schade aan een ruit

Bedrijfsschade

Als uw hotel of pension door een brand, overstroming of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn. Zeker bij een grote brand, kan uw bedrijf langere tijd volledig stil komen te liggen, met alle nadelige gevolgen voor uw inkomen van dien, zeker als uw hotel ook een feest- en/of vergaderlocatie kent. Zorg daarom dat u goed voorbereid bent .

Maak een bedrijfscontinuïteitsplan

U bespaart uzelf een hoop ellende als u – juist nu er geen vuiltje aan de lucht is – een aantal zaken vastlegt. Zo is het goed om een inventarisatie te maken van wat u heeft, zodat het na grote schade makkelijker is alles te vervangen. Verder is het goed om een bedrijfscontinuïteitsplan te maken en dat up-to-date te houden. Daarin legt u alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en ander relevante informatie vast. Meer hierover leest u in de wiki Bedrijfsschade.

Opnieuw beginnen

Ook is het verstandig om van tevoren na te denken over factoren die meespelen bij een eventuele herstart. Is het een optie om te verhuizen naar een andere locatie? Blijven uw vaste klanten u dan nog trouw en is de locatie bepalend voor uw reputatie? Ligt uw hotel bijvoorbeeld op een unieke plaats (bijvoorbeeld middenin het bos) of op een gunstige plaats zoals vlakbij een vliegveld of conferentieoord?

Uitval apparatuur

Bij een stroomstoring, kortsluiting of een technisch defect kan apparatuur er zomaar mee ophouden. Voor hotels zit het grootste risico in de uitval van klimaatcontrole, liften en betaalautomaten.

Onderhoud en controle

Om schade door uitval te voorkomen, is het belangrijk dat u apparaten met een keurmerk aanschaft en die regelmatig laat onderhouden. Ketels, boilers en airconditioningsystemen moeten regelmatig op lekken worden gecontroleerd. Om brand te voorkomen, moet u elektrische apparaten en de elektrische installatie regelmatig laten controleren en keuren. Schakel hiervoor uitsluitend een gecertificeerd bedrijf in.

Warmwaterketel

Hotels maken voor de verwarming en warmwatervoorziening gebruik van grote warmwaterketels. Deze vormen een extra groot risico, omdat ze bij overdruk kunnen ontploffen. Ook hier is dus regelmatig onderhoud nodig, maar daarbuiten moet uw personeel vinger aan de pols houden. Als de ketel een automatische watertoevoer heeft, moet het waterniveau regelmatig gecontroleerd worden. De meters die de druk aangeven, moeten meerdere malen per dag gecheckt worden. Zorg er verder voor dat uw personeel weet wat ze moeten doen bij een (dreigende) calamiteit: bijvoorbeeld wanneer de druk te veel oploopt of als er brand is uitgebroken. Zorg dat de noodprocedure om de ketel uit te schakelen naast de ketel hangt. Houd regelmatig een calamiteitenoefening.

Generatoren

Als u uw eigen generatoren op het terrein heeft als back-upstroomvoorziening voor de liften, airco en verlichting, is het van essentieel belang dat u de werking regelmatig laat testen.

Zie ook: Brandrisico’s: elektrische installaties