Kent u de nieuwe regels over uitsluiting loondoorbetaling oproepkrachten?

Het kan voorkomen dat er een poosje minder werk te doen is binnen uw bedrijf. Medewerkers met een nuluren- of een oproepcontract hoeft u de eerste zes maanden niet te betalen als er geen werk voor ze is. Dat kunt u dan schriftelijk met hen overeenkomen. Tot 1 januari 2015 mocht u die termijn – via de cao – onbeperkt verlengen. Nu mag dat alleen nog voor oproepkrachten die incidenteel werkzaamheden uitvoeren, voor een onbepaald aantal uren. Verlengen van de termijn van 6 maanden waarin geen loon is verschuldigd, mag dus niet meer als het om structureel werk gaat.

Geen of minder werk?

Stel: u heeft een oproepkracht in dienst met een oproepcontract op basis van 20 tot 30 uur per week. Maar u heeft slechts 5 of 15 uur per week werk voor deze werknemer. Deze oproepkracht kan u dan verplichten om hem voor 20 uur per week salaris te betalen. Het is daarom verstandig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat u geen loon hoeft te betalen als er tijdens de eerste 6 maanden onvoldoende werk is.

Afwijking in cao

In de cao kan deze periode van zes maanden verlengd worden, maar dat leidde voor oproepkrachten vaak tot langdurige inkomensonzekerheid. Om hier een eind aan te maken, heeft de regering de mogelijkheid beperkt om in de cao af te wijken van de periode van zes maanden. De maatregel is een onderdeel van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ).

De nieuwe ketenregeling beperkt het aantal tijdelijke contracten (de keten) dat u achtereenvolgens met flexwerkers kunt afsluiten.

Incidenteel en zonder vaste omvang

U kunt in de cao alleen nog een langere uitsluiting van loondoorbetaling afspreken voor functies waarvan de werkzaamheden incidenteel zijn en geen vaste omvang hebben. Denk bijvoorbeeld aan invalkrachten. Voor die werkzaamheden kunt u ook na 1 januari 2015 per cao vastleggen dat u na 6 maanden geen loon hoeft te betalen, wanneer er geen werk is. Belangrijke voorwaarde daarbij is, dat de functie waarvoor dit geldt, expliciet genoemd wordt in de cao. De minister heeft overigens al bepaald dat deze verlengingsmogelijkheid niet geldt voor nulurencontracten in de zorg.

Voor vragen over het arbeidsrecht en de Wet werk en zekerheid kunt u altijd terecht bij ARAG.