Getekend poppetje dat uitglijdt over een plasje water

Zeven dingen die u moet doen na een bedrijfsongeval

Een kok krijgt een pan hete soep over zich heen. De bediening struikelt over een losliggend snoer. Wat moet u doen als één van uw medewerkers een ongeval op het werk krijgt? Wanneer bent u aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt? Kennispartner ARAG heeft het voor u op een rijtje gezet met dit overzichtelijke stappenplan voor werkgevers.

Welk risico loopt u?

U hoopt dat het nooit gebeurt in uw bedrijf: een medewerker die een ongeluk krijgt tijdens het werk. Maar het is helaas de dagelijkse realiteit: zo’n 600 keer per dag – bijna een half miljoen keer per jaar – krijgt ergens in Nederland een werknemer een ongeluk op het werk. Als werkgever kunt u dus maar beter goed voorbereid zijn op bedrijfsongevallen.

Stappenplan bij ongeval op het werk

Uiteraard moet u na een ongeluk op de werkvloer als eerste zorgen dat het slachtoffer eerste hulp krijgt. Als het goed is, komt de bhv’er direct in actie. Vervolgens moet u als werkgever een aantal belangrijke dingen doen. Zeven, om precies te zijn:

1. Meld het ongeval bij de Inspectie SZW

Melden kan telefonisch of online. Heeft uw medewerker blijvend letsel? Moest hij naar het ziekenhuis? Of nog erger: is hij aan zijn verwondingen overleden? In die gevallen is een  melding verplicht.  Doet u dat niet, kunt u een boete tot wel € 50.000, – krijgen.

2. Meld het ongeval bij uw verzekeraar

Meld de gebeurtenis zo snel mogelijk bij uw verzekeraar. Het gaat dan om uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, de collectieve ongevallenverzekering die u voor uw medewerkers heeft afgesloten of de werkmateriaalverzekering. In de polis staat de termijn waarbinnen de gebeurtenis en de schade moeten zijn gemeld.

3. Meld het ongeval bij het UWV

Als de werknemer door het ongeval niet kan werken, meld dan ook bij het UWV dat de ziekte het gevolg is van een bedrijfsongeval.

4. Registreer het ongeval

Is de werknemer niet in staat om te komen werken door het ongeval? Dan moet u het ongeval ook opnemen in een ongevallenregister. Het ongevallenregister maakt deel uit van de verplichte RI&E.

5. Check de cao

Daarin zijn nog wel eens afwijkende regelingen opgenomen over loondoorbetaling en over vergoeding van de kosten die de werknemer door het ongeluk maakt.

6. Verzamel bewijs

De werknemer kan de werkgever aansprakelijk stellen voor de schade als hij blijvend of tijdelijk letsel heeft. Dat kunnen medische kosten zijn, zoals de eigen bijdrage en het eigen risico, maar ook extra reiskosten, huishoudelijke hulp, verlies aan inkomsten of smartengeld. U als werkgever moet aantonen dat u voldoende maatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen: dat  er veiligheidsinstructies zijn gegeven en dat er toezicht was op de naleving daarvan.

7. Kijk of het nodig is om de RI&E aan te passen

Werkgevers zijn verplicht de RI&E (de risico-inventarisatie & -evaluatie) aan te passen als daar aanleiding voor is. Denk hierbij aan gewijzigde arbeidsomstandigheden of als blijkt dat de huidige RI&E niet volledig is.

Aansprakelijk gesteld voor de schade na een bedrijfsongeval?

Stelt de werknemer u aansprakelijk voor de schade die hij lijdt door het bedrijfsongeval? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de verzekeringsmaatschappij waar u de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) heeft afgesloten. Wanneer blijkt dat u aansprakelijk bent, dan moet u de schade uit eigen middelen vergoeden. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Daarom is het verstandig een goede aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering? Of dekt uw polis de kosten niet, of maar voor een deel? Dan is het raadzaam juridisch advies in te winnen bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal de aansprakelijkheid onderzoeken en waar nodig verweer voeren.