Hoe voorkomt u seksuele intimidatie op het werk?

Een op de tien werknemers heeft weleens last van seksuele intimidatie. Vooral jonge vrouwen, alleenstaande vrouwen en vrouwen met een tijdelijk arbeidscontract lopen kans om slachtoffer te worden. De aanpak wordt bemoeilijkt doordat slachtoffers en hun werkgevers er niet graag over spreken. Dat kan zijn door schaamte, onbegrip of onvoldoende kennis over hoe ermee om te gaan. Hoe kunt u als werkgever seksuele intimidatie op de werkvloer voorkomen?

Wat zijn de mogelijke gevolgen van seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie op het werk kan zowel fysieke als psychische klachten veroorzaken. Voorbeelden van psychische klachten zijn slapeloosheid, concentratiestoornissen, angst, agressie, irritatie of algehele stress. In het ernstigste geval leidt seksuele intimidatie tot een post-traumatische stressstoornis en tot arbeidsongeschiktheid. Fysiek kan seksuele intimidatie leiden tot rug-, nek- en schouderpijn, hoofdpijn, buikpijn en maagklachten of eetstoornissen.

Ook het werk kan lijden onder ongewenste intimiteiten. Voorbeelden hiervan zijn afname van arbeidstevredenheid, afname van betrokkenheid bij de organisatie, onzeker gedrag en een verhoogde kans op ongevallen.

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht om maatregelen te nemen ter voorkoming van seksuele intimidatie. Slachtoffers van seksuele intimidatie kunnen een procedure starten bij de burgerlijke rechter om het bedrijf te dwingen om maatregelen te nemen tegen de dader of om een schadevergoeding te eisen van het bedrijf en/of de dader.

Wat is seksuele intimidatie?

Er is sprake van seksuele intimidatie als seksuele gunsten afgedwongen (lijken te) worden. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan een heel grote impact hebben. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Seksuele intimidatie kan ervaren worden in de relatie met collega’s, leidinggevenden en klanten en zowel met mannen als vrouwen. Seksuele intimidatie kan non-verbale, verbale en fysieke vormen aannemen.

Let op: niet alleen collega’s, maar ook klanten kunnen zich schuldig maken aan seksuele intimidatie. Het is van belang dat u uw werknemers ook hiertegen beschermt.

Sectoren met een hoger risico

Seksuele intimidatie komt in alle soorten organisaties voor, maar de kans blijkt groter in sterk hiërarchische organisaties en in organisaties waar weinig vrouwen werken. Uit onderzoek blijkt seksuele intimidatie vooral in de volgende sectoren een groot arbeidsrisico:

  • de detailhandel;
  • transport en openbaar vervoer;
  • de zorg;
  • de horeca;
  • het onderwijs.

Hoe vermindert u het risico op seksuele intimidatie?

Op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u een plan van aanpak maken om seksuele intimidatie te voorkomen. Zorg dat u deze maatregelen voorziet van een datum waarop ze zijn ingevoerd en van de naam van de verantwoordelijke voor de maatregel.

Op de website van InPreventie kunt lezen wat u als werkgever kunt doen om seksuele intimidatie tegen te gaan en wat medewerkers zelf kunnen doen.

AIs er sprake blijkt van ernstige seksuele intimidatie, moet u als werkgever aangifte doen bij de politie. Er kan immers sprake zijn van een strafbaar feit. In dat geval heeft de seksuele intimidatie lichamelijk letsel of psychologische schade als gevolg.