Gewasschade

Doorgaans wordt schade aan gewassen in de glastuinbouw veroorzaakt door de verkeerde klimaatomstandigheden (te veel of te weinig vocht, warmte, licht en dergelijke), maar ook transportschade is een reëel risico. Wat kunt u zelf doen om gewasschade te voorkomen?

Uitval regelapparatuur

Uw gewassen groeien optimaal als de lucht in de kassen de juiste temperatuur heeft, de juiste vochtigheidsgraad en het licht de juiste intensiteit heeft (tijdens het juiste aantal uren per dag). Die omstandigheden verschillen per gewas. Het kan gebeuren dat de regelapparatuur voor licht, verwarming, vochtigheid en rookgas uitvalt of afwijkt van de ingestelde waardes. Bijvoorbeeld door uitval van de elektriciteit. U kunt een aantal preventieve maatregelen nemen om schade aan uw gewassen te voorkomen:

• Laat de regelapparatuur jaarlijks controleren en onderhouden door een erkend installatiebedrijf.

• Laat een alarminstallatie en een beveiliging aansluiten op de elektriciteitsvoorziening, verwarmingsinstallatie, onderbemalings- en/of overige apparatuur en installaties die u gebruikt om het klimaat in de kassen te regelen.

• Zorg dat het alarm een doormeldingsmogelijkheid heeft naar een centrale of uw mobiele telefoon. Zorg in het laatste geval dat u op minimaal twee nummers 24 uur per dag bereikbaar bent en ten minste één persoon in de buurt is om direct na een melding actie te kunnen ondernemen.

• Verhoog niet zelf handmatig de instelling van de regelapparatuur; dit kan er namelijk toe leiden dat u niet tijdig een melding ontvangt bij een defect.

• Zorg voor een goede vastlegging van de ingestelde en de gemeten klimatologische waarden.

• Plaats een noodaggregaat (generator). Bedenk daarbij dat een aggregaat dat lang werkeloos stilstaat, dienst kan weigeren door bezinksel in de brandstoftank. Om te garanderen dat het aggregaat bedrijfsklaar is, moet u het regelmatig testen.

• Controleer de alarminstallatie en beveiliging minimaal één keer per week op bedrijfszekerheid.

Uitval gas

Daarnaast is het mogelijk dat de gastoevoer uitvalt. Daarom moet u zorg dragen voor noodvoorzieningen. De meeste verzekeraars vragen van u:

  • Bij uitval van het landelijk gastransportnet: een goed werkende extra voorziening, die uitval van de gastoevoer minimaal 24 uur kan opvangen.

  • Bij uitval van het regionaal gasdistributienet: een goed werkende extra voorziening, die uitval van de gastoevoer minimaal 12 uur kan opvangen.

  • Bij uitval van de gasvoorziening op het eigen bedrijf: een goed werkende extra voorziening, die uitval van de gastoevoer minimaal 12 uur kan opvangen.

Transportschade

Bedenk dat uw gewassen ook buiten het bedrijf beschadigd kunnen raken: tijdens transport Transportschade is lastig te voorkomen. Het enige wat u zelf kunt doen, is zorgen voor een veilig en goedgekeurd transportmiddel. En als u het transport uitbesteedt, dat te doen aan een betrouwbaar transportbedrijf met duidelijke voorwaarden over aansprakelijkheid. Wist u bijvoorbeeld dat schade door een defect aan de klimaatbeheersing in het transportmiddel van verzekering is uitgesloten?

Checklist gewasschade

U kunt zelf op verschillende manieren gewasschade voorkomen. Vraagt u zich bijvoorbeeld af:

  • Wordt de regelapparatuur voor het klimaat in de kassen regelmatig gecontroleerd en onderhouden?

  • Is de regelapparatuur gekoppeld aan een alarminstallatie?

  • Heeft u de ingestelde klimatologische waarden goed vastgelegd?

  • Bent u goed bereikbaar bij een alarm over een defect?

  • Beschikt u over noodvoorzieningen voor elektra en gas?

  • Weet u zeker dat deze noodvoorzieningen op elk moment probleemloos werken?

  • Zorgt u voor veilig en gedegen transport van uw gewassen?