Aan welke eisen moeten de (personeels)ruimtes in uw bedrijf voldoen?

Naast een ergonomisch ingerichte werkplek moeten werknemers beschikking hebben over andere ruimtes, zoals een toilet en pauzeruimte. Welke ruimtes dat precies moeten zijn, hangt af van het type bedrijf en de werkzaamheden die er worden uitgevoerd. De verschillende ruimtes moeten voldoen aan de in de Arbowet en in het Bouwbesluit gestelde normen.

Pauzeruimte

Elk bedrijf moet over tenminste één ruimte beschikken waar werknemers de pauzes kunnen doorbrengen, kunnen ontspannen en kunnen eten. Dit kan in het bedrijf zijn, maar ook op locatie, bijvoorbeeld op een bouwplaats. Niet elke ruimte is zomaar geschikt als pauzeruimte.

Toiletten

Voor de toiletruimtes gelden de volgende regels:

  • In de buurt van het werk zijn voldoende toiletten aanwezig. De Arbowet gaat uit van 1 toilet per 15 werknemers.
  • Er zijn aparte toiletten voor mannen en vrouwen.
  • In de buurt van de toiletten zijn voldoende wastafels beschikbaar.
  • Toiletten moeten dagelijks worden schoongehouden.

Wasgelegenheid

Als uw werknemers in uw werk blootstaan aan vuil of stof, moet u zorgen voor een wasruimte met voldoende wasbakken of douches. Er moeten aparte wasruimtes zijn voor mannen en vrouwen, met koud en warm water.

Kleedruimte

Uw werknemers moeten ergens hun jas kunnen ophangen. Bijvoorbeeld in een garderobe. Als uw werknemers speciale werkkleding dragen, moet u zorgen voor een aparte, ruime kleedruimte. Deze moet zo dicht mogelijk bij de werkvloer zijn en mag geen kantine of werkruimte zijn.

Rookruimte

U bent niet wettelijk verplicht een rookruimte in te richten voor uw werknemers. Als u daar toch voor kiest, moet de rookruimte afsluitbaar zijn (de deur moet dicht kunnen) en voorzien zijn van een goede luchtverversing.

Kolfkamer

U bent als werkgever verplicht een werknemer met zuigeling de mogelijkheid te bieden om het werk te onderbreken om borstvoeding te geven of moedermelk af te kolven. Als daar geen ruimte voor beschikbaar is, moet u de werkneemster in de gelegenheid stellen thuis te voeden of te kolven.