Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Bouw

Hieronder vindt u de belangrijkste risico’s in de bouw die een gevaar vormen voor uw onderneming. Op de bouwplaats kan bijvoorbeeld een storm of brand tijdige oplevering onmogelijk maken. Of er blijkt asbest aanwezig in het pand dat u aan het renoveren bent. Bij ieder risico vindt u praktische preventiemaatregelen, waarmee u dat risico kunt minimaliseren.