Hoe voorkomt u ongevallen op de werkvloer?

Arbeidsongevallen kunnen in ieder bedrijf gebeuren. Maar de grootste ongevalsrisico’s lopen mensen die op hoogte werken of die met machines of heftrucks werken. Op deze pagina vindt u de belangrijkste risico’s en wat u zelf kunt doen om die te voorkomen.

De risico’s van werken op hoogte

Veel arbeidsongevallen komen door een val van hoogte. In de eerste plaats is het belangrijk dat u de juiste technische maatregelen neemt. Daarnaast moet u aandacht besteden aan bewustwording van onveilig gedrag.

De risico’s van werken met machines

Het zijn vaak niet de machines die een ongeval veroorzaken, maar de mensen die de machine bedienen. Machineveiligheid houdt dan ook niet op bij afschermen, overkappen en beveiligen. Om veilig werken met machines te kunnen garanderen, moet u ook zorgen dat uw medewerkers hun hoofd erbij houden, dat ze geen onnodige risico’s nemen en dat ze afspreken wie wat mag doen. Leg dat bij voorkeur vast in protocollen, zodat ze elkaar kunnen wijzen op onveilige situaties.

De risico’s van werken met heftrucks

Een bestuurder van een heftruck heeft geleerd hoe hij veilig moet werken en waar hij op moet letten. Maar hij moet tijdens het bedienen van een heftruck op meerdere dingen tegelijk letten: hij moet laden of lossen en ook nog eens letten op de omgeving. Verder kunnen juist routinematige werkzaamheden leiden tot een verminderde alertheid. Daarnaast blijkt tijdsdruk vaak een rol te spelen.

10 tips om ongevallen op de werkvloer te voorkomen

Wat kunt u als werkgever doen? Vanzelfsprekend is het boven alles van belang dat u zorgt voor goede randvoorwaarden, zodat werknemers veilig kunnen werken. Denk aan goede materialen en goede werkkleding. Maar neem ook onderstaande tips mee.

1. Weet wat er speelt: zorg dat u inzicht heeft in de bedrijfs- en wettelijke verplichtingen die gelden voor uw bedrijf. Verdiep u in de kennis en opvattingen van uw werknemers over arbeidsveiligheid. Zo krijgt u een helder beeld van wat er nodig is om veilig te kunnen werken en weet u welke belemmeringen medewerkers ervaren.

2. Geef duidelijke instructies: geef nieuwe medewerkers duidelijke instructies over veilig werken en deel een instructiehandboek uit met richtlijnen over veilig werken. Laat een vaste medewerker met een nieuwe (of tijdelijke) medewerker meelopen en laat hen benadrukken wat veilig gedrag en veilig werken betekent in uw bedrijf.

3. Zorg voor een Nederlandse gebruiksaanwijzing: zorg dat van alle apparatuur (uitsluitend met een CE-keurmerk!) een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig is. Vertel uw medewerkers waar ze de gebruiksaanwijzing kunnen vinden en zie erop toe dat ze deze goed doornemen.

4. Train uw personeel: organiseer regelmatig een training, zodat iedereen alert blijft op veilig omgaan met apparaten.

5. Spreek uw personeel positief aan: spreek werknemers op een positieve manier en gelijkwaardige manier aan op onveilig gedrag. Op die manier voorkomt u dat ze zich de veroorzaker voelen van onveilige situaties.

6. Blijf zichtbaar: laat u regelmatig zien op de werkvloer en stel vragen over de veiligheid aan uw medewerkers.

7. Herhaal, herhaal, herhaal: blijf het belang van veilig werken onder de aandacht brengen. Succes zit in de kracht van de herhaling.

8. Bevorder interactie: vraag medewerkers naar oplossingen voor veiligheidsproblemen. Laat zien dat u ook daadwerkelijk iets doet met de aangedragen oplossingen of leg uit waarom u er niets mee kunt. Laat medewerkers meedenken en meebeslissen. Betrek ze bij het vinden van oplossingen en geef ze een rol in de uitvoering. Laat zien dat u luistert en neem ervaringen uit de praktijk serieus.

9. Geef op tijd pauze: te lang doorwerken is de grootste veroorzaker van ongevallen op het werk.

10. Geef zelf het goede voorbeeld: neem zelf ook regelmatig pauze en werk veilig. Als uw werknemers dat zien, zullen zij eerder geneigd zijn uw voorbeeld te volgen.

Maak onveilig gedrag bespreekbaar

Werknemers weten doorgaans heel goed hoe ze hun werk veilig moeten doen. Helaas zijn het nemen van onnodige risico’s en gemakzucht belangrijke oorzaken van onveilig werken. ‘Dat overkomt mij toch niet’ en ‘Even snel iets doen’, zijn helaas nog veelgehoorde uitspraken op de werkvloer. Aan u de taak om dat gedrag te veranderen. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat ondernemers en werknemers het lastig vinden om te communiceren over veilig werken. Hoe spreekt u uw personeel aan op onveilig gedrag? Hoe zorgt u dat uw medewerkers elkaar aanspreken? Om u daarin te ondersteunen heeft VeilgheidNL de Alerta-campagne ontwikkeld.

Veiligheid in de horeca

Werknemers in de horeca hebben met heel specifieke ongevalsrisico’s te maken. Meer daarover vindt u in het artikel: Ongevalsrisico’s in de horeca.

Op de website van VeiligheidNL vindt u meer informatie over veilig werken en over ongevalsrisico’s op de werkvloer.