2 werknemers in de bouw die langs weg aan het werk zijn

Aansprakelijkheid in de bouw

Vanzelfsprekend streeft u ernaar een zo hoog mogelijke kwaliteit af te leveren. Maar soms gaat er wat mis. U levert te laat op, de constructie blijkt niet goed of het product/object voldoet niet aan de verwachting. Het kan ook gebeuren dat uw klant zich bezeert bij een bezoek aan uw bedrijf. In elk van deze gevallen kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat is niet alleen een financiële strop, maar kan bovendien funest zijn voor uw reputatie. Hoe voorkomt u dat?

Veilig bezoek

Om verwondingen of materiële schade bij een bezoek aan uw bedrijf of op de bouwplaats te voorkomen, zorgt u voor een zo veilig mogelijke omgeving. Zorg bijvoorbeeld dat er geen gladde vloeren zijn om op uit te glijden en geen losliggende draden om over te struikelen. Onveilige elektra is voor iedereen een groot gevaar; daarom wordt periodieke keuring van apparaten en bedrading door de meeste brandverzekeringen verplicht gesteld (bijvoorbeeld met ElektraGarant). Zorg dat op de bouwplaats iedereen – ook tijdens een kort bezoek – beschermingsmiddelen draagt. Denk aan helmen en gehoorkappen, maar ook aan veiligheidsschoenen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u (gedeeltelijk) verzekerd voor de (gevolg) schade die u of uw werknemers per ongeluk toebrengt aan anderen. Dan kan zowel schade aan iemand (letsel) zijn, als schade aan iets (beschadiging). Een AVB is géén garantieverzekering; dus als u ondeugdelijk werk aflevert, draagt u dat ondernemersrisico zelf. Maar als uw producten of diensten onvoorziene schade voortbrengen, dan worden de kosten om die gevolgschade te verhelpen vergoed. Legt een loodgieter bijvoorbeeld een cv-installatie aan en achteraf blijkt een van de koppelingen niet goed te zijn? Dan vergoedt de verzekering niet de kosten die nodig zijn om de koppeling te herstellen. Maar als door de gebrekkige koppeling honderden liters water zijn gelekt, dan wordt het herstel van de gevolgschade aan bijvoorbeeld de laminaatvloer wel vergoed.

Meer informatie vindt u op deze pagina.

Het opzichtrisico

U bent tijdens een verbouwing verantwoordelijk voor het pand waarin u aan het werk bent. In verzekeringstermen heeft u het object ‘onder opzicht’ (onder beheer). Als een van uw medewerkers tijdens werkzaamheden het pand beschadigt, dan zien verzekeraars dit dus als uw verantwoordelijkheid als ondernemer. U kunt uw eigen medewerkers dan ook niet aansprakelijk stellen voor de schade. In de bouw kunt u dit ‘opzichtrisico’ afdekken binnen een CAR- verzekering.

Productaansprakelijkheid

De producten (objecten) die u oplevert, moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Daar heeft u voor, tijdens en na de productie zelf grip op. U kunt het risico op productaansprakelijkheid minimaliseren door:

  • De materialen/halffabricaten bij levering te controleren: voldoen deze aan uw eisen en verwachtingen?
  • Kwaliteitscontroles op te nemen in het productie- of bouwproces.
  • Na afloop het eindproduct/object te controleren of deze voldoet aan de wettelijk eisen. Een goede aansprakelijkheids- en CAR-verzekering af te sluiten.
  • Goede leverings- en verkoopvoorwaarden op te stellen: beperk hierin uw aansprakelijkheid tot maximaal de aanneemsom of de verzekerde som op uw aansprakelijkheidsverzekering (AVB). Sluit hierin ook gevolgschade door bedrijfsstilstand uit; die is namelijk niet altijd verzekerd via de AVB.

Goede voorwaarden

De kans is groot dat er tijdens een project iets niet gaat zoals verwacht. Om uzelf te beschermen tegen aanspraken, zijn goede, waterdichte voorwaarden een must. In deze voorwaarden regelt u onder andere de betaling, garantie, het moment waarop eigendom van het product/ object overgaat en de aansprakelijkheid. In sommige branches heeft de branchevereniging standaardvoorwaarden opgesteld, die u alleen nog maar hoeft aan te passen aan uw eigen onderneming. Zo heeft Bouwend Nederland leveringsvoorwaarden specifiek voor aanneming van werk in de bouw. Wanneer u hele specifieke producten of diensten levert, doet u er goed aan om voorwaarden te laten opstellen door een jurist.

Inkoopvoorwaarden opdrachtgevers

U als ondernemer kunt geconfronteerd worden met het feit dat zakenpartners alleen zaken met u willen doen op basis van hun (inkoop)voorwaarden. Meestal zijn deze voorwaarden een verzwaring van uw aansprakelijkheid. Uw eigen voorwaarden zijn in dat geval niet van toepassing. Vooral grotere bedrijven kunnen dat van u eisen. Als u daar niet mee akkoord gaat, gaat de deal niet door. Let op: uw verzekeraar dekt deze verzwaarde aansprakelijkheid niet standaard op de aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet u een aparte dekking afsluiten. Bedenk dat u over de voorwaarden van de opdrachtgever kunt onderhandelen: dat loont vaak de moeite! Inkoopvoorwaarden in de bouw bevatten dikwijls een boetebeding voor te late levering. NB: dit is niet verzekerd via de AVB of CAR. Maar ook hierover kunt u onderhandelen!

Informatieplicht

U kunt zich alleen beroepen op de bepalingen in uw algemene voorwaarden, als u deze vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij heeft verstrekt en van toepassing heeft verklaard. De wederpartij moet op zijn beurt met de algemene voorwaarden instemmen. Bij voorkeur laat u uw voorwaarden bij acceptatie van de offerte door de klant ondertekenen. Meer informatie over algemene voorwaarden vindt u op deze pagina.

Juridische geschillen

Bent u ondanks alles aansprakelijk gesteld? Schakel dan de verzekeraar in bij wie u een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) heeft afgesloten. Die zal alles in het werk stellen om de schade voor u zo veel mogelijk te beperken. Heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering? Laat u dan bijstaan door een ervaren jurist. De kosten voor een jurist kunnen echter flink oplopen. Daarom is het verstandig om ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.