Nieuwe ketenregeling beperkt aantal tijdelijke contracten achter elkaar

De ketenregeling is de wettelijke bepaling van het aantal tijdelijke arbeidscontracten dat u maximaal achter elkaar mag sluiten. Hierna bent u verplicht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten. Vanaf 1 juli 2015 is de ketenregeling veranderd. Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ). De nieuwe ketenregeling beperkt het aantal tijdelijke contracten (de keten) dat u achtereenvolgens met flexwerkers kunt afsluiten tot drie.

Wat is er veranderd?

Sinds 1 juli 2015 mag u nog maximaal 3 arbeidsovereenkomsten afsluiten in maximaal 24 maanden. Bij een onderbreking van langer dan 6 maanden begint de keten opnieuw. Voorheen begon de keten al opnieuw bij een onderbreking van 3 maanden. Hiermee krijgen flexwerkers sneller een vast contract en dus meer zekerheid.

Wat zijn de uitzonderingen?

De nieuwe ketenregeling geldt niet voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar én die niet meer dan 12 uur per week werken (gemiddeld). Voor hen treedt de ketenregeling in werking op de dag dat ze 18 worden – of meer dan gemiddeld 12 uur per week gaan werken. De regeling geldt ook niet voor overeenkomsten die zijn gesloten in verband met een beroepsbegeleidende leerweg. In geval van een bestuurder (een directeur) kan in een overeenkomst van de 24-maandentermijn worden afgeweken.

Afwijking bij cao

In de cao kunnen afwijkingen op de ketenregeling worden afgesproken. Dat kan onder de volgende voorwaarden:

  • als het om een uitzendovereenkomst gaat;
  • als de aard van de bedrijfsvoering voor bepaalde functies een afwijking van de ketenregeling vereist. Voorlopig geldt dat alleen voor functies in de media, cultuur en academische sector.

Wanneer aan één van bovenstaande voorwaarden is voldaan, is de afwijkingsmogelijkheid bovendien beperkt tot:

  • verlenging van de termijn van 24 maanden naar 48 maanden;
  • een verhoging van maximaal 3 naar maximaal 6 tijdelijke contracten.

Afwijkende regelingen in bestaande cao’s blijven van kracht tot 1 juli 2016 of tot zoveel eerder wanneer de cao afloopt.

Op de website ontslaghulp vindt u meer informatie over risico’s op schade door veranderingen in het arbeidsrecht en hoe u die kunt beperken. Heeft u nog vragen? Daarmee kunt u altijd terecht bij ARAG.