Bouw

Tien personen aan het vergaderen over bouwplannen met op de achtergrond gebouwen en een kraan

Hieronder vindt u de belangrijkste risico’s in de bouw die een gevaar vormen voor uw onderneming. Op de bouwplaats kan bijvoorbeeld een storm of brand tijdige oplevering onmogelijk maken. Of er blijkt asbest aanwezig in het pand dat u aan het renoveren bent. Bij ieder risico vindt u praktische preventiemaatregelen, waarmee u dat risico kunt minimaliseren.