf kunt doen.

Maak een bedrijfscontinuïteitsplan

U bespaart uzelf een hoop ellende als u – juist nu er geen vuiltje aan de lucht is – een aantal zaken vastlegt. Zo is het goed om een inventarisatie te maken van wat u heeft, zodat het na grote schade makkelijker is alles te vervangen. Verder is het goed om een bedrijfscontinuïteitsplan te maken en dat up-to-date te houden. Daarin legt u alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en ander relevante informatie vast. Meer hierover leest u in de wiki Bedrijfsschade.

Opnieuw beginnen

Ook is het verstandig om van te voren na te denken over factoren die meespelen bij een eventuele herstart. Bedenk daarbij dat:

  • Keukenapparatuur op zich eenvoudig te vervangen is, maar het enige tijd zal duren om het te installeren – zeker als uw bedrijf een doorstart maakt op een nieuwe locatie.

  • Is het een optie om te verhuizen naar een andere locatie? Dat wordt lastiger als u veel vaste klanten heeft. Vooral kleine restaurants kunnen het moeilijk krijgen als ze verhuizen naar een nieuwe locatie en hebben tijd nodig om hun reputatie te herstellen.

  • En tot slot: kent uw restaurant seizoensgebonden pieken? Denk aan strandtenten die pieken in de zomer en aan poffertjeskramen die juist in de winter meer klanten trekken. Welke invloed heeft een totaalverlies in die periode?

Uitval apparatuur

Bij een stroomstoring, kortsluiting of een technisch defect kan apparatuur er zomaar mee ophouden. Als dat een mixer is, is de schade nog te overzien, maar als de oven, koelkast of warmwatervoorziening ermee ophoudt, kan het dat u uw restaurant tijdelijk moet sluiten.  Restaurants zijn niet alleen afhankelijk van goed werkende keukenapparatuur, maar ook van verwarming, ventilatie en airconditioning.

Onderhoud en controle

Om schade door uitval of brand te voorkomen, is het belangrijk dat u apparaten met een keurmerk aanschaft en die regelmatig laat onderhouden. Ketels, boilers en airconditioningsystemen moeten regelmatig op lekken worden gecontroleerd. Om brand te voorkomen, moet u elektrische apparaten en de elektrische installatie regelmatig laten controleren en keuren. Schakel hiervoor uitsluitend een gecertificeerd bedrijf in.

Warmwaterketel

Grote restaurants maken voor de verwarming en warmwatervoorziening gebruik van grote warmwaterketels. Deze vormen een extra groot risico, omdat ze bij overdruk kunnen ontploffen. Ook hier is dus regelmatig onderhoud nodig, maar daarbuiten moet uw personeel vinger aan de pols houden. Als de ketel een automatische watertoevoer heeft, moet het waterniveau regelmatig gecontroleerd worden. De meters die de druk aangeven, moeten meerdere keren per dag gecheckt worden. Zorg er verder voor dat uw personeel weet wat ze moet doen bij een (dreigende) calamiteit: bijvoorbeeld wanneer de druk te veel oploopt of als er brand is uitgebroken. Zorg dat de noodprocedure om de ketel uit te schakelen naast de ketel hangt. Houd regelmatig een calamiteitenoefening.

Generatoren

Als u uw eigen generatoren op het terrein heeft als back-upstroomvoorziening voor de koel- en diepvriesinstallaties, is het van essentieel belang dat u de werking regelmatig laat testen.

Zie ook: Brandrisico’s: elektrische installaties