Waarom een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

De gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen groot zijn voor uw bedrijf. Niet alleen vanwege de kosten van verzuim en mogelijke reparaties, maar ook voor de productie én uw reputatie. Voorkómen is ook hier altijd beter dan genezen (en vaak ook goedkoper). Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u uw bedrijfsrisico’s in kaart brengen, zodat u de juiste voorzorgsmaatregelen kunt nemen. Waar moet u op letten?

Is een RI&E wettelijk verplicht?

De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle ondernemers met personeel.  Inspectie SZW controleert hier dan ook op. Een bedrijf is verplicht om in een RI&E vast te leggen welke gevaren werknemers lopen. Ook moeten ze een plan van aanpak maken om die risico’s te verminderen.

De RI&E vormt de basis voor het arbobeleid van een bedrijf. Het bestaat dus uit twee zaken:

1) een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in het bedrijf

2) een plan voor het verminderen van die risico’s.

Waar gaat u beginnen?

1. Kijk óf er een RI&E in uw organisatie is en óf die niet ouder is dan vier jaar. Als de RI&E ouder is dan vier jaar maak dan een nieuwe RI&E. Als u nog geen RI&E heeft, vindt u op www.rie.nl een duidelijk stappenplan.

2. Kijk óf er een plan van aanpak aanwezig is en of deze nog actueel is. Is er geen plan van aanpak? Maak dan een nieuwe gebaseerd op de (geactualiseerde) RI&E.

Een nieuwe RI&E maken

Als u een nieuwe RI&E moet maken, maak dan gebruik van het stappenplan op de website www.rie.nl. Hier kunt u snel zien of er een branche-RI&E voor uw bedrijf beschikbaar is. Ook kunt u die direct online invullen. Voor veel branches is er een pasklare RI&E beschikbaar, waarbij vooral naar die risico’s wordt gekeken, die voor die branche (vaak) van toepassing zijn.

Een nieuw plan van aanpak maken

Op basis van de nieuwe RI&E maakt u een nieuw plan van aanpak. Als bepaalde risico’s uit de RI&E nog niet zijn aangepakt, moet u aangeven hoe u dat wilt gaan doen. Bij iedere maatregel staat een datum waarop de maatregel uiterlijk is ingevoerd en wie verantwoordelijk is voor deze taak. Dat is wettelijk verplicht.

Bedenk dat het niet veel tijd kost om een RI&E en bijbehorend plan van aanpak op te stellen. Feitelijk bent u bezig om uw eigen risicomanagement te beoordelen. Waar dat niet op orde is, neemt u verbetermaatregelen. Het is dus een vorm van kwaliteitsbewaking.

RI&E en plan van aanpak zélf uitvoeren?

Als u minder dan 26 mensen in dienst heeft, bent u als werkgever de aangewezen persoon om de RI&E op te zetten. U kunt hiervoor een externe partij in de arm nemen. Heeft u echter méér dan 25 mensen in dienst? Dan moet uw preventiemedewerker de RI&E maken, eventueel samen met een externe partij.

Als u de RI&E en het plan van aanpak klaar heeft, moet u dit ter beoordeling voorleggen aan de arbodienst. De arbodienst geeft u vervolgens een advies. Dat advies is niet bindend, maar wél nuttig. Het wijst u op mogelijkheden en mogelijke tekortkomingen. Als u minder dan 26 mensen in dienst heeft en gebruikmaakt van een erkend branche-RI&E-instrument (te vinden via www.rie.nl). Dan is deze toetsing door de arbodienst niet verplicht.

Deel het met uw medewerkers

Heeft u een medezeggenschapsorgaan? Dan bent u verplicht de RI&E en het plan van aanpak ter instemming aan hen voor te leggen. Daarnaast hebben uw medewerkers het recht om de RI&E en het plan van aanpak in te zien.