gekantelde vrachtwagen levert transportschade op

Transportschade in de bouw

In de bouw kan er tijdens het transport heel wat misgaan: constructiedelen kunnen na aankomst beschadigd zijn en niet meer passen, materialen kunnen nooit aankomen. Dan is de vraag: welke verzekeraar dekt welke kosten, tot waar en tot welk bedrag? Om een financiële strop te voorkomen, kunt u zelf het een en ander doen om schaderisico’s te minimaliseren.

Hoge kosten

Levert u materialen of onderdelen voor een bouwproject? Dan loopt u het risico dat uw levering tijdens het transport beschadigd raakt. Of nog erger: dat ze nooit de bouwplaats bereiken. Om hoge kosten en vervelende discussies achteraf te voorkomen, doet u er verstandig aan het hele transporttraject te verzekeren: van productievloer tot de bouwplaats. Vanzelfsprekend kan ook de vervoerder (deels) aansprakelijk worden gesteld voor transportschade.

Wat kan er misgaan?

Tijdens het transport kan er van alles misgaan:

  • Het vervoermiddel raakt betrokken bij een ongeval: denk aan schade door een aanrijding, maar ook aan schade door een gekantelde vrachtwagen.
  • De aanhanger, oplegger, wagen of de inhoud wordt gestolen.
  • De lading gaat schuiven of valt van de aanhanger of oplegger.

Keuze vervoerder

In de bouwsector wordt vervoer meestal uitbesteed aan een transportbedrijf. Laat u de door u geproduceerde goederen vervoeren? Kies dan een erkende vervoerder, met het keurmerk Transport & Logistiek. Meer informatie over dit keurmerk en een lijst met erkende vervoerders vindt u op: keurmerktenl.nl

Goed vastmaken lading

Een lading die niet goed is vastgezet, kan desastreuze gevolgen hebben. Door een te zware of verkeerde lading kan een vrachtwagen of aanhanger gaan kantelen. Als de lading van het voertuig valt, is deze niet alleen zwaar beschadigd, maar kan bovendien andere weggebruikers verwonden of zelfs doden. Wanneer u of uw werknemers zelf betrokken zijn bij het laden en zekeren van het transport, zijn er een aantal zaken waar u op moet letten:

  • Controleer vooraf of de laadvloer, het voertuig en de te vervoeren materialen/producten in goede, onbeschadigde staat zijn.
  • Bepaal vooraf welke zekeringsmethode het beste past bij de lading in kwestie. Mogelijkheden zijn: opsluiten, fixeren, direct-zekeren, neersjorren, vastzetten met twistlocks of een combinatie van deze methodes. Zorg ervoor dat de zekeringsmaterialen de lading niet beschadigen.
  • Zeker de lading op zo’n manier, dat deze niet kan wegschuiven, wegrollen, verplaatsen door trillingen, vallen of het voertuig kan doen kantelen.
  • Gebruik waar mogelijk antislipmatten, hoekstukken en ander materiaal dat de ladingzekering ondersteunt.
  • Controleer voor vertrek op overlading en een ongelijke gewichtsverdeling. Zorg ervoor dat het zwaartepunt van de totale lading zo laag mogelijk en zo dicht mogelijk bij de lengteas ligt.

Aanhanger

Kleine bouwbedrijfjes vervoeren vaak met een aanhanger. Als deze niet goed beladen is, kan hij gaan kantelen. Los materiaal kan ervanaf vallen. U bent daarom verplicht om een net over de lading te spannen. U mag de aanhanger niet te hoog of te zwaar beladen. Uitstekende delen moet u duidelijk markeren met een vlag. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom voor een auto met aanhanger is 80 km/u. Meer regels vindt u op: www.evo.nl/site/aanhangwagen-regels

Werk(land)materiaal

Op de bouwplaats worden onderdelen en materialen vervoerd met werk(land)materiaal. Daaronder vallen voertuigen die zelf kunnen rijden, zoals heftrucks, kranen en graafmachines. Maar ook vaststaande objecten, zoals een bouwlift. Schade door of aan werk(land)materiaal valt onder de CAR-verzekering.

U kunt lichamelijke en materiële schade voorkomen door dit materiaal alleen te laten besturen door mensen die weten wat ze doen. Zorg daarom waar nodig voor goede instructies en begeleiding; vooral over maximale belasting. Laat – als dat mogelijk is – bestuurders een opleiding volgen.

Uitzonderlijk vervoer

Voor het vervoer van uitzonderlijk grote constructies of onderdelen (zoals prefab-onderdelen) moet veel geregeld worden. Dat is grotendeels de taak van de vervoerder, maar u doet er verstandig aan te controleren of aan alle (wettelijke) eisen is voldaan. Zijn de juiste vergunningen aangevraagd? Is begeleidend vervoer geregeld?

Voldoende dekking?

Let er ook op dat uw verzekering afdoende dekking biedt. Zeker als de transportverzekering per kilo vervoerde goederen uitkeert, kan een dekking in uw branche al snel onvoldoende zijn. De vervoeder zelf is maar beperkt aansprakelijk. Controleer ook de polis of laden en lossen is meeverzekerd. Juist tijdens het in- en uitladen kan schade ontstaan.