Waar moet een kantoor volgens de Arbowet aan voldoen?

Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten. U bent als werkgever verplicht om iedere werknemer een goede werkplek te bieden, waar hij of zij op een veilige en gezonde manier kan werken. Ergonomische (praktische) aanpassingen zijn daarbij belangrijk.. In dit artikel kunt u lezen welke specifieke eisen de Arbowet stelt aan de kantoorruimte.

Welke eisen stelt de Arbowet aan de inrichting?

Kantoormeubilair moet ergonomisch verantwoord zijn, oftewel goed zijn afgestemd op het werk en de persoon die er gebruik van maakt. De gebruikte apparatuur (pc) op de werkplek moet aan de veiligheids- en gezondheidsnormen voldoen.

Dit zijn de aanbevolen minimale afmetingen van een werkplek op kantoor:

 • 4 m2 per werknemer;
 • 1 m2 voor een plat beeldscherm, 2 m2 voor een ander type beeldscherm;
 • 1 m2 voor lees- en schrijfwerk;
 • 1 m2 voor een vrijstaande of verrijdbare ladekast.

In het algemeen geldt dat de werknemer voldoende ruimte moet hebben om de werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren.

Zorg voor genoeg, maar niet te veel daglicht

In bijna elk beroep is licht een noodzakelijke voorwaarde om het werk goed uit te kunnen voeren. Maar licht stimuleert ook een aantal belangrijke processen in ons lichaam, zoals de aanmaak van vitamine. Daglicht verdient de voorkeur. Aan de andere kant moet rechtstreeks invallend zonlicht voldoende kunnen worden geweerd. Met deze tips kunt u beter aan die vereisten voldoen:

 • Stel beeldschermwerkplekken zo op dat de kijkrichting parallel is aan het raam. Hierdoor kijken uw werknemers niet tegen het daglicht in (als ze met het gezicht richting het raam zitten) of valt het daglicht niet op het scherm (als ze met de rug richting het raam zitten).
 • Zorg in geval van beeldschermwerk voor geschikte zonwering die spiegelend daglicht kan tegenhouden, zoals zonneschermen, jaloezieën of getint glas.
 • Zijn er klachten over te weinig licht? Plaats dan de werkplekken dichter bij het raam. Zijn er klachten over spiegeling en verblinding door te veel daglicht? Plaats ze dan verder van het raam af.

Nieuwsgierig welke risico's u nog meer loopt?

Doe de online risicoscan. Met deze tool krijgt u inzicht in uw zakelijk risico's, preventiemiddelen en verzekeringen. Ga direct aan de slag en ontvang kosteloos uw persoonlijke rapport in uw mailbox.

Start de online risicoscan

Het gevaar van elektriciteit

Elektriciteit is altijd een risico, ook zonder direct contact. Na een lichte schok kan iemand door de schrik bijvoorbeeld vallen. Daarom gelden voor elektrische installaties normen en voorschriften om die risico’s te beperken. U moet ervoor zorgen dat:

 • het gebruik van verlengsnoeren en losliggende kabels zo veel mogelijk wordt voorkomen. Als ze gebruikt worden, moeten verlengsnoeren rechtstreeks aangesloten zijn op een geaard stopcontact. Zie erop toe dat de aardlekschakelaar eens per kwartaal wordt getest.
 • defecte isolatie direct wordt vervangen;
 • schakel- en stoppenkasten goed zijn afgeschermd;
 • er een goede veiligheidsaarding is;
 • alle werkzaamheden aan de elektrische installatie worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Dat geldt ook zeker voor de (eerste) aansluiting van machines en apparaten.

De RI&E: belangrijk controle-instrument

Via de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kunt u, óf uw preventiemedewerker, beoordelen of de kantoorruimtes aan de gestelde eisen voldoen. U weet dan ook of gezondheidsrisico’s worden vermeden. Zo’n RI&E voert u grofweg eens per vier jaar uit. Daarnaast is onderhoud en controle van kantoorwerkplekken ook van belang.