Extreem weer

Het stormt steeds vaker in Nederland. Ook de kracht van de windstoten neemt toe en daarmee ook de stormschade. Sneeuw en hagel komen minder vaak voor, maar kunnen ook veel schade aanrichten. Gelukkig kunt u in de meeste gevallen op tijd preventieve maatregelen treffen en daarmee veel schade en overlast voorkomen.

Stormschade

Harde stormen komen vooral in het voor- en najaar voor. Omdat storm vaak voorspeld kan worden, heeft u nog tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen om overlast en schade te beperken. Het KNMI geeft per district stormwaarschuwingen uit. Als de storm gepaard gaat met zeer zware windstoten (van meer dan 100 kilometer per uur in het binnenland), dan geeft het KNMI een Weeralarm af (code geel, oranje of rood). Om schade en overlast te beperken, kunt u preventief de volgende maatregelen nemen:

 • Sluit van al uw gebouwen de deuren, ramen en luiken goed af.

 • Zet van de kassen de ramen op ‘stormstand’.

 • Zorg dat er geen losse spullen op het bedrijfsterrein liggen. Zet kuusbskisten en andere losse onderdelen op een beschutte plaats of in de schuur.

 • Staan er bomen vlakbij uw gebouwen? Inspecteer ze regelmatig en verwijder overhangende en rottende takken.

 • In de kas kunt u schermdoek over uw gewassen laten lopen (als het gewas het toelaat). Zo voorkomt u glasscherven tussen uw gewassen.

 • Heeft u schotels of antennes op het dak? Haal ze er – indien mogelijk – bij verwachte storm af of zorg dat ze goed vast zitten.

 • Check of de randen van het dak en de daklagen goed vastzitten. Daarmee voorkomt u dat de wind onder uw dak komt en (een deel van) uw dak wegblaast.

 • Parkeer geen auto’s of landbouwwerktuigen onder bomen.

 • Controleer de verankering van uw mest- en voersilo’s en de bevestiging van uw zonnepanelen.

 • Zorg dat u noodreparatiemateriaal op voorraad heeft, zoals dekruiten en golf- of houtplaten.

 • Heeft u een ventilatiegordijn? Vraag bij uw leverancier om advies bij storm.

Tijdens een storm

Houd ook tijdens de storm deuren van uw gebouwen goed gesloten. Controleer tijdens de storm regelmatig de gebouwen en het terrein om eventueel snel in te kunnen grijpen. Verlies daarbij de veiligheid van u en uw medewerkers niet uit het oog.

Na de storm kunt u proberen noodreparaties uit te voeren. Vanzelfsprekend moet u schade zo snel mogelijk melden bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

Sneeuw en hagel

Een beetje sneeuw is niet erg, maar een dikke laag kan door de druk veel schade aanrichten aan gewassen of kassen. Als door de sneeuwdruk de ruiten in uw kas stuk gaan, is de schade groter dan alleen de glasschade. Er kan gewasschade ontstaan doordat het klimaat in de kas te ernstig verstoord raakt. Bedenk dat het pak sneeuw dikker kan worden door sneeuw die uit aangrenzende bomen valt.

Ook hagelbuien kunnen forse schade aanrichten aan kassen en gewassen. Op de akker is lichte hagelschade herkenbaar aan gerafelde bladeren. De productie zal dan iets minder zijn en het gewas is mogelijk wat gevoeliger voor ziektes zoals bladvlekkenziekte. Wanneer de bladeren in een jong stadium kapot zijn gehageld, kan het gewas zich mogelijk nog herstellen.

Preventieve maatregelen bij sneeuw en hagel:

 • Zorg dat u voldoende reparatiemateriaal in huis heeft om dekruiten te kunnen repareren. Met een snelle reparatie kunt u uw gewasschade voorkomen of beperken.

 • Zorg dat u gehard glas op voorraad heeft, zodat eventuele reparatieploegen direct kunnen gaan repareren.

 • Laat in de kas schermdoek over uw gewassen lopen (als het gewas het toelaat). Zo voorkomt u glasscherven tussen uw gewassen.

Tijdens een sneeuwbui:

 • Breng de temperatuur in de kas iets hoger, maar nog wel in de buurt van de normale temperatuur en open de scherminstallaties. U voorkomt een te dikke sneeuwlaag door de sneeuw ‘af te stoken’. Sluit het scherm pas als de sneeuw volledig is gesmolten.

 • Raadpleeg uw gascontract en houd rekening met een eventuele maximale uurcapaciteit voor gasafname. Als u meer gas verbruikt dan in uw gascontract wordt toegestaan; meld dit dan bij uw gasleverancier. Beroep u op overmacht.

 • Wees voorzichtig met te hoge buistemperaturen omdat dit tot verbranding van uw blad kan leiden.

Toch glasschade?

 • Repareer gaten in het kasdek zo snel mogelijk provisorisch.

 • Zorg dat de beglazers zo snel mogelijk aan de slag kan: inventariseer nauwkeurig waar de schade zich bevindt.

 • Is er een scherm aanwezig? Markeer dan plekken waar ruiten zijn gerepareerd.

 • Als u bij grote schades noodwanden plaatst, gebruik dan stevige materialen zoals noppenfolie.

 • Houd bij het plaatsen van een noodwand rekening met stook-/ventilatie- en schermgroepen. Probeer deze gelijk te houden.

Brede weersverzekering

Door de klimaatverandering stijgt de vraag naar uitgebreide agrarische verzekeringen. Diverse verzekeraars bieden een brede weersverzekering, met een dekking voor veel soorten schade veroorzaakt door extreme weersomstandigheden.

Preventieve maatregelen bij overmatige regen of droogte leest u in: Gewasschade.

Meer informatie over wat u kunt doen om schade bij extreem weer te voorkomen, vindt u bij Extreem weer.