Wat bepaalt de Arbeidstijdenwet over werk- en rusttijden?

De Arbeidstijdenwet (ATW) bepaalt hoelang uw werknemers achter elkaar mogen werken. Ook is daarmee geregeld hoe het zit met pauzes en de (minimale) tijd tussen twee diensten. Er gelden aparte regels voor nacht- en ploegendiensten, omdat die extra belastend zijn. In dit artikel leest u de belangrijkste bepalingen van de Arbeidstijdenwet.

Wat is de Arbeidstijdenwet?

De wet geldt voor werknemers van 16 jaar en ouder. Onderwerpen die de Arbeidstijdenwet (ATW) regelt zijn:

  • de dagelijkse rust/pauze;
  • de wekelijkse rust;
  • werken op zondag;
  • maximale arbeidstijd;
  • arbeid in nachtdienst;
  • oproepdienst (consignatie).

Dagelijkse pauzes

De Arbeidstijdenwet bepaalt dat een pauze minimaal 15 minuten moet duren. Als uw werknemers werken in diensten langer dan 5,5 uur, hebben ze recht op 30 minuten pauze. Deze pauzetijd mag worden gesplitst in 2 x 15 minuten. Als een dienst langer dan 10 uur duurt, hebben uw werknemers recht op 45 minuten pauze, eventueel op te splitsen in 3 x 15 minuten.

Wettelijke rustperiodes

Uw werknemers hebben ieder etmaal recht op een minimum rusttijd van 11 uur (aaneengesloten). Deze rustperiode mag eens per week worden ingekort tot 8 uur. Dat mag alleen als de aard van de werkzaamheden of de bedrijfsomstandigheden dat vereisen.

Maximaal aantal uren

Verder geldt dat werknemers van 18 jaar en ouder maximaal 12 uur per dienst mogen werken en maximaal 60 uur per week. In een periode van 16 weken mag een werknemer gemiddeld niet meer dan 48 uur per week werken.

Het belang van een goede urenregistratie

Om aan te kunnen tonen dat u zich aan de Arbeidstijdenwet houdt, moet u zorgen voor een goede registratie van de door uw werknemers gewerkte uren. De Inspectie SZW kan bij een controle om de urenregistratie vragen.

Meer informatie over werk- en rusttijden vindt u op de website www.arbeidstijdenwet.nl