Vlammen

Brand

Als uw bedrijf door een brand, overstroming of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn. Zeker bij een grote brand, kan uw bedrijf langere tijd volledig stil komen te liggen, met alle nadelige gevolgen van dien voor uw inkomen en uw vaste afnemers. Zorg daarom dat u goed voorbereid bent.

Na een grote brandschade kan het vooral in deze branche jaren duren voordat een bedrijf weer volop operationeel is. Een faillissement is in zo’n geval dan ook helaas geen zeldzaamheid.

Laat de elektra keuren

In de meeste gevallen ontstaat brand door gebrekkige elektra. Laat daarom de hele elektrische installatie periodiek inspecteren; bij voorkeur door een onafhankelijk keuringsbureau (ElektraGarant). Een dergelijk keuringsbureau kan, als dat nodig is, de geconstateerde gebreken ook herstellen. Vooral in glastuinbouwbedrijven die snel gegroeid zijn, is de kans groot dat de elektrische installatie niet is afgestemd op het volume. Er zijn bijvoorbeeld te weinig groepen of te weinig stopcontacten voor alle apparatuur, waardoor een verhoogd brandrisico door overbelasting ontstaat. Laat extra groepen en stopcontacten alleen door een erkend installatiebureau aanleggen.

Elektrische apparatuur

Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten (zoals verlichting, de WKK, de rookgasreiniger, de watervoorzieningsinstallatie en de klimaatcomputer) goed geaard zijn en een dubbelgeïsoleerde bedrading hebben. Bovendien moet ook deze apparatuur op regelmatige basis worden geïnspecteerd door de installateur; maak daarvoor goede afspraken via een onderhoudscontract. Laat noodzakelijke aanpassingen direct door de installateur uitvoeren (in plaats van zelf aan de slag te gaan). Laat de assimilatiebelichting regelmatig doormeten door een gespecialiseerd bedrijf.

Regelmatig schoonmaken

Brandpreventie begint bij schone kassen. Brand ontstaat makkelijker in stoffige hoekjes en verspreidt zich sneller via spinrag. Haal daarom met enige regelmaat een ragebol langs muren en plafond. Zorg dat rag en stof zich niet ophoopt in of op de elektrische installatie. Hetzelfde geldt voor heaters en heteluchtkanonnen. Als u deze een tijdje niet heeft gebruikt, maak deze dan voor gebruik schoon en vrij van stof en spinrag, bijvoorbeeld met een luchtslang. NB: een bladblazer blaast niet afdoende schoon!

Veilig acculaden

Worden er in uw bedrijf accu’s gebruikt? Bijvoorbeeld voor de heftruck? Bedenk dan dat de acculaderstijdens het opladen vonken verspreiden en zo brand kunnen veroorzaken. Zet de acculader daarom niet in een ruimte waar ook brandbare materialen zijn opgeslagen. Let erop dat accu’s alleen overdag worden opgeladen en zorg dat er niet over de snoeren gereden kan worden.

Parkeer de tractor veilig

Hetzelfde geldt voor een tractor: als u de tractor langere tijd achter elkaar heeft gebruikt, kan de motor zó warm zijn geworden, dat deze een brandgevaar vormt als u de tractor vak naast brandbare materialen parkeert. Parkeer de tractor daarom op minimaal 5 meter afstand van plastic fusten of ander opgeslagen brandbaar materiaal.

Werkzaamheden met open vuur

Daarnaast ontstaan regelmatig branden tijdens werkzaamheden met open vuur. Denk aan: lassen, snijden, slijpen, vlam-solderen en verf afbranden. Zorg voor een minimale afstand van 10 meter tussen de werkplek en eventuele brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal. Als het niet mogelijk is om brandbare stoffen in een andere ruimte te zetten, zorg dan voor een brandwerende afscherming. Houd tijdens de werkzaamheden altijd een goed werkende brandblusser onder handbereik en controleer na de werkzaamheden of er echt niets meer nasmeult.

Voorkom brandstichting

Een erf is een uitgelezen plek voor kwajongens om een fikkie te stoken. Zorg er daarom voor dat er geen brandbare materialen tegen de gevel van de kassen staan. Plaats kratten, kuubskisten, afvalcontainers, pallets of verpakkingsmateriaal minimaal tien meter uit de gevel.

Gebruik het juiste blusmateriaal

Heeft u veel dure apparatuur staan? Bedenk dan dat poederblussers meer schade aanrichten dan voorkomen. De poeder de poeder hecht zich op de aangetaste ondergrond en maakt de apparatuur onbruikbaar. Een CO2- of schuimblusser is daarom beter geschikt als handblusmiddel. Ook is het belangrijk dat overal brandblussers binnen handbereik zijn. Zorg dat al medewerkers weten hoe ze de blusmiddelen moeten gebruiken en dat deze periodiek worden gekeurd volgens de REOB-richtlijnen.

Brandbaar schermdoek

Via brandbaar schermdoek kan een kleine brand zich razendsnel door uw hele bedrijf verspreiden. Zorg voor voldoende afstand tussen het doek en de belichting om overslaan van brand te voorkomen. Met compartimentering voorkomt u dat een beginnende brand zich door uw hele bedrijf verspreidt. Dat kan bijvoorbeeld door stroken brandveilig doek te plaatsen of nog beter: door alle brandbare schermdoeken te vervangen door een brandveilige variant.

Hoed u voor vertraging

U heeft bij de bouw van uw kassen een milieuvergunning gekregen. Na een grote brand die tot totaalschade leidt, moet u opnieuw een milieuvergunning aanvragen. Dat kan langer duren dan u denkt. Daarnaast kunnen planologische bezwaar- en beroepsprocedures voor extra oponthoud zorgen van meer dan negen maanden. En al die tijd ligt uw bedrijf stil. Hoe u zich hiertegen kunt beschermen leest u in het artikel: Doorstart na schade boerenbedrijf: houd rekening met vertraging!

Wat kunt u nog meer doen?

Ook al heeft u waarschijnlijk geen stallen, de Checklist Stalbranden geeft u snel inzicht in preventieve maatregelen die u nog kunt nemen om brand te voorkomen. De checklist is gemaakt op basis van de jarenlange ervaring van diverse agrarische verzekeraars. Het kost u maar een paar minuten om een vrij simpele vragenlijst met ja/nee-vragen in te vullen. U krijgt via de mail een samenvatting van zaken die u nog kunt verbeteren om stalbrand te voorkomen.