ruiten die zijn ingegooid

Stagnatie bouwbedrijf (bedrijfsschade)

Als uw bedrijf door een brand, overstroming of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn. Zeker bij een grote brand, kan uw bedrijf langere tijd volledig stil komen te liggen, met alle nadelige gevolgen van dien voor uw inkomen en uw vaste klantenkring. Zorg daarom dat u goed voorbereid bent.

Buiten bedrijf

Als uw onderneming – door wat voor oorzaak dan ook – deels of helemaal stil komt te liggen, maakt u geen of minder omzet en lijdt u dus financiële schade. Denkbare oorzaken daarvoor zijn:

 • de werkplaats is onbruikbaar geworden. Bijvoorbeeld door schade na een brand, ontploffing, storm, waterschade, bliksem of een aanrijding;

 • de aanvoer van gas, water of stroom valt weg;

 • een van uw grootste leveranciers kan niet meer leveren of een van uw grootste opdrachtgevers valt weg.

Weet u wat u nodig heeft?

U bespaart uzelf een hoop ellende als u – juist nu er geen vuiltje aan de lucht is – een aantal zaken vastlegt in een continuïteitsplan. Zo is het goed om een inventarisatie te maken van alles wat u in de werkplaats, het kantoor én het magazijn heeft staan. Op die manier is het na een grote schade makkelijker om alles te vervangen. Op basis van deze risico-inventarisatie kunt u na schade een herstelplan maken. Zet daarin onder meer:

 • bankgegevens;

 • gegevens van uw intermediair/verzekeraar;

 • adressen en telefoonnummers van alle medewerkers;

 • gegevens van uw leveranciers;

 • gegevens van uw klanten;

 • specifieke eisen die nodig zijn om op een andere plaats (tijdelijk) door te starten. Denk daarbij aan: vloeroppervlakte, hoogte gebouw, benodigde elektrische capaciteit, milieueisen en vergunningen.

Stroomstoring

Als u te maken krijgt met een stroomstoring (bijvoorbeeld door een blikseminslag, overstroming, of eenvoudigweg door werkzaamheden in de straat), kan er niet gewerkt worden. U doet er daarom verstandig aan om een back-upstroomvoorziening te hebben in de vorm van een generator.

Machinebreuk

Als er in uw werkplaats machines staan (zoals een freesmachine of een zaagmachine), houd er dan rekening mee dat deze stuk kunnen gaan. Machinebreuk kan een sterk negatief effect hebben op uw productie – en dus op uw omzet. U kunt zich daar weliswaar tegen verzekeren, maar daarmee heeft u niet sneller een nieuwe machine of reserveonderdeel in huis. U loopt dan nog steeds het risico die grote opdracht niet op tijd af te krijgen. Daarom is regelmatig onderhoud van machines zo belangrijk. U doet er verstandig aan een onderhoudsschema voor alle machines op te stellen. Daarin kunt u per machine opnemen wanneer het tijd is voor keuring en onderhoud. Let er bij de aanschaf van nieuwe machines op dat deze voldoen aan de CE-markering Machinerichtlijn. Meer informatie over de Machinerichtlijn vindt u op: rvo.nl

Toeleverings- & afnemersrisico

Bent u voor de toelevering van uw grondstoffen of halffabricaten afhankelijk van een of meerdere grote leveranciers? Heeft u zich dan weleens afgevraagd wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer deze leverancier wegvalt, bijvoorbeeld na een grote brand of door een faillissement? Kunt u dan gemakkelijk uitwijken naar andere leveranciers? U doet er verstandig aan om hierover vooraf afspraken te maken met alternatieve leveranciers. Beter is het zelfs nog om vooraf dit risico te spreiden. Hetzelfde geldt als u voor een of enkele grote opdrachtgevers werkt. Ook in dat geval is het goed om vooraf dit risico te spreiden door meerdere opdrachtgevers te zoeken.

Opnieuw beginnen?

De meeste bedrijven in de bouwsector zijn niet bijzonder locatie-gebonden. Bovendien is er genoeg leegstand om na een brand of andere calamiteit, elders een werkplaats of opslag te kunnen vestigen. Toch is het verstandig om van tevoren na te denken over factoren die meespelen bij een eventuele herstart. Bedenk daarbij:

 • Is herbouw mogelijk op dezelfde locatie?

 • Wat is de herbouwtermijn? Houd daarbij ook rekening met de aanvraagtermijn voor vergunningen.

 • Zijn er uitwijkmogelijkheden? Heeft u afspraken met een collega-bedrijf om de productie tijdelijk over te nemen?

Construction All Risk (CAR)

Voor de bedrijfscontinuïteit van een aannemer is naast een bedrijfsschadeverzekering vooral een CAR-verzekering onmisbaar. Een bedrijfsschadeverzekering dekt stagnatiekosten door schade aan eigen gebouwen en machines, de CAR dekt de schade op de bouwplaats. Een CAR dekt zowel de kosten van de materialen als van het werk (personeel, transport, materieel, opzicht en beveiliging).