Tekenen van een overeenkomst in het kader van wet DBA

Nieuwe arbeidswet verbiedt concurrentiebeding in tijdelijke contracten

U mag in principe geen concurrentiebeding meer opnemen in tijdelijke contracten – een enkele uitzondering daargelaten. Deze bepaling in de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) geldt voor tijdelijke overeenkomsten die na 1 januari 2015 worden afgesloten. Een concurrentiebeding is nog wel mogelijk in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Het beperkt de medewerker in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze te gaan werken bij andere werkgevers of als zelfstandige. Met andere woorden: met een concurrentiebeding voorkomt u dat de werknemer, na afloop van de overeenkomst, dingen doet die u als voormalige werkgever kunnen schaden.

Wanneer mag een concurrentiebeding nog wel?

U mag alleen nog een concurrentiebeding opnemen in tijdelijke contracten, wanneer u in de arbeidsovereenkomst duidelijk heeft aangegeven dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. U moet dat belang goed beschrijven en motiveren in de arbeidsovereenkomst. Wat dat belang is, verschilt per bedrijf. Dikwijls gaat het om specifieke kennis, talenten of contacten van de medewerker. Zonder motivering is het beding niet geldig. Het zwaarwegende belang moet ook na afloop van de overeenkomst nog bestaan.

Aandachtspunten

Overweegt u een concurrentiebeding of heeft u in het verleden een concurrentiebeding vastgelegd? Let dan op onderstaande bepalingen:

  • Is een werknemer minderjarig? Dan is het niet toegestaan om een concurrentiebeding in het contract op te nemen.
  • Is een concurrentiebeding voor u van grote waarde? Dan kunt u overwegen om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.
  • Een relatiebeding (het verbod om met bepaalde relaties zaken te doen na beëindiging dienstverband) is een soort concurrentiebeding; alle bepalingen die voor een concurrentiebeding gelden, gelden ook voor een relatiebeding.

Op de website arbeidsrechter vindt u meer informatie over de risico’s op schade door veranderingen in het arbeidsrecht en hoe u die kunt beperken. Heeft u nog vragen? Daarmee kunt u altijd terecht bij ARAG