Hoe voorkomt u gezondheidsrisico’s van staand en repeterend werk?

(Stil)staand of repeterend werk is een niet te onderschatten risicofactor die vaak laat wordt gesignaleerd. Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat de risico’s bij (stil)staand werk en repeterende handelingen zoveel mogelijk worden voorkomen of gevarieerd. Ook moet u erop toezien dat elke werkplek voldoet aan de ergonomische eisen in de Arbowet.

Wat zijn de risico’s?

Er zijn veel functies die (stil)staand en/of repeterend werk vragen. Werknemers die veel staan en weinig lopen of die herhaalde handelingen verrichten, kunnen gezondheidsklachten krijgen door onvoldoende doorbloeding van de spieren. Er kunnen klachten ontstaan aan rug, heupen en knieën en last krijgen van slijtage. In veel gevallen gaat het om pijn in spieren of chronische klachten aan armen, nek en schouders.

Wat is repeterend werk?

Er is sprake van repeterende handelingen wanneer binnen 90 seconden een handeling herhaald wordt, de handeling 1 uur achter elkaar herhaald wordt en meer dan 2 uur per dag voorkomt.

Wat zijn de risico’s van (stil)staand werk?

Werknemers die voornamelijk staand (langer dan 1 uur achter elkaar) hun werkzaamheden verrichten en daarbij weinig lopen, kunnen op den duur gezondheidsklachten krijgen. Bij langdurig staan pompen de beenspieren het bloed niet meer richting hart. Het blijft hangen, wat kan leiden tot gezwollen enkels,  spataderen in de benen en klachten aan rug, heupen en knieën.

Hoe herkent u deze risico’s?

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn (stil)staand en repeterend werk belangrijke punten. Dat vindt ook de Inspectie SZW. Er zijn verschillende hulpmiddelen die u kunt gebruiken voor een goede inventarisatie en -evaluatie van deze gezondheidsrisico’s.

Hoe voorkomt u deze risico’s?

Met de RI&E heeft u meteen een plan van aanpak in handen. U weet welke maatregelen u moet nemen om de risico’s bij staand en repeterend werk te reduceren. Wissel werkzaamheden in ieder geval zoveel mogelijk af. Daarnaast is het belangrijk dat u uw werknemers inlicht over de gezondheidsrisico’s van staand en repeterend werk.