vlammen

Brand

In de akkerbouw kan brand in één keer uw volledige opgeslagen oogst verwoesten. In de meeste gevallen is slecht onderhouden of ondeugdelijk aangelegde elektra de boosdoener. Maar ook brandstichting door kwajongens kan ertoe leiden dat alle opgeslagen gewassen verbranden. Met de preventieve maatregelen In dit artikel kunt u dat risico aanzienlijk verkleinen.

Brandrisico’s

Als de elektrische installatie niet goed werkt, kan de temperatuur in een meterkast zo hoog oplopen, dat er al snel brand kan uitbreken. Zeker als de elektrische installatie bedolven is met spinnenwebben: die zijn namelijk uiterst brandbaar. Maar ook de meterkast die wordt gebruikt als opbergruimte vormt een groot brandrisico.

Laat de elektra keuren

Laat de hele elektrische installatie periodiek inspecteren, bij voorkeur door een onafhankelijk keuringsbureau (ElektraGarant). Een dergelijk keuringsbureau kan, als dat nodig is, de geconstateerde gebreken ook herstellen. Vooral in akkerbouwbedrijven die snel gegroeid zijn (schaalvergroting), is de kans groot dat de elektrische installatie niet is afgestemd op het nieuwe volume. Er zijn bijvoorbeeld te weinig groepen of te weinig stopcontacten voor alle apparatuur, waardoor een verhoogd brandrisico door overbelasting ontstaat.

Elektrische apparatuur

Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten (zoals hogedrukreinigers, ventilatie en de koelinstallatie) goed geaard zijn en een dubbelgeïsoleerde bedrading hebben. Bovendien moet ook deze apparatuur op regelmatige basis worden geïnspecteerd door een onafhankelijk keuringsbureau. Laat noodzakelijke aanpassingen direct door het bureau uitvoeren (in plaats van zelf aan de slag te gaan).

Regelmatig schoonmaken

Brandpreventie begint bij een schone schuur. Brand ontstaat makkelijker in stoffige hoekjes en verspreidt zich sneller via spinrag. Haal daarom met enige regelmaat een ragebol langs muren en plafond. Zorg dat rag en stof zich niet ophoopt in of op de elektrische installatie. Hetzelfde geldt voor heaters en heteluchtkanonnen. Als u deze een tijdje niet heeft gebruikt, maak deze dan voor gebruik schoon vrij van stof en spinrag, bijvoorbeeld met een luchtslang. NB: een bladblazer blaast niet afdoende schoon!

Veilig acculaden

Worden er in uw bedrijf accu’s gebruikt? Bijvoorbeeld voor de heftruck? Bedenk dan dat de acculaders tijdens het opladen vonken verspreiden en zo brand kunnen veroorzaken. Zet de acculader daarom niet in een ruimte waar ook brandbare materialen zijn opgeslagen of waar ze aangereden kunnen worden. Let erop dat accu’s alleen overdag worden opgeladen.

Parkeer de tractor veilig

Hetzelfde geldt voor een tractor: als u de tractor langere tijd achter elkaar heeft gebruikt, kan de motor zó warm zijn geworden, dat deze een brandgevaar vormt als u de tractor vak naast brandbare materialen parkeert. Parkeer de tractor daarom op minimaal 5 meter afstand van pallets/hooi/stro of ander opgeslagen brandbaar materiaal.

Werkzaamheden met open vuur

Ook ontstaan regelmatig branden tijdens werkzaamheden met open vuur. Denk aan: lassen, snijden, slijpen, vlam-solderen en verf afbranden. Zorg voor een minimale afstand van 10 meter tussen de werkplek en eventuele brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal. Als het niet mogelijk is om brandbare stoffen in een andere ruimte te zetten, zorg dan voor een brandwerende afscherming. Houd tijdens de werkzaamheden altijd een goed werkende brandblusser onder handbereik en controleer na de werkzaamheden of er echt niets meer nasmeult.

Voorkom brandstichting

Een boerenerf is een uitgelezen plek voor kwajongens om een fikkie te stoken. Zorg er daarom voor dat er geen brandbare materialen tegen de gevel van de stallen staan. Plaats kuubskisten, afvalcontainers, pallets of verpakkingsmateriaal minimaal tien meter uit de gevel. Bijkomend voordeel is, dat u op deze manier het risico van ongedierte in de stallen verkleint.

Gebruik het juiste blusmateriaal

Wanneer de isolatie van uw schuur valt in een andere brandklasse dan brandklasse A of B, kan het isolerende schuimmateriaal een versnelde verspreiding van de brand veroorzaken. Als er brand uitbreekt, kan door de ontstane hitte de PUR-laag namelijk gaan druppelen. Deze druppelende substantie kan vlamvatten en de brand kan zich op deze manier alsnog snel verspreiden. Stallen die na april 2014 zijn gebouwd, moeten volgens het nieuwe Bouwbesluit voorzien zijn van isolatiemateriaal van minimaal Brandklasse B: deze bevatten het brandvertragende PIR-schuim, dat niet gaat druppelen.

Let op: brandend schuim is slecht te blussen met water. Een CO2- of schuimblusser is daarom beter geschikt als handblusmiddel. Hetzelfde geldt als u veel dure apparaten heeft staan: ook dan bent u beter af met een CO2- of schuimblusser. Een poederblusser kan namelijk meer schade aanrichten dan voorkomen: de poeder hecht zich op de aangetaste ondergrond en maakt de apparatuur onbruikbaar.

Ook is het belangrijk dat overal brandblussers binnen handbereik zijn. Zorg dat iedereen in uw bedrijf weet hoe ze de blusmiddelen moeten gebruiken en dat deze periodiek worden gekeurd volgens de REOB-richtlijnen.

Wat kunt u nog meer doen?

Ook al heeft u waarschijnlijk geen stallen, de Checklist Stalbranden geeft u snel inzicht in preventieve maatregelen die u nog kunt nemen om brand te voorkomen. De checklist is gemaakt op basis van de jarenlange ervaring van diverse agrarische verzekeraars. Het kost u maar een paar minuten om een vrij simpele vragenlijst met ja/nee-vragen in te vullen. U krijgt via de mail een samenvatting van zaken die u nog kunt verbeteren om stalbrand te voorkomen.