Man die een tekening van een glimlach voor zijn gezicht

Hoe houdt u uw medewerkers duurzaam inzetbaar?

Duurzame inzetbaarheid: een term die je steeds vaker tegenkomt. Maar wat zijn nu precies ‘duurzaam inzetbare medewerkers’? Hoe bevordert u als werkgever dat uw werknemers langer, in goede gezondheid en met plezier voor u blijven werken? Op welke manieren kunt u dat bevorderen? In dit artikel geven we u uitleg en bruikbare tips.

Waarom is duurzame inzetbaarheid nodig?

De pensioenleeftijd wordt steeds hoger. Tegelijkertijd vinden werknemers het steeds belangrijker om met plezier naar hun werk te gaan. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bevredigend werk hoger wordt gewaardeerd dan een auto van de zaak. Bovendien is het banenaanbod op de arbeidsmarkt zó groot, dat een medewerker die het niet meer naar zijn zin heeft, snel vertrokken is. Dat stelt werkgevers voor een grote uitdaging: hoe houd je je personeel betrokken, langer fit en bovendien: tevreden?

Tegenwoordig is alles ‘duurzaam’. Letterlijk betekent duurzaam: ‘geschikt, bestemd om te duren, weinig vergankelijk’. Duurzaam inzetbaar betekent dus: ‘geschikt om lange tijd in te zetten.’ Die langere inzetbaarheid is één voordeel, maar er zijn er meer. Wanneer werkgevers zich inspannen om de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers te bevorderen, plukken ze daar vaak al snel de vruchten van. Daarmee zorgt u namelijk voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit (en dus winst).

Hoe maak je je werknemers duurzaam inzetbaar?

Duurzame inzetbaarheid kunt u op meerdere manieren bevorderen. Je werknemers fit houden is maar één manier. Duurzame inzetbaarheid gaat ook over:

Ontwikkeling: door op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied, bijvoorbeeld door extra opleidingen te volgen, blijft een werknemer langer inzetbaar en blijft het werk langer leuk en uitdagend. Daarnaast behoudt hij, door te blijven leren, zijn concurrerende positie op de arbeidsmarkt. Positief bijeffect is dat de werknemer zich meer gewaardeerd voelt als hij de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Werkplezier: zelfstandig kunnen werken in een prettige werksfeer, met aardige collega’s is heel belangrijk voor het werkplezier. Bovendien vermindert een prettige werkomgeving stress en verhoogt het de productiviteit.
Betrokkenheid: uit onderzoek blijkt dat werknemers die zich betrokken voelen bij de organisatie, met meer plezier naar het werk gaan en meer voldoening uit hun werk halen.
Een gezonde leefstijl: gezond eten en genoeg bewegen voorkomt verzuim en zorgt voor energiekere werknemers.
Fysieke belasting: door op de juiste manier te tillen en ander zwaar werk te doen, kan de werknemer langer blijven werken, zonder fysieke klachten of uitval.

Welke maatregelen kunt u nemen?

Duurzame inzetbaarheid gaat feitelijk over goed werkgeverschap. Daar kunt u op allerlei manieren invulling aan geven.  Veel maatregelen kosten wel wat, maar zijn een goede investering en vaak fiscaal aftrekbaar. U kunt bijvoorbeeld:

– een vastgesteld percentage van de werktijd uittrekken voor ontwikkeling.
– diverse maatregelen treffen om overbelasting te voorkomen en de werksfeer te bevorderen.
– uw werknemers stimuleren om te sporten door ze een abonnement voor de sportschool aan te bieden.
– uw medewerkers geregeld uitnodigen voor een inspraakbijeenkomst, daarin kunt u serieuze beleidszaken bespreken, maar ze ook laten meedenken over manieren om het werkklimaat te verbeteren en ontspanningsmogelijkheden.
– een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten voor uw personeel die ook zaken als preventief medisch onderzoek en zorg in de privésfeer (mantelzorg) vergoedt.

Wat staat duurzame inzetbaarheid in de weg?

Veel risico’s die veilig en gezond werken in uw bedrijf in de weg staan, kunt u ontdekken door een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Door uw medewerkers voor te lichten over die risico’s en preventiemaatregelen te nemen, vermindert u het risico op overbelasting. Daarnaast kan uw arboadviseur u helpen uw duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Ook is er veel te vinden op de website van het ministerie van SZW: www.duurzameinzetbaarheid.nl

Interesse in uw personeel

Het belangrijkste is, dat u oog en oor heeft voor iedere individuele werknemer. Uit onderzoek blijkt, dat een bevlogen medewerker maar liefst 12 procent meer rentabiliteit oplevert. Ga daarom geregeld met uw medewerkers in gesprek over zaken als ontwikkeling, de balans tussen werk en privé en een prettig werkklimaat. Zit de werknemer nog wel op de juiste plek? Hoe haalt hij meer voldoening uit zijn werk? Interesse en betrokkenheid zijn sleutelwoorden voor de langere inzetbaarheid van uw werknemers.

Meer tips voor een prettige werkomgeving vindt u bij Personeel.

Welke risico’s loopt u als u niets doet?
Niet investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers is geen optie. Stel dat u het allemaal wel goed vindt zo, dan is de kans groot dat u straks alleen nog oudere, vastgeroeste werknemers overhoudt: de jongere vinden het elders prettiger. Het zal bovendien steeds moeilijker worden om nieuw personeel te vinden, omdat uw reputatie als werkgever steeds slechter wordt. Als die oudere werknemers met pensioen zijn, zit u straks met een groot personeelstekort. Daardoor wordt de werkdruk hoger, neemt het verzuim toe en neemt het plezier nog verder af.

Wat zijn de voordelen?

Aks u bekend staat als een werkgever die investeert in zijn mensen, zal zich dat snel uitbetalen. Om een aantal voordelen te noemen:

  • U bindt uw werknemers langer aan u, waardoor de kennis en expertise binnen het bedrijf blijft.
  • Het wordt makkelijker om nieuwe medewerkers te vinden.
  • U haalt meer rendement uit arbeid door hogere motivatie en betrokkenheid.
  • Er is minder verzuim.
  • De kwaliteit van de dienstverlening of productie gaat omhoog.
  • En het belangrijkste: u heeft blijere werknemers.

Dat laatste is op zich al mooi, maar tevredener werknemers zorgen ook nog eens voor tevredener klanten.