Dierengezondheid

De agrarische sector wordt regelmatig geplaagd door epidemieën. Varkenspest, H5N8-vogelgriep: enorm besmettelijke ziektes die een bedrijf helemaal plat kunnen leggen. Maar ook een ‘gewone griep’ kan grote gevolgen hebben binnen uw bedrijf. Wat kunt u doen om ziekte en verspreiding daarvan te voorkomen?

Welke risico’s loopt u?

Dierziekte-epidemieën veroorzaken niet alleen veel schade door hoge uitval en slechte groei, maar het zijn vooral de exportbeperkingen, de verplichte ruimingen en de vervoersverboden die tot grote financiële schade leiden. En dan hebben we het nog niet eens over de emotionele gevolgen voor u en andere betrokkenen.

Hygiënemaatregelen

De belangrijkste manier om ziektes letterlijk in de kiem te smoren, is een goede hygiëne in heel uw bedrijf. Zorg dat uw medewerkers, maar ook uw bezoek, preventieve maatregelen in acht nemen om verspreiding van ziektes te voorkomen. Vraag ze overschoentjes te dragen, installeer een hygiënesluis en maak het gebruik van een handendroger verplicht. Laat u zich verder goed informeren over het juiste bedding-materiaal voor de dieren; het ene soort is hygiënischer dan het ander.

Verstikkingsgevaar

Uw dieren groeien optimaal in een lekker warme stal. Een goede ventilatie is daarbij essentieel. Het kan gebeuren – bijvoorbeeld door kortsluiting, blikseminslag of achterstallig onderhoud – dat de regelapparatuur uitvalt, waardoor er onvoldoende zuurstof in de stallen komt. Daarmee ontstaat er, zeker bij warm weer, een reëel verstikkingsgevaar. U kunt een aantal preventieve maatregelen nemen om verstikking van uw dieren te voorkomen:

  • Laat de regelapparatuur jaarlijks keuren door een erkend keuringsbedrijf.

  • Laat een alarm plaatsen, met doormeldingsmogelijkheid naar een centrale of uw mobiele telefoon. Zorg in het laatste geval dat u op minimaal twee nummers, 24 uur per dag bereikbaar bent.

  • Verhoog niet zelf handmatig de temperatuurinstelling van de regelapparatuur; dit kan er namelijk toe leiden dat u niet tijdig een melding ontvangt bij een defect.

  • Zorg voor een goede vastlegging van de ingestelde en de gemeten klimatologische waarden.

  • Plaats een noodaggregaat (generator). Bedenk daarbij dat een aggregaat dat lang werkeloos stilstaat, dienst kan weigeren door bezinksel in de brandstoftank. Om te garanderen dat het aggregaat bedrijfsklaar is, moet u het regelmatig testen.

  • Controleer de alarminstallatie en beveiliging minimaal één keer per week op bedrijfszekerheid.

Monitoring

Omdat gezonde dieren belangrijk zijn voor een veilige en verantwoorde productie van vlees, zuivel en eieren, heeft de overheid samen met de veehouderijsector en de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) de diergezondheidsmonitoring opgezet. Hiermee wordt de gezondheid van dieren goed in de gaten gehouden, om uitbraken van dierziekten zo snel mogelijk te kunnen opsporen. Daarbij gaat het zowel om bekende ziekten als minder bekende ziekten bij runderen, varkens, pluimvee, geiten en schapen. Meer informatie vindt u op: www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/monitoring

Aangifteplicht

U weet dat u een geval van varkenspest of kippengriep (Aviaire Influenza of AI) direct moet melden. Zodra u ziekteverschijnselen waarneemt of een verminderde voer- of water¬opname, bent u verplicht dit te melden aan uw dierenarts of, in ernstige gevallen, direct bij de overheid. Bij pluimvee kan een daling in de eiproductie een indicatie zijn dat uw dieren ziek zijn. Alleen als alle agrarische ondernemers in deze branche de meldingsplicht naleven, kan een epidemie tijdig de kop ingedrukt worden. Bovendien bent u als u de ziekte niet meldt, medeverantwoordelijk voor de verspreiding van de dierziekte.

Maar weet u precies voor welke ziektes u aangifteplichtig bent? Meer informatie vindt u op de website van het NWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). U kunt een ziekte 24 uur per dag melden via het landelijke dierziekten-¬meldnummer: (045) 546 31 88.