Brand in een trappenhuis

Brand

Hotel en pensions hebben een verhoogd brandrisico. Brand ontstaat vaak in de keuken of door (stiekem) roken en kan zich snel verspreiden via brandbare stoffering, meubels, verpakkingsmateriaal en afval. Ook versleten of defecte elektrische bedrading vormt een groot brandrisico. Hier leest u welke preventiemaatregelen u kunt nemen.

Brandverspreiding

Hotels variëren van grote, complexe gebouwen tot kleine pandjes. Vuur, rook en gassen kunnen zich makkelijk verspreiden via verticale en horizontale openingen zoals luchtkanalen en liftschachten, airconditioning- en verwarmingsbuizen, via trappen en langs de dakrand. Gerenoveerde hotels kunnen verlaagde plafonds en verborgen ruimtes achter muren hebben, waardoor de brand zich ongemerkt kan verspreiden. Grote, nieuwe hotels hebben vaak grote ruimtes zoals lobby’s en atria, waar de sterke luchttrek tot een sneller verspreiding van de brand kan leiden.

Brandafscheidingen

Om snelle verspreiding nog enigszins af te remmen, moet het gebouw voldoende brandmuren hebben. Let erop dat bij renovaties de brandwerendheid intact blijft. Branddeuren bieden onvoldoende bescherming, omdat zij niet altijd gesloten mogen blijven. De deuren van alle kamers, inclusief vergaderzalen en alle deuren naar trappenhuizen of loopbruggen, moeten worden uitgerust met zelfsluitende mechanismen. De verwarmingsinstallatie moet zich in een aparte, brandvertragende ruimte bevinden.

Elektra

De meest voorkomende branden in hotels ontstaan door beschadigde of defecte bedrading en door storingen in elektrische (keuken)apparatuur. Alle bedrading moet daarom periodiek worden geïnspecteerd door een erkende elektricien. Vooral in oudere gebouwen is de kans groot dat de elektrische installatie niet is afgestemd op de activiteiten in het hotel. Er zijn bijvoorbeeld te weinig groepen of te weinig stopcontacten voor alle apparatuur, waardoor een verhoogd brandrisico door overbelasting ontstaat. Alle elektrische apparatuur moet goed geaard zijn en een dubbelgeïsoleerde bedrading hebben. Bovendien moeten ook deze op regelmatige basis worden geïnspecteerd door een erkende elektricien en worden onderhouden wanneer nodig.

Chemische stoffen

Zorg dat ontvlambare en brandbare chemische stoffen, zoals oplosmiddelen, pesticiden en brandstoffen worden opgeslagen uit de buurt van potentiële onstekingsbronnen. Brandstoftanks moeten regelmatig worden gecontroleerd op lekken. De containers met hypochloriet, dat wordt gebruikt om het zwembad te desinfecteren, vormen een explosiegevaar. Die moeten dan ook worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde loods op enige afstand van het hoofdgebouw.

Wasserette

Honderden hotelbranden starten elk jaar start in de wasserij; meestal in oververhitte, slecht onderhouden drogers. Wasmachines en drogers moeten dan ook goed onderhouden worden: vooral de pluizenfilters moeten tussen elke lading worden schoongemaakt.

Beperk verspreidingsmogelijkheden

Brand kan zich verspreiden door stoffering, meubels, papier (in het kantoor) en volle prullenbakken. Papier, afval, extra meubels, beddengoed of andere voorraden, moeten uit de buurt van potentiële onstekingsbronnen – zoals lampen of elektrische apparaten – worden opgeslagen. Een geordend huishouden kan het brandrisico eveneens verkleinen. Zorg dat alle ruimten altijd vrij zijn van vuil en rommel. Alle prullenbakken moeten regelmatig worden geleegd. Alle ruimtes waarin vuilnis wordt opgeslagen, moeten bekleed zijn met brandwerend materiaal. Zorg ook dat de administratie van het kantoor veilig is voor brand: maak regelmatig een back-up en sla deze bij voorkeur buiten het hotel op, in een vuurbestendige kluis.

Vlamvertragende stoffen

Sommige wanddecoratie, zoals schilderijen en stoffering, kan ook licht ontvlambaar zijn. Veel van de grotere hotels hebben tegenwoordig van vlamvertragende stoffen gemaakte of met vlamvertragende middelen geïmpregneerde matrassen, spreien, gordijnen en vloerbedekking.

Roken

Roken blijft, ondanks het rookverbod in publieke ruimtes, een een belangrijk brandrisico. Geef duidelijk aan dat roken verboden is. Zorg dat op plaatsen waar roken is toegestaan veiligheidsasbakken staan, die regelmatig worden geleegd in een zelfsluitende onbrandbare afvalbak of een peukenverzamelaar.

Branddetectie

Verder is het belangrijk dat er een goed werkende branddetectie- en –onderdrukkingssysteem is, dat in contact staat met een meldcentrale. Deze systemen moeten regelmatig worden gecontroleerd en getest. In het hele gebouw moeten rook- en hittedetectors zijn geplaatst: óók in de lucht- en afzuigkanalen.

Blusmiddelen

Ook is het belangrijk dat overal de juiste brandblussers binnen handbereik zijn. Zorg er met regelmatige trainingen voor dat al uw medewerkers weten hoe ze de blusmiddelen moeten gebruiken. Daarnaast vormen sprinklers een goede brandbeveiliging. Sprinklers in één zijwand van de hotelkamer bieden vaak volledige bescherming. Dit ontwerp vereist aanzienlijk minder sprinklerleidingen en kan zonder al te ingrijpende verbouwingen worden geplaatst.

Georganiseerde brandveiligheid

Verder is het van groot belang dat alle personeelsleden alle noodprocedures in het geval van brand kennen. In het geval van een franchise, moet de franchisenemer het brandveiligheidsplan aanpassen aan de specifieke situatie. In grotere hotelcomplexen moet een brandveiligheidsprofessional een brandveiligheidsplan opstellen en uitvoeren. In alle soorten en maten hotels moeten er regelmatig brandoefeningen gehouden worden, maar ook moet zo vaak mogelijk het hele hotel geïnspecteerd worden op brandgevaarlijke situaties. Wanneer het hotel aan het uitbreiden of renoveren is, zijn extra brandveiligheidspatrouilles nodig.

Keukenbrand

Is er een keuken in het hotel? Lees dan ook: brandrisico’s restaurant