Waar moet u op letten bij Arbobeleid?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige (werk)omgeving – zowel voor werknemers als bezoekers. Heeft u nog geen arbobeleid? De Arbowet beschrijft waar u rekening mee moet houden als u voorzorgsmaatregelen gaat treffen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Laat werknemers veilig en gezond werken

Van u als werkgever wordt verwacht dat u voorkomt dat het werk en de werkomstandigheden de veiligheid en gezondheid van uw werknemers in gevaar brengen. Daarbij wordt geen 100% veiligheid geëist. De Arbowet vraagt maatregelen die u ‘redelijkerwijs’ kunt nemen. Zolang u de risico’s in uw bedrijf maar goed in beeld heeft en daar in de praktijk ook echt rekening mee houdt.

Wat betekent redelijkerwijs?

Iedereen begrijpt dat politiemensen soms in onveilige situaties belanden. Of dat een asbestverwijderaar zijn werk niet kan doen, zonder in de buurt te komen van de zeer gevaarlijke stof asbest. Die risico’s kun je ‘redelijkerwijs’ dus niet wegnemen. Je kunt ze wel zoveel mogelijk beperken. Maar ‘redelijkerwijs’ betekent bijvoorbeeld ook dat uw organisatie de kosten van een maatregel moet kunnen dragen.

Stapsgewijs naar de juiste maatregel(en)

Hoe stelt u vast welk soort maatregel u moet nemen? Dat doe u door de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie te volgen. Als voorbeeld nemen we werknemers in een drukkerij die worden blootgesteld aan schadelijk geluid. U kijkt dan achtereenvolgens naar de volgende stappen:

  • Bronmaatregel: kun je het geluid wegnemen door een geluidsarme drukpers te plaatsen?
  • Collectieve maatregel: kun je werknemers afschermen van het geluid, bijvoorbeeld door de drukpers te voorzien van een geluidswerende kap?
  • Individuele maatregel: kun je de blootstelling aan geluid verminderen, door werknemers minder lang met de drukpers te laten werken (taakroulatie)?
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): bieden alle voorgaande stappen geen passende en redelijke maatregelen? Zorg dan voor goede gehoorbescherming.

Pas het werk aan op de mens

Monotoon werk komt best vaak voor in Nederland. Dit werk is vaak belastend voor de gezondheid van medewerkers. Daarom is het goed om na te denken over alternatieven.

Bij een goed preventief beleid kijkt u altijd eerst naar aanpassingen van de werkplek (zoals aanpassingen aan het bureau), de werkmethoden (waarom altijd volgens deze manier werken? Zijn er alternatieve arbeidsmiddelen, zoals minder zwaar gereedschap beschikbaar?) en arbeidsinhoud (kunnen eenzijdige werkzaamheden bijvoorbeeld worden uitgebreid met andere taken?).

Bij een calamiteit

In geval van nood (brand, bomalarm etc.) moeten werknemers zélf kunnen ontkomen aan ernstig of acuut gevaar. Dit ligt ten grondslag aan een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening.

Schriftelijk vastleggen

Neem in uw arbobeleid op welke personen, welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben als het gaat om veiligheid en gezondheid.

U bent verplicht om uw arbobeleid te spiegelen aan uw organisatie en schriftelijk vast te leggen. Kijk binnen uw organisatie of uw medewerkers ziek of zelfs arbeidsongeschikt worden door één van de belangrijkste veroorzakers daarvan, te weten: